Kategorier

Arkiv

Vad ska det stå på min gravsten?

Svara inte här på min blogg!

Den intressanta diskussionen vill jag ska föras på Ghostopinon som ställde frågan!

Det blir förhoppningsvis en intressant, förhoppningsvis rolig och även lång kommentarslista att följa!


Bra inlägg på nedlagd blogg

Kapten Nemo skriver om psykiatriker Ulf Åsgård, vilken även jag är starkt kritisk mot:

”Ulf Åsgård uttalar sig oftast i kvällspressen om spektakulära brottmål. Han beskriver gärningsmännen som personer och ställer, vad som kan uppfattas diagnos på en misstänkt person utan att för den skull känna till särskilt mycket om själva gärningen eller ens någonting om den misstänkte. Senast i fallet med den mördade Carolin Stenvall. Det är ytterst anmärkningvärt att en psykiater ständigt uttalar sig i kvällspressen om människor på grundval av samma information som vi andra får – nämligen via pressen.”

Det som står mellan citaten får ni läsa hos kaptenen själv!

”Att Ulf Åsgård väljer att sälja ut sin integritet och trovärdighet är kanske inte så mycket att uppröras eller förvånas över. Skulle jag vara lika fräck som Ulf Åsgårdsjälv så skulle jag, av mängden artiklar där han uttalar sig friskt, påstå att han har en narcissistisk personlighetsstörning. Vad värre är att han urholkar trovärdigheten och renommét för landets övriga psykiatriker och rättspsykiatriker som inte är lika publicitetshungriga som han själv. Enligt media så arbetar Ulf Åsgård på Kronobergshäktet i Stockholm där han ansvarar för häktets medicinska tillsyn av häktade. Frågan är hur mycket de intagna där vågar lita på en man som förekommer i kvällspressen i ungefär samma grad som Linda Rosing? I slutändan är det en fråga om patientsäkerhet och förtroende för vården.”

Jag själv har dristat mig till att ställa diagnos. Jag har rätt gissa och ifrågasätta eftersom jag inte är någon psykiatriker. Ingen behöver tro på en diagnos jag har ställt om de inte vill. Annat blir det när det gäller en psykiatrikers uttalanden. De tar de flesta som en sanning och det är ju fruktansvärt, särskilt som han antagligen gör många fel. I fallet med massmördare Anders Behring Breivik är jag helt övertygad om att Åsgård är ute och cyklar! det framgår väl av bilden!

Jag håller helt med Nemo! Och jag kan inte begripa att Åsgård får hålla på som han gör.


Demokrati – vad är det?

”Det finns en okunskap kring vad demokrati och diktatur är. Jag kan till och med se det på studenter som läser statsvetenskap på universitetet.

För 19-åringarna Miranda, Stephanie och Emelie är demokrati viktigt, men först efter att vi talat om för dem vad det är. Till en början har de ingen aning.”

Det säger Jenny Madenstam till DN.se. Hon är statsvetare vid Stockholms universitet och hon anser att resultatet är ett uttryck för en okunskap som finns bland svenska ungdomar.

Jaha!

Men är inte denna okunskap väldigt spridd bland folk i allmänhet? Enligt min mening är det ju nästan inte någon som vet vad demokrati är. Det gäller även politikerna!

Frågan är vilken information om demokrati som de här ungdomarna fick när man hade ”talat om för dem vad det är.” 

Det krävs tyvärr lite upplysning om vad demokrati är!

Det är tragiskt att behöva påpeka det!

”Demokrati” är ett urvattnat ord. I dess urvattnade form betyder det bland annat valfrihet, rätt att få leva ut sina egocentriska behov, rätt att i yttrandefrihetens namn sprida porr och våldsfilmer, rätt att bilda vilket fascistparti som helst.

”Alla får betala lika mycket för en kola – det är väl demokratiskt och bra!”

Kort sagt det betyder ingenting längre.

Folkvälde är ordets rätta betydelse!

På 60-talet införde vänsterpartiet i sitt program termen ”folkmakt” i stället för ”folkvälde”. Det anser Skvitt vara en betydelseglidning som innebär en uttunning av begreppet. Välde är ett starkare ord än makt.

Hur ska detta välde utövas?
Det kan göras på olika sätt, men det kan inte göras i en borgerlig parlamentarism.

Först och främst måste ägandefrågan lösas. Ägande kan inte förvaltas av ett fåtal om folkvälde ska råda. Det är ju så enkelt att förstå att det förvånar att nästan inga klarar av denna tankegång.
Ska folkvälde, demokrati, råda, då måste ägandet vara kollektivt och samhälleligt.

När det gäller formen för folkets utövande av sitt välde kan detta organiseras på olika sätt, men det kan inte organiseras i allmänna val till ett parlament med olika partier företrändande olika intressen. Det är till att slakta hela idén om demokrati.

Folkets röst måste istället få komma till tals på andra sätt.

En fruktbar idé om den reella demokratins förverkligande är att varje sektion i samhället underställs beslut av de som är verksamma inom dessa sektioner.

En arbetsplats styrs av ett råd av valda personer och de som väljer dem är de som arbetar på varje enskild arbetsplats.

Ett bostadsområde styrs av ett råd valt av de boende.

Ett dagis styrs av ett råd av föräldrarna tillsammans med de som arbetar där.

Och så görs styrandet demokratiskt inom varje enskild samhällssektor.

Varje enskild arbetsplats, varje bostadsområde, dagis etc., väljer delegater som sammanträffar regelbundet för att diskutera övergripande frågor. Och dessa delegater i sin tur väljer de personer som ska styra landet som helhet.

Inga privilegier få knytas till de valdas roller och inga skillnader i inkomst får finnas mellan människorna i samhället. Det är en viktig princip och den medför att all utbildning måste vara gratis, samt att de som vill utbilda sig ska få sin önskan prövad och beviljad av kollektivet. Bostad måste vara gratis och tilldelas efter behov, så att en familj med många barn har rätt till större bostad. Likaså ska all sjukvård, tandvård och omsorg vara gratis.

Varje vald person, oavsett på vilken nivå den än sitter ska när som helst vara beredd att svara för sina beslut och åtgärder inför folket och kunna avsättas när som helst, men efter noga utformade regler.

Men om alla ska ha samma inkomst, hur får man då folk till att ta på sig riskfyllda uppgifter där de kan mista livet?
Den risken minskar inte med ett risktillägg i form av mer betalt! Det är ju ganska självklart att risken endast kan reduceras med att man exponerar sig mindre för risken. Alltså följer logiskt på detta att de med särskilt riskfyllda arbetsuppgifter också får kortare arbetstider.

Som alla förhoppningsvis förstår, så finns det alltså sätt att bygga demokrati som inte bygger på flerpartisystem. Och det går att bygga demokrati som till skillnad från flerpartisystem och parlamentarism faktiskt lever upp till ordets verkliga betydelse – folkvälde!

I ett sant folkvälde finns inte utrymme för privat ägande av produktionsmedel och kapitalförvaltning och därför är vårt nuvarande samhällsskick per definition icke demokratiskt utan istället ett diktatursystem med makten utgående från enskilt ägande!

Så enkelt är det alltså!

Men till alla er som ändå tills vidare håller er till den borgerliga parlamentarism som vi har idag och som vi har till skydd för borgarklassens fortsatta maktägande, ska nu här ges lite upplysning om vad som borde vara självklara sakförhållanden.

Det är ju nämligen så att ett större antal röstberättigade har lagt sin röst på Alliansen än vad antalet gynnade av deras politik verkligen är. Annars hade de ju aldrig vunnit valet! Och det är skrämmande när en hel hop, ja ett mycket betydande antal, röstar fram en regering som missgynnar dem. De har röstat på de rikas politik utan att ha någon egen rikedom som gynnas!

Folk gör ju normalt sett inte så dumma val!

Jag menar, finns det någon enda människa som kan erinra sig någon enda människa som har yttrat följande eller någon liknande mening:

”Jo jag köper ju mitt gevaliakaffe på Olles Livs bara för att där är det mycket dyrare!”

Nej, jag tänkte väl det!

Ändå har de allra flesta resonerat så galet när de lade sin röst på allianspartierna, eftersom de allra flesta missgynnas av den politik dessa partier för.

Alltså behövs en allmän upplysning!

Och här kommer några väldigt enkla förklaringar om skillnaden mellan de två blocken. Det är skamligt att det måste förklaras, men så illa är det ju ställt med en stor del av valmanskåren. Valutgången är ju ett bevis för det!

Alltså: Dedikerat till de som valde fel i valet!

Inom politiken finns egentligen bara två ståndpunkter.

Antingen ska politiken tillvarata egna personliga och privata intressen för dem som redan har mycket mera än de behöver. Eller så ska den tillvarata allas gemensamma intressen till gagn även för de som lever i fattigdom. Svårare än så är det inte.

Då finns det de med högst privata och personligt viktiga ting att slå vakt om, nämligen deras förmögenhet och deras alla privilegier. Dessa människor söker sig således egocentriska lösningar och de stöttar partier som stödjer deras egoistiska strävan som säger ”sköt dig själv och skit i andra!” Det är det som är högerpolitik.

Högerpolitik är de rikas politik. Den slår vakt om ägandet och ägarintressena. Den politiken gynnar allt som leder till att rikedom kan stanna hos dem som rikedom har. Det är en politik som motarbetar rikedomens beskattning och solidariska utgifter till förmån för de som saknar rikedom. Det är en politik som strävar efter att allt ska göras tillgängligt som privat ägande och en privat inkomstkälla, alltså att allt ska vara profitabelt.

Som motvikt till detta egocentriska synsätt och denna privategennyttiga politik, som gynnar de rika, finns en solidarisk politik. Den politiken syftar till att ställa upp för de svaga i samhället. Den politiken säger ”tänk på din medmänniska!” Det är vänsterpolitik.

Vänsterpolitik är folkets politik. Den slår vakt om människovärde och höga moraliska strävanden. Den politiken gynnar allt som leder till att utjämna skillnader i levnadsnvå för människorna i samhället. Det är en politik som syftar till att beskatta de som har mer än de behöver. Det är en politik som för över från rika till fattiga. Det är alltså en humanitär politik. Det är en politik som strävar efter att göra de basala behoven möjliga att uppnå för alla, såsom mat för dagen, tak över huvudet och god hälsa.

ALLTSÅ

Vill vi ha ett samhälle som är kallt och skoningslöst eller ett som är varmt och välkomnande? Det är bara att välja!

 Varmt = vänster!    <<<<  – – –  >>>>   Kallt = höger!

Så enkelt är det!


Ett steg i taget!

Visst! 

Det går inte att ta hela trappan ända upp i ett enda steg. Det vet de flesta.

Man kan inte heller ta bort något från människorna som många värnar om. Inte i ett steg!

!

Ett steg i taget!

Man kan ju kika på nazisternas metoder till exempel. Det hade aldrig lyckats för dem att som första åtgärd bara plötsligt utan förgående förberedelser säga att ”judar ska utrotas!”

Man fick börja lite vackert!

Smärre förbud hit och dit.

Ett steg i taget!

Judar får inte gifta sig med arier. Det var en bra början. Det blev inga större protester, varken bland tyskar eller omvärldens statsmän. Sen kom nya förbud, steg för steg, ett steg i taget!

Ett steg i taget så blev det alldeles acceptabelt.

Ett steg i taget så blev det alldeles nödvändigt!

Ett steg i taget fram till utrotningslägren.

!

Historien lär oss att de små stegen aldrig får underskattas.

Historien lär oss att de små stegen leder vidare.

Historien lär oss att de små stegen leder till ett från början outtalat mål.

Historien lär oss att de små stegen kan vara alldeles livsfarliga att ta.

!

Om vi har lärt av historien ska vi vara väldigt vaksamma när Malin Sahlén säger: ”Vi vill inte peka ut några särskilda utbildningar. Det handlar om utbildningar som inte ger individen någonting vad gäller arbetsmarknaden i framtiden.”

Det låter inte så farligt, eller hur! Och vad det egentligen handalar om är: ”Receptet mot att dras in i onyttiga, eller ‘lågproduktiva utbildningar’ är styrmedel i form av sänkta studiebidrag.”

Det var det första steget! Och nästa steg?

”Ytterligare en åtgärd som rapporten föreslår är att sänka anslagen till de högskolor som erbjuder utbildningar som inte tros leda till jobb.”

Och nästa steg?

Sista steget är att studiebidragen försvinner helt och bara de som har rika föräldrar har råd att studera, eller så måste allt bekostas med lån i en bank som därmed gör ett klipp på räntan. Det gynnar dem som äger bankaktier.

Det första steget var alltså att Svenskt Näringsliv föreslår ”Sänk studiebidraget till dem som läser onyttiga utbildningar.”

Omtanken” om de studerande glömmer inte Svenskt Näringsliv att lyfta fram, men det är bara en ”lockvara för att få sälja paketet”: ”Konsten att strula till ett liv” som rapporten heter.

Det är bara en lockvara för att kunna ta det första steget.

Det första steget!

Det första steget är redan taget när det gäller långtidsarbetslösheten!

Det första steget är redan taget när det gäller långtidssjuka!

De första stegen är redan tagna på en väg som vi av historien kan lära oss vart den leder! I vart fall än så länge. Men våra kunskaper i historia ska ju kosta oss mer att införskaffa om Svenskt Näringsliv får som det vill.

Historielöshetens utbredning är ju bara önskvärd för Svenskt Näringsliv när de följande stegen ska tas!

Är vi inte uppmärksamma i dag och protesterar kraftfullt mot alla attacker på välfärden så kommer det att vara för sent inom en snar framtid! Det är vad vi kan lära av vår historia!

Stort tack riktas till Doktorinnan i Puskallavik för uppslaget till detta inlägg!

 


Johan Frick konstaterar

OBS!

Fricks text är inte av det vanliga slaget när det gäller synpunkter om norgeattentaten! Längst ned har du länk till hans inlägg, vilket varmt rekommenderas!

Det är ändå tragiskt att behöva konstatera att hundra år av politisk kamp för jämlikhet och rättvisa inte fått de allra flesta medborgarna att förstå att en progressiv skattepolitik, en gemensamt finansierad välfärd och jämställdhet mellan könen är det vi bör kämpa för. I stället hittar vi en stor del av LO-kollektivet i Moderata samlingspartiet och inom den sverigedemokratiska kadern.

Det är trist att det ens ska behöva påpekas, att etnicitet och kulturell tillhörighet inte är relevanta variabler när det gäller att upprätthålla vår skandinaviska välfärdsmodell och våra förhållandevis kraftfulla jämställdhetssträvanden.

Citat: Johan Frick

Glöm inte läsa allt, ty det är banne mig tänkvärt!