Kategorier

Arkiv

Vissa livets plågor är för tunga att bära!

När ett barn dör, eller när en käraste går bort, vad gör man?
Man sörjer så klart.

Sorg hör livet till!

Är då sorgen saknaden eller är sorgen större för man sörjer att hon inte fick leva längre?

Rannsaka dig själv!
Hur ser din sorg ut?

Den frågan är allmänt ställd och inte till Hemi. Hennes sorg känner jag långt in i mina rötter!

Men är din sorg ego eller är den empatisk?

Här har du en sorg som antagligen är både och – och det kan aldrig klandras när det är en mor!

Jag sörger min flickväns bortgång.

Jag saknar henne. Hon är oersättlig! Min sorg är bottenlös. Men än värre är ju att hon inte fick leva längre än hon önskade!

DET är min största sorg!


Dagens dåliga skämt!

Varför kunde inte inkas klara sig mot spanjorernas invasion?

Deras riddjur var lama!


Men för att vara lite seriös också:

Härföraren hette Francisco Pizarro och föddes någon gång mellan 1471 och 1478 i Trujillo i Spanien.  Han var en spansk conquistador som erövrade inkariket och grundade staden Lima, huvudstad i Peru, där han sedemera dog 26 juni 1541.

Pizarro vare en äkta sann djävla gris.

Han tillfångatog Atahualpa som var den då reagerande inkan.

Pizarro ristade med sitt svärd en linje så högt han förmådde i den största byggnaden i den stad där Atahualpa greps. Detta rum skulle fyllas med guld och därtill skulle dubbelt så mycket silver insamlas och ges som lösen för Atahualpas frigivning. Det målet gick inte att infria.

Pizarro ville till varje pris likvidera inkan så att ingen kunde ifrågasätta vem som var landets nya härskare. Alltså behövdes ett skäl för en avrättning. Det skälet blev då en anklagelse mot Atahualpa för mord på sin halvbror.

Domen löd: brännas levande på bål.

Detta grymma straff kunde dock ändras till halshuggning ifall Atahualpa lät sig kristnas innan domen verkställdes. Och det var också precis det Atahualpa gjorde. Han konverterade till kristendomen.

Men Pizarro var som sagt en djävla gris och brände Atahualpa levande på bål!

– – –

Varför kunde inte inkas klara sig mot spanjorernas invasion?

När grisen kom till Peru var landet splittrat! Det pågick en strid om vem som var den rättmätige inkan.

Atahualpa var på resa genom sitt avlånga rike för att visa upp sig som landets härskare.

Han var också väl medveten om inkräktaren som kommit från havet i väster. När de möttes hade redan Pizarro förskansat sig i Cajamarca. Han visste att det var dit Atahualpa var på väg, så Pizarro lät invänta inkan där.

Några rader från Wikipedia:

”På eftermiddagen den 16 november tågade Atahualpa in i staden med sitt kungliga följe och en stor del av sin här. Han såg dock ingen spanjor. Den förste som dök upp var Fader Vicente Valverde, som meddelande sig genom tolk (Felipillo). Valverde meddelade spanjorernas begäran (el ”Requerimiento”), att Atahualpa och hans folk skulle ställa sig under beskydd av den spanske kungen samt övergå till kristendomen och att om han vägrade skulle han betraktas som fiende till den katolska kyrkan och Spanien.

Enligt spansk lag skulle inkans vägran ge dem rätt att förklara krig emot indianerna. Inkan lät sig inte övertygas och frågade Valverde med vilken rätt han ställde dessa krav. Valverde räckte då över en bibel till Atahualpa. Inkan bläddrade en stund i den och kastade den sedan ifrån sig och utropade att han ville ha en redogörelse för vad spanjorerna hade gjort i hans land och att han ville ha gottgörelse för de oförrätter som hade begåtts.”

Intressant är Pizarros styrkedemonstration.

Inkan och hans mest inflytelserikaste män satt och iakttog de främmande männen på de konstiga djur de aldrig hade sett, hästar. Pizarros kavalleri red snabbt fram mot indianerna och drog hårt i tyglarna så djuren stegrade sig knapp bara några meter framför indianerna. Det var en chock för indianerna, men få rörde en min och Atahualpa visade inget av den rädsla han måste ha känt. Självkontrollen var total!

Det var den också hos de allra flesta. Men några klarade inte av att hålla tillbaka skräcken iför denna demonstration.

De avrättades för sin feghet!

 

Och Machu Piccho var aldrig Inkarikets sista tillflyktsmål, som många tror.


Läkemedelsbranschen « WTF?

Läkemedelsbranschen « WTF?.

 

Jag har själv skrivit om läkemedelsindustrin, men då handlade det om en annan sak.

Läs det här!

Nu till en sak som jag inte är så säker på att alla vet om:
bakterier av olika slag både är och inte är olika arter!

Hur menar jag nu?
Jo, vi brukar säga att olika arter är organismer som inte får avkomma med varandra. Alltså, hur olika två hundraser än ser ut så tillhör de samma art. Men hund ock katt är olika arter och kan inte få avkomma tillsammans.

Streptokocker och colibakterier är olika arter eftersom de är helt olika i sina egenskaper. Dessutom parar sig ju inte bakterier utan de delar sig. Men hur är det med parning egentligen. Vad går den ut på i grund och botten? Jo att utbyta gener, eller snarare att blanda dem i nya konstellationer.
Och just det gör bakterier!
Och de gör det utan hänsyn till vilka arter de själva tillhör.
Således byter nyss nämnda bakterier gladeligen sina gener med varandra och det är överlevarna som delar med sig av sina resistenta gener!

Bakteriers ”parning” går till så att de lägger sig intill varandra och en av dem skjuter ut ett utskott som tränger in i den andra och genom detta utskott överförs gener från den ena bakterien till den andra. Det är alltså precis som en helt vanlig sängkammarscen, fast med den skillnaden att utbytet kan gå åt båda håll samtidigt!

Med andra ord, på ett sätt är de olika arter och på ett annat sätt är de släkt med varandra!

För att bli än mer exakt måste virus och tas med i bilden. Dessa tar upp värdorganismers gener i viss mån och för över till nästa värdorganism, som inte alltid måste vara av samma art.

Kontentan av detta:
Ös på med antibiotika i fodret som tippas i laxodlingen och förr eller senare är den oskyldigaste bakterie multiresistent även om den aldrig någonsin ”satt sin fot” i sjön!

Och värst av allt kommer nu:
Resistensen utvecklas så snabbt bland bakterierna att läkemedelsföretagen inte hinner inhösta sina vinster innan läkemedlet de tagit fram efter år av forskning till en kostnad av en massa miljoner hunnit att bli verkningslöst!

Forskning och utveckling av nya antibiotika ligger i dag nästan helt nere för att det inte genererar tillräckligt med vinst!

/Skvitt

Det kan ju tilläggas, upplysningsvis för de som hävdar att ”kommunismen” har skördat så oräkneliga liv, att här ser vi ett av många exempel på kapitalismens världsomspännade dödsmaskin. Den maskinen reducerar ”kommunismens” offer till en droppe i havet!

Nu är detta inte hela inlägget, men det kan läsas här!


Terrorismen i nytt sken, del 56

1. Alla biljetterna

Hur betalades de biljetter som gällde spökbokningarna?

a. Visakort?

Hur kan man förvänta sig att bokningspersonalen reagerar om alla dessa betalades
från ett och samma konto? Med misstänksamhet? Kan inte uteslutas.

b. Kontant?

Det är mycket pengar att gå omkring med!

c. Alla på en gång?

Vad säger biljettbokaren då? ”Det var ett stort sällskap.”

d. Några stycken då och då?

”Är du nu här igen? Och till vem skall du boka den här gången?”
Det skulle ju verka väldigt skumt.

e. På många olika kontor vid vitt skilda tillfällen?

Det måste varit ett fruktansvärt tidsödande
jobb.

f. Bokat över Internet?

Jaha! Från hur många hundra olika konton? Det handlar ju om 447
biljetter! Tio bokade biljetter för varje konto, det väcker ingen uppmärksamhet, skulle jag tro,
men då behövs 45 konton. Eller använde man sig bara av ett konto? Hoppsan, det borde FBI
intressera sig för! För vem köper 447 biljetter?

 

I vart fall borde kaparna inte utesluta att de skulle dra på sig FBI:s och CIA:s blickar, om man bokar
så här många biljetter, eftersom USA sagt att det är deras huvuduppgift att hålla koll på muslimer
och terrorister.

I mina ögon verkar det i alla fall alltför riskabelt att köpa 447 biljetter på kort tid. Det är som att
vinka med banderoller och flaggor och skrika ”Vi har något fuffens på gång!” eller i vart fall ”Håll
ögonen på oss!”

Eller så måste man ha haft en väldigt massa folk som skött boknigarna och ju fler inblandade desto
större risk att bland dessa finns en spion, eller någon som inte kan hålla tyst eller på annat sätt gör
bort sig.

Som vi skall se längre fram har många av de inblandade betett sig på ett sådant sätt att med
minsta brist på råtur skulle de åkt fast, blivit utfrågade och kunnat schabbla bort hela operationen.

Enligt officiella källor skall faktiskt en av dem schabblat bort 25% av attentaten, nämligen genom
att flight 93 störtade. Och schabblaren är Zacarias Moussaoui. Jag kommer att utförligare skriva om
detta bland annat under rubriken ”Tecken”.

Det är också intressant att media varit så tysta när det gäller det faktum att planen var så tomma och
de har inte försökt att tala om hur alla dessa biljetter köptes.

Däremot har man berättat hur de köpte sina egna. Då skriver man att de betalade dyrt för att krascha planen. På flight 175 köpte man två förstaklassbiljetter för 4500 dollar vardera och tre buisnessklass för 1600 resp. 1750 dollar.

Man köpte dem både över internet och över disk och det skall ha skett mellan den 25:e och den 28
augusti. Dessa uppgifter har FBI lämnat till tyska polisen.

Varför, och vad har tyska polisen med det att göra? Och sedan har det publicerats i New York Times. Varför detta totala ointresse från FBI och pressen om de övriga 447 biljetterna? Är det inte mer intressant än vad deras egna kostade?

Det påstås ju att man använder superdatorer för att kartlägga kaparnas ekonomiska transaktioner.
350. 000 dollar säger man att man vet var de kommer ifrån, inte ord om hur mycket man satsade på
biljetterna totalt. Eller hur det gick till med dessa massinköp av biljetter!

Förklaringen om spökbokningar och mass-no-show håller helt enkelt inte.

Den stora frågan återstår alltså: Varför så många tomma stolar? Kunde man inte bokat om de 81
passagrare på flight 11 och låtit dessa resa med konkurrentens flight 175? American Airlines hade
sluppit att förlora en massa pengar. Och i USA är det en viktig sak.

Här hade man ett gemensamt intresse med United Airlines, förvisso deras konkurrent, men inte
deras enda konkurrent. USA har många flygbolag, som konkurrerar med varandra. Mot dessa hade
AA och UA ett gemensamt intresse i denna stund.


Nästa avsnitt