Kategorier

Arkiv

Ghost:/Konjunkturanalyser (via ghostalive)

Alltid samma gamla visa!

Ansvariga politiker och mindre ansvariga ekonomer i tider av högkonjunktur: – I nuvarande ekonomiska läge med stark tillväxt måste löntagarna hålla igen på sina lönekrav, annars riskerar vi överhettning och inflation. Ansvariga politiker och mindre ansvariga ekonomer i mellankonjunktur: – I nuvarande ekononomiskt osäkra läge då vi inte vet var konjunkturen tar vägen måste löntagarna hålla igen på sina lönekrav, annars riskerar vi obehagliga följd … Read More

via ghostalive


Rekommendera tips om granskning (via morsanssvammel)

Överkörd!

Det är väl det minsta man kan säga!

Anledningen till att jag är förlamad från midjan och ner, och i dag är rullstolsbunden, är en olyckshändelse med nervgifter. En olycka som orsakades av saneringsföretaget Anticimex och deras uppdragsgivare försäkringsbolaget SPP. SPP var min hyresvärd. Då det kommit in textilskadedjur i fastigheten jag bodde i, som ägdes av försäkringsbolaget SPP,  Anlitade SPP Anticimex för att sanera bort detta. Saneringen utfördes på ett felaktigt sätt, alldel … Read More

via morsanssvammel 

Jag kan ju tillägga att sedan dumpen ovan togs har många fler rekommenderat det här tipset. Gå in och kolla ställningen just nu, klicka här.

Bland kommentarerna nedan, denna:Aftonbladet är en USA-megafon!

AFTONBLADETs bild

visar en diktators lyx, ett privat jetplan.

Ja så ta mig fan, gubben hade ett riktigt lyxplan till sitt förfogande! Usch och fy och så hemskt!

Men handen på hjärtat, snälla AFTONBLADET, vet ni inte bättre än att statsmän brukar ha flygplan för att resa till olika konferenser och andra möten, såsom till exempel toppmöten och liknande? Att ha särskilda plan för det ändamålet är inget unikt för Gadaffi, det måste ni väl ändå veta!

Vad är problemet?

Gubben hade också, liksom REINELDT, ett regeringsplan, så vadå?

Landet har olja, till skillnad från Sverige. Ska han då inte ha råd med ett plan i klass med det oljefattiga Sverige?

Skärp er på AFTONBLADET!

Skärp er för fan på AFTONBLADET!

Er journalistik har nått den absolut lägsta tänkbara bottennivån.

Den här typen av journalistik bottnar inte i bristande källkritik. Den här sortens journalistik vittnar istället om ett aktivt ställningstagande för en viss part, snarare än objektivitet!


Kris – det skiter väl Swedbank i! (via SOLIDARITETSTANKEN)

Kris - det skiter väl Swedbank i! Världsekonomisk kris. Det skiter väl Swedbank i, bara aktieägarna får sitt. Banken vet ju att staten ställer upp med räddningspaket och lånegarantier när den ställer till det för sig, precis som staten gjorde för några år sedan. Då behövde alla storbanker utom Handelsbanken räddas. Det vill säga att vi – skattebetalarna – får stå för riskerna medan aktieägarna kammar hem vinsterna. Nu pytsar Swedbank ut 10 miljarder  till ägarna när världsekonomi … Read More

via SOLIDARITETSTANKEN 

Till inlägget fogade jag följande kommentar:

” Nu förhåller det sig dock som så, vilket givetvis författaren ovan är medveten om, att vi har ett samhälle där borgarklassen är den styrande klassen. Den samhällsklassen tog makten från feodalherrarna och har sedan dess mött motstånd från arbetarklassen och hittills hållit denna stången, framför allt med hjälp av det parlamentariska systemet.

Varje klassamhälle kräver en statsapparat för att hantera och reglera den härskande klassens inbördes konflikter och gemensamma intressen. Det sistnämnda handlar inte minst om att slå vakt om dess ställning. Den delen är den allra viktigaste av statens funktioner. I sista hand kan denna stat tillgripa militära medel för att den härskande klassen ska behålla sin makt.
Det är därför varje stats viktigaste uppgift är att ha en lagstiftande församling och repressiva organ (dömande, polisiära och straffverkställande organ).

Bankväsendet är ett av många sätt för borgarklassen att berika sig. Och den gör det.
Bankväsendet är dessutom borgarklassens allra kraftfullaste ekonomiska styrmedel.

Mot bakgrund av ovan sagda är det helt naturligt att borgarklassen låter statsapparaten skydda bankväsendet, både som institution räknat och som den berikningsapparat (profitmotor) den är. Alltså träder staten in och garanterar förluster, men återkräver ingenting när allt är återställt igen, såvida inte en rasande opinion äventyrar hela systemet (klasskamp).

Att förstatliga bankerna är ett socialistiskt krav som endast ställs av den medvetna arbetarklasen. Kravet är i högsta grad befogat, men bara från arbetarklassens sida. För borgarlassen är det ett krav, som om det förverkligades, skulle avhända denna klass mycket av sin makt och därför är det inget som borgarklassen frivilligt underkastar sig och ger efter för.

/Skvitt”


Våra myndigheter ansvarsbefriade

Rutiner

När våra myndigheter begår allvarliga fel hör man aldrig något om att den ansvarige måste ta något ansvar för det. Eller, rätta mig om jag har fel.

Det tycks som att vad fel som helst kan begås och på sin höjd ger man en ursäkt (dock sällsynt). Inom andra verksamheter kan det bli allt från löneavdrag till uppsägning och till och med ett åtal, men jag kan inte påminna mig något sådant när det gäller våra myndigheters slarv. Endast om någon på en myndighet ertappas med uppsåtligt kriminella handlingar kan sådant förekomma, men det är ju en annan sak.

I det här fallet avslöjas att det saknas fungerande rutiner. Det är ingalunda första gången denna avsaknad på rutiner får fatala konsekvenser. Ändå har inga rutiner införts.

Någon måste ju ha ansvar för att sådana rutiner finns, men inget händer. Det är katastrofalt illa.

Nu polisanmäler Mahnaz Utrikesdepartementet

Vem ska polisanmälas? Den frågan ställer jag mig. Hela UD kan inte anmälas och vem ska då kallas till polisförhör, lagföras och dömas? Sannolikt utmynnar detta i en snar nedlagd förundersökning, som vanligt.

Rätta mig om jag har fel!


sd Grov rasism och moralisk bankrutt i Israels armé! (via Hey Där! Välkommen!)

sd Grov rasism och moralisk bankrutt i Israels armé!   Grov rasism och moralisk bankrutt i Israels armé! saxat:”I veckan avslöjade israeliska veteransoldater som deltog i attacken mot Gaza att civila, barn, kvinnor och gamlingar, medvetet mördades. Deras modiga hållning skakade arméledningen som, som vanligt, beordrat en undersökning.Nu kommer fler detaljer fram i israelisk press om grov rasism bland soldaterna. Tidningen Haaretz beskriver hur soldater beställt T-skjortor med vidriga texter oc … Read More

via Hey Där! Välkommen! 

Här finns mycket för FN att göra, men som alla vet, USA har inte gjort någon FN-beställning och då händer inget.


Libyens framtid

Sammanfattat

När Gaddafi faller upplöses de så kallade rebellernas enighet. Risken för kaos och fortsatt inbördeskrig är överhängande. I Washington, London och Paris smids därför planer på att skicka trupp till Libyen för att säkra läget (och profiterna), vilket blir så mycket lättare med en marionettregim installerad i Tripoli. Militärt bistånd till en sådan regim kräver inga resolutioner i FN:s säkerhetsråd.” Läs mer!

Det var hon Jinge jag hittade bilden.