Kategorier

Arkiv

Alla jublar inte

Nej, alla jublar inte i Norge!

Men alla jublar inte heller i Afghanistan Irak och Libyen!

 

Uppdaterat

Sen visade det sig inte vara som man trodde.


Han kom ut!

Ja, han kom ut ned båten!


Därför rekommenderas!

Jo, just detta med psykopati!

Tänk så svårt det kan vara detta så egentligen så lätta!

Jag tar några väl valda citat:

”Psykopatens första min är en manipulation. Psykopatens första handling är ett bedrägeri. Psykopatens första mening är en lögn. Psykopatens första känsloyttring är hat. Psykopatens första mål är att bli än mer utstuderad.” 

”Psykopater är alltid manusförfattare, regisörer och huvudrollsinnehavare i den stora teater psykopaterna spelar. Omgivningen är medspelare i denna teater, men lyder regissören och de är samtidigt åskådarna, men framförallt är de publiken som betalar för biljetterna och får teatern att gå runt.” 

”Det är som att leva i en håla. Hittar jag en tunn lina som kanske håller för att klättra upp och börjar se ljuset finner man såpa på den sista biten. Jag börjar om igen, och igen och igen.”

”Manipulation är en konst, och psykopaten är mästaren. Vem som helst kan bli offer.”

” Det finns folk som påstår att det inte finns psykopater, men ett så dumt uttalande kommer bara från de som aldrig behövt träffa på en psykopat, eller som fortfarande är ovetande om att de manipuleras av en sådan.”

 

I ett långt inlägg skrev jag följande för att jag fick ett påhopp:

Tack för din kommentar!

Först en sak som måste redas ut i grunden.
Även om så du hade fått diagnosen psykopati av 100 psykologer skulle jag aldrig yppa det i det offentliga rummet. Även om jag håller en äkta psykopats tester och resultat i min hand när jag yppar att X har diagnosen så är det förtal. Det är ett väldigt märkligt förhållande detta. För det är ju inget förtal att säga om en person att den har en psykisk sjukdom fast man kanske bara har fått det till livs via en hörsägen.

Ingenting särbehandlas på detta sätt i vårt samhälle som just psykopati och det kanske inte är så märkligt. Många av samhällets ledande figurer inom såväl det offentliga som det privata har starka psykopatiska DRAG.
Här skulle jag kunna nämna många, men som sagt …
Å andra sidan, en liten ledtråd – Cancerfonden + Röda korset – kanske säger dig en del.

Men har jag insinuerat att du är en psykopat, eller ens att du har drag av det? Nej!, inte alls! Jag skulle aldrig göra så, inte minst för risken att dras inför domstol för förtal. Men det finns än mer tungt vägande skäl att inte göra så och dessa redogör jag för nedan.

Nej, jag har inte ens insinuerat. Klart?

Jag kan alldeles tillräckligt om psykopati och hur man ställer en sådan diagnos för att veta att det icke låter sig göras utifrån så lösa grunder som några muntliga eller skriftliga meningar från en person. Hur diagnosen ställs och hur omfattande material man behöver ska jag inte gå in på här.

Jag FÖRSTÅR din indignation, men du ska veta att jag blir väldigt upprörd över att människor så ofta kastar ur sig sådana här diagnoser och omdömen om andra människor i sådan omfattning att man förstör både kunskap och förståelse för vad psykopati faktiskt är.
Samma personer som glatt kastar ur sig sådana här saker om dem de inte gillar skulle samma dag låta sig luras av en psykopat och kanske inte ens begripa det efteråt! Så låg är kunskapsnivån allmänt sett om störningen.
Jag skulle här kunna nämna några namn på psykologer som faktiskt arbetar med psykopater inom framför allt rättsväsendet, som ändå inte begriper deras beteende, alltså deras tanke bakom och gör misstolkningar hela tiden, trots att de teoretiskt är väl insatta i störningen som sådan!

Ett exempel: dessa psykologer anser att psykopaterna inte använder sig av sin begåvning på ett konstruktivt sätt och FÖRSTÖR sina EGNA möjligheter att leva ett normalt liv i frihet!
Och just detta tycker ju de allra flesta, men ingen tycks begripa varför psykopaterna inte håller med dem!

Jag är alltså mycket noga med hur jag använder mig av denna diagnostiska term. Och jag är noga med att icke missbruka den då den i så fall blir värdelös som diagnos. Man kan inte ha en psykologisk term på en diagnos när denna term uppfattas som ett skällsord. Och vi befinner oss egentligen där i det dilemmat redan och har så gjort mycket länge, vilket har den tragiska följden att man söker alternativa termer (diagnoser).

Låt vara att termen (diagnosen) psykopati faktiskt är missvisande, även den, eftersom den betyder att personen med diagnosen är själsligt lidande och det är banne mig det sista dessa människor är (men man kan höra psykologer hävda det, vilket också visar på den stora okunskapen även inom en yrkeskår som borde var bättre förtrogen med diagnosen!).
I stället är det resten av mänskligheten, som jämförelsevis är själsligt lidande; under samvetskval, rädsla, otrygghetskänsla, ånger och skam för allehanda småfel de oaktsamt har begått eller inbillar sig ha begått, bristande självförtroende, bristande självkänsla, hopplöshet, att inte räcka till, av inlevelsen i andras lidande, samt allehanda andra tänkbara kval. Så är det i någon liten grad för vissa och mer för andra. Det skiftar ju från individ till individ.

ALLT just nu uppräknat är sådant som inte ens snuddar vid psykopaten hur illa den än beter sig. Så termen är inte bra som den är. Men den är accepterad och vi vet vad den står för, på ett oftast luddigt sätt (redan poängterat – bland de flesta), eller som i mitt fall att jag kan störningen utan och innan och är kapabel att skriva en lärobok i ämnet och kan redogöra för de tankeprocesser hos psykopaterna som leder fram till ett beteende som de flesta inte kan förstå.

Just för att termen alltså missbrukas och väcker så många felaktiga associationer är det många som vill ersätta den med andra diagnoser. Det är fortfarande psykopati man vill beskriva, men under en annan term. Man har inte lyckats!
De termer (diagnoser) som har lanserats exkluderar inte helt individer som av andra skäl beter sig likt psykopater. Och det är inget konstigt med det. Dessa alternativa diagnoser tar fasta just på beteendet, medan psykopati är en diagnos som ställs på en människas karaktär – inte gärning, huvudsakligen(!). Observera, huvudsakligen! Alltså även diagnosen psykopati bygger till viss del på beteendet hos individen, vilket är ett faktum som de ledande forskarna försöker att frigöra sig från, men de har ännu inte lyckats.

Alltså, jag vårdar mitt språk, som jag antar att du inser, alldeles extra när det gäller ett ord som psykopati. Jag värnar om dess betydelse och vill inte bidraga till att det urvattnas. Jag hoppas nu jag gjort detta alldeles glasklart.

Utifrån denna högst seriösa inställning skulle jag alltså aldrig ens insinuera att du skulle vara en psykopat. Jag skulle inte ens ha en fördel med att anklaga dig på det sättet! Och som du ska se längre ned så har en eventuell psykopati inte det minsta att göra med det jag ville ha sagt.

Jag var medveten om att min mening skulle kunna tolkas just som du tolkar den. Och även om du inte hade missförstått mig så hade andra gjort det. Ändå skrev jag som jag gjorde! Varför?

Jo, jag kunde svurit på min mors grav att du skulle ta upp frågan och jag tänkte, då reder jag ut det då, istället för att göra inlägget alldeles rörigt med en förklaring på plats.

Så nu ber jag dig läsa min noga övervägda mening en gång till och se vad där står:
”Det är allt lite förrädiskt, säger jag som med mitt stora intresse för psykopati är vaken för manipulationer.”

Det och inget annat säger jag!
Alltså: jag menar att med min stora kunskap om psykopati är jag också vaken för det manipulativa.
Manipulationer sysslar alla psykopater med, notoriskt, men även andra manipulerar till och från fast sällan med samma lyckade resultat som psykopaterna. Även jag själv, måste jag tillstå, har enstaka gånger sett mig direkt nödtvungen att manipulera! Det är en ganska normal företeelse och mer utpräglad även i naturen än vi vanligen tänker på.
Det manipulativa är en av många symptom på psykopati, men ett (1) symptom räcker inte på långt när för att ställa en sådan diagnos, väl att märka!

Att känna igen det manipulativa är jag ytterst vaken för, det kommer som en reflex. Jag upptäcker det till och med när den manipulerande själv är omedveten om det! Och DET BEROR PÅ min gedigna kunskap om psykopati! DET var vad jag gav uttryck för i min mening!

Läser du väldigt noga en gång till, så lägger du märke till att jag inte ens påstår att du manipulerade. Jag påstod att det var FÖRRÄDISKT och det påstod jag utifrån att ”jag som med mitt stora intresse för psykopati är vaken för manipulationer”.

Jag hoppas nu detta är klargjort i grunden. Det du säger är förrädiskt, det står jag för, men inte det du tror att jag har givit uttryck för!

Därmed lämnar jag denna sak och hoppas vi har försonats på denna punkt, som givetvis av dig upplevdes, med all rätt, som ett skamligt personangrepp!

Jag vill slå ett slag för en sida som ger psykopaters offer en chans att ventilera sina trauman och få stöd och råd.

Och jag slår även ett slag för en hemsida som tar upp psykopati på ett sätt som verkligen hjälper offren att finna svar på sina frågor: FÖRSTÅ PSYKOPATI.

 


Kort och mycket!

Vissa kan säga allt med få ord!


Att drömma sig bort!

Det berömda skeppet!

Ombord på HMS Bounty, där drömmer sig Hemimamma till Söderhavet. Den drömmen delar jag gärna med henne!

Undra om det i Söderhavet finns en motsvarighet till Migrationsverket! Ni vet den där myndigheten som på guldvåg väger rättighet mot säkerhet och aldrig begår några fel.

Endast Sverige svenska krusbär har, får man ju hoppas!

Läs om hennes eskapader in i de förbjudna rummen!


Ingen vågade!

Av kommentarerna att döma var det tydligen ingen som vågade läsa detta! Jag kan ju förstå det.


Sommaren …

Absolut värt att tänka på, Helene!