Kategorier

Arkiv

Propagandabilder

Jag fick en kommentar, ni ser den här:

Inlägget som kommentaren finns på ser ni här!

Det inlägget kommenterar en bild utlagd i AFTONBLADET och kan ses där, men även här:

Jag hävdar att bilden KAN vara fejkad och jag fejkar därefter bilden själv bara för att visa hur lätt det är att göra så i ett bildbehandlingsprogram som de allra flesta har råd med. Min fejkbild ser ni här:

Om ni tittar noga så ser ni ju att texten i höger del av bilden är fejkad, men ser ni det i den vänstra delen? Jag tror inte det. Men även den har jag fejakt, vilket visar att en väl utförd manipulation kan inte ögat avslöja!

Kommentatorn PPPP har som synes ovan sagt så här:

Nä, och ni vänstermänniskor har ju aldrig redigerat bilder i er propaganda. Eller vänta nu…

Här är mitt svar (kompletterat med en bild som inte kunde läggas in i kommentarsfältet):

”Ni vänstermänniskor?”

Många använder det epitetet och inom vänstern finns många olika grupper. Du kan inte behandla ”vänstermänniskor” som en homogen grupp! Jag måste ju påpeka detta eftersom det blir så fel annars. Det finns de som anser sig själva utgöra en del av vänstern, som jag själv dock exkluderar därifrån i min egen terminologi.

Det om detta, tills vidare, och det var ju trots allt inte det saken gällde, utan om denna inhomogena grupp har redigerat bilder i propagandasyfte.

Här kommer då nästa problem innan frågan kan besvaras. Och det är vad som menas med propaganda.
Propaganda är ett latinskt ord avseende meddelanden och framställningar avsedda att sända ett partiskt budskap av något slag.
Ett sådant budskap är inte ägnat att informera, men däremot att påverka med osakliga, avsiktligt ofullständiga och falska påståenden. Den allra vanligast förekommande propagandan, den ser vi sannolikt tusentals gånger om dagen och som vi svårligen kan värja oss mot, går under det mindre negativt klingande ordet ”reklam”.

Man kan såldes klart säga att minst 99,999% av all propaganda kommer från kapitalistiska intressen.

Vad gäller den inhomogena grupp du kallar vänstermänniskor måste påpekas att de populationsrikaste grupper dessa inordnar sig under är främst Socialdemokraterna och i andra hand Vänsterpartiet. Givetvis för dessa partier, som alla andra, fram mycket av sitt budskap som valpropaganda och liknande. Man anser allmänt att det är en del av demokratin. Jag tillhör dock den minoritet som anser att det inte har det minsta med demokrati att göra.

Äkta vänster är utomparlamentarisk och har inget behov av att ljuga för att vinna mandat. Budskapet är upplysning och det vänder sig uteslutande till arbetarklassen. Det finns mer att upplysa om än vad förmågan räcker till för och därför saknas motiv att ljuga, sanningen är nog så skrämmande och räcker mer än väl att fylla pamfletter och flygblad.

Det du avser och begränsar dig till är bilder som är redigerade i propagandasyfte, alltså att föra fram osanna och falska påståenden.
Jag har redigerat enorma mängder bilder, som i och för sig sålunda är manipulerade, men icke på sätt som kan få människor att tro att bilden inte är manipulerad. En av de bilderna ser du ju själv här ovan. Fler bilder kan du se på min bildblogg ”Skvittbilder”:http://svittbilder.wordpress.com/

Finns det i dessa bilder ett falskt och lögnaktigt påstående?
Finner du inget sådant i mina bilder, då kan vi ju i vart fall exkludera mig från anklagelsen.

Du är hjärtligt välkommen att precisera vilka bilder du avser, så ska jag kommentera bild för bild. Kommentera genom att lägga bildlänk i din kommentar. Om det inte går, skicka då bilden till mig så gör jag ett blogginlägg med dels ditt påstående och dels mina synpunkter på bilden. Har du rätt, ja, då kommer jag att tillstå det.

Jag ser med spänning och tacksamhet fram mot vad du har att presentera till stöd för ditt påstående!

skvitt@dr.com

Ha en bra dag!
/Skvitt


Att hjälpa till

Visst ska man vara hjälpsam.

Vi till vänster är sådana. Vi har hjärta i kroppen och vi visar varandra solidaritet och ställer upp. Till och med om vi inte ens blir ombedda.

Vi har alltså ett högst mänskligt värde, vi med hjärtat till vänster.

Vi med rättplacerat hjärta, om vi skulle råka på någon som …

Låt mig utveckla ett scenario lite!

Tänk dig att du på din väg från A till B har ett kärr som måste passeras! Med försiktighet, omdöme, vedermödor och lite tur så kommer du över detta kärr något så när helskinnad, men ganska blöt om fötterna. Det är med andra ord precis som det ju är för oss flesta i detta samhälle, styrt av borgarklass och kapitalism, alltså ett träsk! Det är ett träsk som alla inte passerar lika lyckosamt och oftast utan egen förskyllan.

Vi med hjärtat på rätta stället, vi vanliga strävsamma människor, vi, du och jag, hjälper då till!  Så om du mitt i detta träsk stöter på en medmänniska som är på väg att sjunka kommer du att försöka dra upp henne ur träsket. Oftast kostar det så lite.

Sådana människor som de från den snikna borgarklassen och kapitalisterna, de reagerar annorlunda.

De ser möjligheten! ”Aha!”, utbrister de! ”En sån tur jag har. Här finns ju en att kliva på!” Och så går de torrskodda över och lämnar ett lik efter sig. Visst liknar det psykopati, när jag spetsar till mitt exempel så här! Och visst gör psykopater så, men även de andra som inte har hjärtat där på rätta stället.

Tänker man bara på sig själv, ja då blir man framgångsrik och rik i vårt samhälle. Det är så det fungerar! Så nu vet var hjärtat sitter på dem som liksom flyter ovanpå i vårt samhälle.

Just nu gick OnOff i konkurs.

Konkurrensen mellan elektronikjättarna blev för tuff. Alla kunde inte överleva. OnOff kunde det inte. Det är ju så det fungerar: Den enes död, den andres bröd!

Just så har det inte alltid varit.

Under medeltidens skråväsende var det annorlunda.  Näringsidkarna inom samma skrå var inga konkurrenter! Om någon blev sjuk, eller av annat skäl inte kunde leverera de varor eller tjänster han hade lovat, då hjälpte övriga skråmedlemmar till att ro det i land.

Så var det under medeltiden, i det feodala samhället, innan kapitalismen tog över. Då, om man lånade ut en säck vete, då skulle man ha tillbaka en säck vete, varken mer eller mindre. Men i det kapitalistiska samhället, där ska man inte bara ha tillbaka en likvärdig säck utan också några extra påsar därutöver.

I dag är det så att många tror att samhället inte fungerar annars. Men med den hederlighet som existerade då hade inte OnOff behövt gå i konkurs. Inga hade behövt att bli av med sina jobb! Och de andra elektronikjättarna hade inte inte kapat åt sig OnOffs marknadsandelar.

I vårt samhälle går man över lik, eller så blir man inte framgångsrik!

Det är ett samhälle helt utan moral! Ibland blir denna omoral så vidrig att den till och med skjuter över gränsen för vad till och med det borgerliga samhället kan acceptera!

I medeltidens moraliskt högstående kultur hade elektronikjättarna delat på marknaden, men i kapitalismens moralförfall slåss man om marknadsandelarna och det är ju inte så konstigt eftersom kapitalismen har vuxit fram ur triangelhandeln.

Det är denna anda som i dag regerar världen!

Men du och jag, vi kan inte, vi vill inte kliva över lik. Vi trampar inte på han som ligger där i träsket! Vi hjälper till så gott vi kan. Och många av oss skänker också en slant till olika välgörande ändamål, oftast utan tanke på att innan de pengarna når den hjälpbehövande har lejonparten silats av utav amoraliska individer som anser sig ha rätt att sko sig på penningflödet.

Vi vanliga människor med ett varmt, rött, klappande hjärta till vänster, vi ställer upp med solidaritet och med kärlek utan krav på ersättning. Vi är som om vi icke var delaktiga i det här råa samhället! Vi är som om det inte fanns. Men tänker vi efter så ser vi ju att det råa samhället aldrig skulle existera utan oss. Det är oss det lever på!

Den där gemenskapen vi känner, den finns inte bland dessa som alltid ska sko sig och som gör det glatt i sin avsaknad av moral, samvete och skuldkänslor, alltså kapitalisterna i vårt borgerligt iskalla samhälle.

I borgerskapets samhälle ska man konkurrera om allt. Det börjar redan i skolan med betygskonkurrens och relativa betyg. Så illa är det.

Men många av oss samhällsmedvetna bloggare är av ett annat släkte. Våra bloggar konkurrerar inte med varandra, de stöttar istället. Vi rekommenderar varandra (se mina egna rekommendationer till exempel) och berömmer varandra, men vi kritiserar och debatterar ju också, eller ger tips osv. Som till exempel när jag upptäckte en sak hos Hemimamma och då genast skrev så här:

”Jo, som sagt, bra inlägg!

Men nu en annan sak. När jag klickar på ”MIN PROFIL PÅ Expressen” så ser jag inte din profil. Ser du din Profil? I så fall är det för att du är inloggad.

Hemma hos mig kan du se hur det ser ut för mig när jag klickar på länken!

Fråga: har du länken för att det underlättar för dig själv, på samma sätt som att jag har ”Logga in” på min sida, just för att jag lätt loggar in då? I så fall är det ju OK.
Har du länken för att vi andra ska kunna se din profil, då vill jag uppmärksamma dig på att det inte fungerar.
Det är ju ingen katastrof, men du kanske i så fall ska fundera på ett annat namn på länken.”

Det kostar så lite att hjälpa andra och ibland kostar det inget alls.

Det kostar som sagt inget. Men det kan ju inga kapitalister leva på, att det inte kostar alltså!

”Vårat samhälle skulle inte funka om ingenting kostade!” 

Ja, så säger väl en del. Ja, kanske många till och med. Kanske de allra flesta rent av! Ja, nästan alla!

Och jag då? Vad säger jag? Jo: Vårat samhälle fungerar inte om det inte kostar!

Men låt oss då bygga att sådant samhälle som fungerar! Om detta samhälle inte fungerar utan att någon ska tjäna på vad alla andra gör, då måste vi fundera på att byta ut det mot ett annat samhälle och vi ser ju att det på medeltiden fungerade med samarbete fritt från konkurrens, så vi ska kanske inte vara alltför fastlåsta i vår tankegång!

Visst ska man vara hjälpsam.

Det kan man bygga en samhällsidé på – och ett helt samhälle, men ett samhälle som borgarklassen inte kan leva i!