Kategorier

Arkiv

Äldreomsorgsförbättrings-förslag i papperskorgen

Astrid har ett förslag till förbättrad omsorg och vård av äldre apropå mitt inlägg ”Värdig ålderdom”. Då Astrid är väl förtrogen med viss verksamhet kan ju hennes förslag verka väldigt klokt och vettigt till att börja med.  Astrid är ju den person som driver den här bloggen (nedan i bild) med bravur och kunskap, samt är en av de seriösaste bloggarna och en av mina största favoriter:

Astrid har ett förslag till bättre äldervård som initialt kan tyckas väldigt vettigt. Så här skriver hon:

Dags att inordna de äldre under djurskyddslagen så kommer det att bli ordning och reda.

  • De kommer då att få lagstadgad, daglig utevistelse under x antal timmar, tillgång till berikad miljö som stimulerar till aktivitet och naturligt beteende och tillsyn minst var 6e timme.
  • De får rätt till daglig hårvård och torra och rena liggplatser.
  • Sittplatserna skall var så beskaffade att de har fri och stimulerande utsikt och vara så höga att de kan ta sig upp och ner, annars skall de ha hjälp för detta.
  • Rummen skall ha vissa minimimått som inte får underskridas.
  • De skall ha regelbunden tillgång till rätt sammansatt och smaklig mat som de skall avnjuta i en lugn miljö och ha fri tillgång på dryck.
  • Den personal som bryter mot detta kommer att få livstids yrkesförbud och personliga viten på flera hundratusentals kronor.

Låter det konstigt? Inte alls? Det är vad minsta mus har rätt att kräva i Sverige!”

Men tyvärr, det skulle inte funka, vilket jag påpekar i mitt svar:

”Jo, men det finns en hake med detta, min kära Astrid!

Tillsynsmyndigheten kommer på besök 2-3 gånger om året till dem som vårdar en anhörig i hemmet, alltså sådana som har det som hobby eller bisyssla.

De som bedriver äldrevård i större skala, särskilt i industriell skala och yrkesmässigt i vinstsyfte, har tillståndsmyndigheten inte tid att komma till, och framför allt kommer de inte oanmälda utan avtalar en tid som passar ledningen för driften av anläggningen.

Skulle några aktivister bryta sig in och fotografera eventuella missförhållanden och lämna bevismaterialet till polisen så kan polisen inget göra om inte aktivisterna träder fram med namn och personnummer så att de kan kallas som vittnen emedan bilder i sig inte godtas som bevis om de som tagit bilderna inte ger sig till känna och kan dömas för olaga intrång.

Skulle bristerna komma till allmänhetens kännedom, till exempel genom att pressen skriver om dem, kommer tillsynsmyndigheten att tillskriva vårdinrättningen och be om en förklaring. En sådan förklaring är en partsinlaga, men då myndigheten inte har resurser att utreda de faktiska förhållandena och vårdinrättningen är kapitalstark nog att driva saken i domstol, kommer tillsynsmyndigheten att svara att de har beaktat förklaringen och emotser att missförhållandena rättas till, eller medger att de är försvarliga och helt i linje med förhållanden som är brukliga och godtagbara med hänsyn till kostnaderna för driften, vinstbehovet och konkurrensläget.

Tillståndsmyndigheten vill ju ogärna försätta någon näringsidkare i konkurs och göra personalen arbetslös, samt är starkt medveten om sin roll att vara näringens garant för fortsatt kommersiell fortlevnad. Eljest kan tillståndsmyndighetens personal riskera att framstå som kommunistiska samhällsomstörtare.

Myndigheten i sig har garderat sig för att undvika att otillbörlig tillsyn sker genom att icke äska om nödvändiga resurser, utformat rutiner som gör att resurserna som finns inte utnyttjas optimalt och anställer personal utan erforderliga kunskaper på det område de har att övervaka.

Detta sammantaget leder till att inga missförhållanden inom den industriellt bedrivna vården uppdagas och myndigheten kan slå sig för bröstet och säga att deras tillsynsverksamhet är god, allt fungerar gott och endast bland de som bedriver äldrevård som hobby och bisyssla förekommer brister, som dock åtgärdas omedelbart myndigheten får vetskap genom anonyma anmälningar, till exempel från grannar som känner sig störda eller avundsjuka.

Tillsyn av hobby- och bisysslevårdare, samt tillslagen mot dessa fungerar som alibi för tillståndsmyndighetens effektivitet och framhålls i de sällan förekommande fallen då myndigheten i sig utsätts för kritik.

Så, tyvärr Astrid, ditt förslag hamnar i papperskorgen!
Kram!
/Skvitt”


Undvik svampdöden « skvitts

Undvik svampdöden « skvitts.

Nu börjar svampsäsongen igen, så läs min svampskola innan ni dör!


Riksdagen

I Riksdagen sitter nickedockor och fattar de beslut som de stora herrarna tillåter och eller kräver.

Så när jag skulle gissa var nedanstående bild är tagen var ju svaret givet!


Värdig ålderdom

Det är namnet på en blogg som bör läsas. Det gäller ju alla, om man bara lever tillräckligt länge.

Tack vare en kommentar fick jag nys om bloggen. Kommentaren gällde mitt inlägg ”Senaste nytt: Hagaborgs äldreboende”.

Det är skrämmande siffror Karl presenterar, som ni ser.

I ett inlägg på Värdig Ålderdom från 26maj skrivs följande som jag saxar:
”Ersta Sköndals Högskola utbildar sjuksköterskor som under sin utbildning får komma ut och praktisera, ett ganska vanligt inslag i nästan alla former av utbildning. Några elever fick praktikplats på Vintertullens servicehus och äldreboende som drivs av Attendo Care.

Under sin praktiktid på Vintertullen blev eleverna uppmärksamma på att allt inte stod rätt till. Detta resulterade i att skolan gjorde en anmälan till Södermalms stadsdelsförvaltning där man beskrev sina iaktagelser. Skolan och elevernas agerande visar på ett stort civilkurage och ansvarstagande.” Läs mer!

Det är illa ställt med äldreomsorgen i vårt land. Och värre ska det bli, det borgar borgarna för, om de får sitta kvar!

Har vi inte råd med omsorg?

Har vi inte råd med välfärd?

Visst har vi råd! Men så länge det tjatas om skattetryck och så länge fördelningen är sned och orättvis och så länge de redan rika gynnas av politiken, så länge har vi inte råd! Så länge vi har borgarna vid makten, så länge har vi inte råd!

Att bara tänka på sig själv, det är borgerskapets filosofi! Sköt dig själv och skit i andrasko dig bäst du kan – solidaritet ~ pyttsan –satsa på dig själv! Alliansens och framför allt Moderaternas politik är politikens onani – tillfredsställ dig själv! Rösta icke på de självbefläckade!

Många av dessa högerpolitiker och de som gynnas av den politiken beter sig i mångt och mycket som psykopater, vissa är det till och med!