Kategorier

Arkiv

Sista färden

Atlantis


Senaste nytt: Hagaborgs äldreboende

Nu skickas personalen hem, skriver SvD.

Det ska tas på största allvar när det gäller sådana här saker och åtgärderna ska vara kraftfulla och kännbara, annars har de dementa ingen chans. Och det är viktigt att även ledningen kläms åt rejält. Det är dock den som är närmast ansvarig och ska ha koll på att hjälplösa människor behandlas med respekt och får den omvårdnad de behöver.

”Efter att oroliga boende och anhöriga har kontaktat kommunalrådet Lars Stjernkvist skickas sköterskorna åter hem.” Det skriver SvD.

Det visar att ledningen inte har agerat efter eget huvud utan först efter påtryckningar. Frågan är vilket som är värst: olämplig, pennalistisk personal eller en ledning som inte tar sitt fulla ansvar. Jag tycker att vanvård och misshandel är illa nog, men att sådan personal smyger sig in i vården kan man  inte gardera sig för fullt ut.  Men med en ledning som inte tar sitt ansvar finns risk att det utvecklas en sådan här kultur även bland annars human personal.  Det är ett känt psykologiskt faktum att personer kan utveckla sidor som egentligen inte har förankring i deras personlighet.

Så, hur illa de gamla än har behandlats är trots allt det värsta att ledningen inte har haft kraft att själva vidtaga adekvata åtgärder. Inget hände innan en vikarie anmälde saken. Och nu krävdes ett kommunalråds ingripande!

Det är skamligt!

Lars Stjernkvist anser att äldreboendets förtroende är så pass skadat efter händelserna att det kräver ytterligare utredning och det må man ju hoppas att det sker grundligt! Socialstyrelsen öppnade i dag ett tillsynsärende om äldreboendet, enligt TT.

Hagaborgs hemsida. Av den framgår inte att det är fråga om ett privat ägande. I så fall är inte orsaken att vinsten fått äta upp kvalitén! Detta innebär att ansvar ska utkrävas från politiskt håll, men det blir väl som vanligt att man letar de skyldiga längst ned i hierarkin.

Utan insider information kan jag ju inte säga vad orsaken till det inträffade är, men en sak står klar. Det är verksamhetens ansvar att personalen har adekvat utbildning och att arbetsbelastningen är rimlig. Känt sedan länge av liknande fall är att alltför tung arbetsbelastning leder till att vårdtagarna blir dem som frustrationen går ut över. Förmodligen är det där orsaken ska sökas och därmed är det en politisk fråga. Alltför knappa resurser har ställts till förfogande.

Det är tragiskt att våra gamla som har strävat i hela sitt liv och byggt upp vårt välstånd, på gamla dar inte får ta del av vad de har skapat!

Det kan ju tilläggas att med Alliansens skattesänkningar, till förmån för de rika, kommer vi att få se mera av dessa skandaler! Redan nu har gränserna tänjts längre än anständigt. Numera låses dementa in nattetid utan att det finns tillgänglig personal och detta anses vara OK!

”Om en bemanning har halverats på 15 år på demensboenden, då säger det sig självt att då måste vårdens kvalité ha blivit oerhört mycket försämrad”, säger undersköterskan Elisabeth Marklund i Piteå som slog larm om läget på sitt arbete (se länken ovan!). Tänk så sant! Och det kan inte politikerna själva räkna ut, av allt att döma! Dementa får inte låsas in säger Socialstyrelsen, men vi har inte fått veta om Socialstyrelsen har vidtagit några åtgärder än!

Vad jag menar är att de dementa är rättslösa och vanvården sker på olika sätt. Det undersköterskorna har gjort på det numera beryktade äldreboendet är illa, men hela äldreomsorgen är illa i sig! Och det är en politisk fråga!

De flesta övergreppen sker i tysthet

När nyheterna får en mer personlig touch är tårarna inte långt borta!

Läs även EXPRESSEN! Tidningen uppmanar också den som vet mera att höra av sig!

Tidigare inlägg av Skvitt, med länk till första inlägget i ärendet.

Senaste inlägg i ämnet: Värdig ålderdom

Bonusblogg, Sorgsenhetens blogg – nu i min länklista!

Bonusblogg, Värdig Ålderdom – nu i min länklista!


Det blåser på Saturnus!


Ny skandal, samma vårdinrättning!

Det är helt uppenbart att det är i ledningen för vårdenheten som felet ligger. Se mitt förra inlägg! Läs AFTONBLADET!

 

 

Folkbladet

Folkbladet

Folkbladet

Folkbladet

Folkbladet

Folkbladet


Simon’s Cat

http://www.youtube.com/watch?v=w0ffwDYo00Q&feature=player_embedded

Tack till Mogis bubblor, som gav mig tipset om filmen!

 


Därför stoppades Ship to Gaza

”Khalid Tuhraani, amerikansk-palestinsk aktivist, som sitter fast på ett av skeppen på Korfu säger till Al-Jazeera:
– Vi valde Grekland för att landet har en historia av stöd för den palestinska frihetskampen. Vi väntade oss inte att den grekiska regeringen bara skulle lägga sig platt.
Men landets skuldkris och tätare band med Israel har förändrat förutsättningarna.”

Läs resten!