Kategorier

Arkiv

Utan beslut i folkvalda församlingar

Så går det till.

Nu är det ju så att ekonomin är det allra viktigaste i ett samhälle. Ändå är det inte de folkvalda som bestämmer över den. Det är riksbanken som genomför vad de som styr önskar av den. Alltså de som har inflytande, inofficiellt styrande finansfolk i det privata världsöverspännande näringslivet.

Det är dessa som sätter upp ramarna för vilken politik som är den möjliga att driva i ett land.

Trodde du vi hade demokrati i Sverige? Och trodde du de har demokrati i de andra länderna i Europa och i resten av världen där samma system som här råder, alltså att ramarna för ländernas ekonomier sätts upp i slutna rum?

Glöm allt tal om demokrati. Det är den största lögnen som finns. Det är en liten klick som styr. Politikerna kan bara besluta i de små frågorna, allt annat styrs helt utanför partierna, parlamenten och regeringarna.

De verkliga besluten tas i helt odemokratiska rum utan insyn och på hemliga möten informeras politikerna om vilka stora drag som målats upp och som de har att följa.

Länk

Vart fjärde år går du sedan till val och tror att du har något att säga till om. Det enda du kan göra någonting åt är att rösta på vilka partier som ska genomdriva de kapitalistiska krafternas dekret och befallningar!

Är det inte ganska onödigt?

Är det inte att skriva sig själv på näsan att man är en idiot som låter sig fösas till valurnan bara för att ge de rätta makthavarna ett slags legitimitet?

– – –

Intervju med Mona Sahlin den 20/2 1998 i Mora vid Tjejvasans tjejkonferens
Intervjuare Ingemar Ljungqvist

Ohly fegade ur.

Det är ju några år sedan nu som Ohly fegade ur och gjorde avbön. Nu var han ingen kommunist längre, sa han.

Det är tragiskt!

Tänka sig, förneka sin egen ideologi, bara för att få vara partiledare! Han skulle ju tagit kampen istället! Han skulle ha förklarat vad kommunism faktiskt är!

Om fegisen nu måste gå, vem sörjer?


Bjurkvist!

Dags nu att skriva igen!

 


APOD 2011 July 4


Just nu

Just nu håller jag på att skriva in alla mina länkar på nytt sätt. Bli inte förvirrad om ni ser att vissa länkar finns två gånger. Tills jag har hunnit kontrollera att jag inte har missat någon kommer de alltså att finnas i dubbel uppsättning. Dubbelt lätt att hitta med andra ord.

Dubletter

Jo, så en sak kring detta:

finns det någon blogg ni vill att jag särskilt sak uppmärksamma och lägga till som länk, men som jag har missat?