Kategorier

Arkiv

DEBATTÖRERNA får svar på tal

Läs de här DEBATTÖRERNA på AFTONBLADET DEBATT 28 juni 2011: Erik Bengtzboe, 24, Nyköping. Ordförande, Moderata Ungdomsförbundet. Joakim Tholén, 21, Uppsala. Chefredaktör, tidningen Blått!

Läs deras lögner, floskler, demagogi och försåtliga skrift, nedan markerad med blått!

Ord för ord

”Allianspartierna måste visa framfötterna i välfärdsfrågor, menar debattörerna, som efterlyser en ”borgerlighet med hjärta”.

”Vi måste visa att vi förstår de utsattas situation”

”Genom två historiska valvinster har vi alliansvänner bevisat att vi representerar politikens hjärna. Det var vetenskapen, det sunda förnuftet och ja, verkligheten om man så vill som kom att bli våra verktyg för att övertyga svenska folket om att vår politik är den bästa för Sverige.”

Detta är bara ett ordflöde.

”Politikens hjärna” betyder ju absolut ingenting. Det är inte ens värt att kommentera, men jag inflika i alla fall att den enklaste lilla plattmask faktiskt har en hjärna, liksom loppan och kackerlackan.

”Vetenskapen” är ingenting absolut och här sägs inte ens vilken vetenskap det är fråga om. All vetenskap kan, bör och utsätts hela tiden för kritisk granskning, prövning, ifrågasättande och diskussion. Vad betyder då att de nämner vetenskap utan att ens precisera vilken vetenskap det handlar om? Det betyder absolut ingenting alls och det argumentet kan vi helt bortse från.

” Det sunda förnuftet” kan vilken illusionist som helst dirigera. Sundare än så är det inte. Och vems sunda förnuft är det egentligen. Att detta sunda förnuft inte tycks ha fungerat är ju folkets vrede ett bra kvitto på!

”Det är när det kommer till de mjuka frågorna, politikens hjärta, som oppositionen fortfarande kan lova allt, i slutändan leverera ingenting och ändå vinna väljarnas hjärtan.”

Detta är mera av innehållslöst ordflöde.

Politikens hjärta är faktiskt den samlade ekonomin i ett samhälle, om med hjärta menas det som pumpar runt samhällsresurserna. Men man förklarar inte ens vad man menar med hjärta i detta sammanhang. Kanske vet de det inte själva utan satte ordet på pränt för att det lät så fint och var således inget annat än ren demagogi.

Andra halvan av meningen är sanslöst fri från verklighetsförankring. Om oppositionen, ”i slutändan leverera(r) ingenting” beror ju det på att den inte har kontroll över de samhälleliga resurserna eftersom de till största delen förvaltas av kapitalintressen. Men kanske för  att oppositionen med tappra försök att mot alla odds tillgodose alla en rimlig social trygghet och minimistandard lyckas man ”ändå vinna väljarnas hjärtan.” Därför att viljan i alla fall finns! Det är väl det som är förklaringen. Oppositionen har ju trots allt inte fråntagit de sjuka sin försäkringspeng, inte försökt att ta bort möjligheten för gravt funktionshindrade att få förtidspension och inte tvingat arbetslösa ut i ersättningsfri och meningslös sysselsättning som ger pengar till dem som erbjuder en slavplats åtta timmar dagligen.

”Det är dags att en gång för alla säga adjö till den gamla myten om den kalla högern och varma vänstern som fortfarande frodas i den svenska samhällsdebatten.” Det är en mening som med det lilla ordet ”myt” försöker få en absolut och allmänt accepterad sanning att låta som en lögn. Det är sådant som kallas demagogi!

”Man skulle kunna tro att alliansen förlorat kampen om politikens hjärta om man ser till stormarna kring sjukförsäkringsreformen, prioriteringen av jobbskatteavdrag och det förlorade omvalet i Västra Götaland. Vi vill hävda att det här är en vilseledande slutsats. Det handlar snarare om att vi aldrig tagit upp kampen om politikens hjärta. Vi flyr ofta debatten om välfärd och lite skamset erkänner vi att vi inte förmår leverera en lika socialdemokratisk välfärdspolitik som Socialdemokraterna själva.”

Jag har då aldrig läst värre trams.

Det där med hjärta har jag redan berört, liksom ”sjukförsäkringsreformen”. Men om det sistnämnd kan ju tilläggas att den tillkom mot högerns vilja och att avskaffa den är ju inget som kan kallas reform, varmed denna fråga torde vara slutdiskuterad!

”Jobbskatteavdraget” är bara något som kommer de med högre inkomster tillgodo. Resten kan på sin höjd unna sig en lunch på restaurang för de pengarna. Men staten får mindre inkomster att solidariskt fördela för att undanröja de värsta orättvisorna som detta kapitalistiska samhällsystem skapar.

Och ”det förlorade omvalet i Västra Götaland” kom självklart, givetvis, som ett brev på posten sedan det gick upp även för den minst politiskt intresserade vad alliansens politik egentligen består i, dold bakom de fagra orden och inte minst de aldrig uttalade orden, det aldrig nämnda!

”Vi accepterar alldeles för ofta en socialdemokratisk bild om världens varande och i samma slag gör vi oss skyldiga till att befästa vänstervridna perspektiv i de frågor som rör hjärta. Då är det inte särskilt konstigt att borgerlig välfärdspolitik ofta målas upp som kall. Oavsett om den är det eller inte.”

Det får väl ändå erkännas att ni inte kan annat än att acceptera ”en socialdemokratisk bild om världens varande” eftersom den är mera förankrad i verkligheten än högerns, på samma sätt som man måste acceptera att en rik och en fattig faller lika hårt om de hoppar från en bro. Så är det, vare sig ni vill det eller inte! Någon gräns finns tydligen även för högern när det gäller hur mycket man kan låsas som att verkligheten inte finns. Den finns där alldeles oavsett om den farmhålls som vänstervriden eller ej.

Ja, så kom det där med hjärta igen, men det vill jag inte orda mera om. Det är demagogi och inget annat och inte ens förklarat vad som det menas med.

”Sveriges framgångssaga är skriven i svett och inte i bläck och det är just slit som kommer krävas för att vinna väljarnas hjärtan.”

Ja, välstånd skapas av svett, blod och tårar. Och det är arbetarna som står för just de kroppsvätskorna, medan de med bläck tillskansar sig deras producerade värde. Det som kallas mervärde. Det är det värde som försörjer de ickeproduktiva och tärande samhällsmedborgarna. Det vill säga de som för inte länge sedan var de enda som hade någon nytta av bläcket i det att de var de enda med skrivkunnighet.

Hur man tänker när man tror att arbetarväljanas hjärtan kommer att vinnas genom att tvinga dem till ännu mera slit, blod, svett och tårar är för mig en gåta. Det finns ingen logik i det och då herrar skribenter sannolikt även de förstår detta förs även detta resonemang upp på kontot för all demagogik som flödar ur deras bläckpennor.  

”Det är vi och ingen annan som måste bevisa att vi är det alternativ som medför mest hjärta in i politiken. Det är vi som måste berätta om varför vi tror att det bästa av samhällen är det där ingen kan göra allt men alla kan bidra med något. Det är genom att förklara hjärtat bakom reformerna vi når de väljargrupper som inte känner sig hemma med vår politik.”

”Hjärta” har de fått på hjärnan. Men det är väl i brist på bevis det måste traderas som ett mantra i var och varannan mening. För oss arbetare behövs ingen berättelse för att vi ska förstå att ingen kan göra allt. Alla MÅSTE bidra med något! Det är just därför vi uppträder som ett kollektiv. Det är ni som behöver den berättelsen, men ni lyssnar ju aldrig. I det bästa av samhällen är det ni som måste samhällsanpassas, men som de individualister ni är lär det bli hart när omöjligt!

”Vi vet att vägen dit kommer vara lång eftersom det kommer finnas många som inte kommer låta sig övertygas med lätthet.”

Jo, det är banne mig alldeles sant och en insikt jag aldrig trodde ni hade.

”Men det är en utmaning vi i Moderata Ungdomsförbundet tar oss an med glädje. Som Sveriges största ungdomsförbund ser vi det som självklart att ta upp kampen om politikens hjärta och vi finner oss inte längre med att skämmas över att vi inte representerar den Socialdemokratiska välfärdstatens kvävande skattetryck och gränslösa bidragsspiraler.”

Det finns en sjukdom som leder till osammanhängande tankemönster och förvirrat tal i stil med sista citatet. Den sjukdomen kallas schizofreni. Läs den därför en gång till och ni förstår mera hur den sjukdomen yttrar sig!

”Vi representerar ett Sverige där arbete och inte bidrag är vägen till välståndsresor.”

Det där är lögnaktigt på många sätt. Inte minst därför att ni representerar företagen som inte betalar ut mera i lön än de är absolut tvingade till och inte anställer fler än absolut nödvändigt, samt i många fall genom hänsynslösa arbetsvillkor och stress skapar arbetsrelaterade sjukdomar.

Vi är inte ovilliga att arbeta men vi är ovilliga att leva på bidrag och vi skulle aldrig ta emot bidrag om inte vi blev tvungna till det av skäl som ett omänskligt kapitalistiskt samhälle har skapat!

”Där välfärden i första hand är till för de som bäst behöver den och där det finns en tydlig gräns för hur politiken får påverka människors vardag.”

Det är ju inte ens korrekt svenska. En bisats kan aldrig stå för sig själv, just för att det är en bisats! Det liksom innehållet i denna mening är något som skribenterna antagligen inte har förstått. För dem är ju välfärd till för de som bäst behöver den och då avser de, vilket hela deras politik bevisar, att de är de rika de menar bäst behöver sin välfärd!

”Kampen om politikens hjärta (PUH!) blir en av mandatperiodens allra största utmaningar och det är först när vi förenar vår syn på politikens hjärta och hjärna som samhällsvisionen blir inbjudande för alla sorters människor. Det är först då som vi bevisar att vi inte bara förstår oss på hur man styr Sverige utan också hur vi bäst tar hand om varandra.”

Jo, en utmaning lär det bli, den saken är klar. Men att ta hand om varandra, till det krävs en gemenskap och den skapas inte i ett samhälle där vissa lever på andra. Gemenskap, det är det vi menar när vi talar om kommunism, ett ord härlett ur latinets ”kommunis”, vilket betyder gemensam. Det är just därför ordet ingår i ord som till exempel ”kommun” och kommunicera”!

Var ska en sådan gemensamhet komma ifrån i ett samhälle där alla ska satsa på sig själva enligt den borgerliga devisen som styr all högerpolitik? Där är ju alla sin egen lyckas smed!

”Nu är det tid för oss alliansvänner att visa väljarna att vi förstår de mest utsattas situation i samhället – men aldrig vacklar i vår övertygelse om hur man bäst tar sig därifrån.”

Till det kan jag ju säga: börja först med att visa att ni förstår att man inte kan klara sig utan pengar och att vissa grupper då behöver sjukpeng, sjukbidrag, arbetslöshetskassa och andra sorters bidrag. Tag sedan tag i kapitalisterna och se till att de överlåter sina tillgångar till samhället. Det är nämligen så man varaktigt ”tar sig därifrån”, att inga behöver leva på som ”utsatta människor”

”Det är först då vi bryter myten om den kalla högern …”

”Myt” är det ju inte, men det är då, om ni följer mitt råd, ni inte längre är ”den kalla högern”.

”… och blir till det regeringsalternativ som i väljarnas ögon medför mest hjärta (MANTRA!). För om vi bara vågar tro på en borgerlighet med hjärta (PUH!)är det ett första steg till en väljarkår som vågar göra detsamma. Ett första steg mot vinsten i välfärdsvalet 2014.”

Min kommentar: önsketänkande!


Det kommer aldrig att finnas en väljarkår som tror på en borgerlighet med hjärta!

Inte ens borgerligheten själv tror på det! Hela politiken går ut på en hjärtlöshet mot de producerande människorna och än mer mot de sjuka, de funktionshindrade och de arbetslösa.

Hela kapitalismen fick sitt kapital genom den handel som en gång bedrevs och i historieböckerna kallas triangelhandeln: sprit och manufakturvaror till Afrika, slavar till Amerika och socker, tobak och bommull till Europa. Är det en handel med hjärta?

Så byggdes det kapital upp som gjorde den industriella revolutionen möjlig! Så byggdes det, med större hjärtlöshet än något tidigare samhälle någonsin har byggts.

Hjärtlöshet och kapitalism hör samman som ett stövelpar! Och det finns inget borgerskap som kan tänka sig något annat. Det finns inget borgerskap som kan tänka sig att kapitalismen skulle upphöra!

Men det krävdes en sak till för detta hjärtlösa samhällsbygge skulle kunna skapas. Det krävdes folk villiga att arbeta åt andra för lönepeng! Att arbeta åt andra är det ingen som vill. Man måste tvingas till det.

Därför dröjde det tills hela Amerika var ockuperat och upptaget innan någon egentlig arbetsmarknad kunde uppstå där och alltså en industri födas. Innan dess flyttade människorna västerut och bröt ny mark, egen mark att odla, hellre än att arbeta för lön hos andra!

Men det fanns bot för det. I Europa: de egendomslösa (proletariatet) skapades genom att man tog ifrån människor deras produktionsmedel.

Först infördes inhängnadssystemet och allmänningen försvann. Därefter försvann möjligheten att spinna garnet och väva tyget hemma när de första maskinerna togs i bruk för sådana ändamål.

Industrialismen kom först till Europa. Nu vet du varför den inte kom samtidigt till Amerika!

Det måste finnas orättvisa för att hålla igång det kapitalistiska maskineriet och vem utom en lögnare kan kalla ett sådant samhälle för ett samhälle med hjärta? Så länge högern inte erkänner att kapitalismen måste bort, så länge högern inte arbetar för det, så länge kan de inte driva något annat än en hjärtlös politik!


6 kommentarer on “DEBATTÖRERNA får svar på tal”

 1. HEMIMAMMA skriver:

  Japp, du hade rätt, lägg det i Tanken. För jag utgår ifrån att du menade detta? =0)

  Hemikramar ♥ och BRA JOBBAT!!

 2. skvitt skriver:

  Jo, jag menade det och jag var ganska säker på att du skulle vilja det.
  Kram!
  /Skvitt

 3. HEMIMAMMA skriver:

  Du bör gå in på Hemimammas hem.

 4. HEMIMAMMA skriver:

  Jag ser att du medgivit båda mina begär =0)

  Hemikram ♥


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s