Kategorier

Arkiv

Förort = nollservice

Är det så de tänker, att i förorterna behöver man inte satsa något.

Jag bor i en liten förort som väl får anses vara en priviligierad förort. Endast ett mindre område består av hyreslägenheter. Resten är insatslägenheter, radhus eller villor. Här har vi inga av de problem som finns i många andra förorter. Folk är väletablerade om man så säger.

Just nu bor jag dock hos en kompis av vissa skäl.

Det området vill jag faktiskt påstå vara ett ”tattarområde”. Varför måste allt vara så kass bara för att det bor så många invandrare där? Och varför måste dessa områden bebos av människor som bara förstör?

Nu är det ju inte så att alla är missanpassade. Men de som är, är tillräckligt många för att förstöra för alla. Och det är ungdomar som förstör. Ungdomar som inte ser någon framtid. De är desillusionerade och visar det med sin destruktiva kraft. Det är i högsta grad kontraproduktivt, men man kan ju inte begära att de ska ha vett på att inse hur allt ligger till i samhället. Och bättre blir det säkert inte även om de skulle överge sin destruktiva hållning.

Utan klotter och annan skadegörelse kommer det säkert inget bibliotek till området ändå. Utan klotter och annan skadegörelse kommer det säkert inget apotek hit, ej heller en ungdomsgård eller annan offentlig samlingsplats. Det finns inte ens en restaurang att trivas i för de som har råd med det! Det är så eftersatt att inte ens McDonalds har etablerat sig här! Ändå bor det nog minst 20.000 personer i området.

Utan klotter och annan skadegörelse kommer det säkert inget bättre trådlöst Internet heller. I den mån det fungerar så hakar det sig, hela tiden, och man måste starta upp på nytt, ibland gång på gång och ibland håller det i hela en halv timme.

Utan klotter och annan skadegörelse kommer det säkert inte att förbättras ändå. Här finns inget vettigt för ungdomen att göra!

Det är inte konstigt att ungarna saboterar.


Kognitiv störning => dödsstraff!

Detta är tragiskt!

Han behöver ju lite kognitiv terapi men dödas av den amerikanska staten!Döden går på djupet!

 

Det har ju sagts att vi inte ska oroa oss så mycket för koldioxidutsläppen eftersom gasen tas upp av haven.

Demagogi!

27 kilometer väster om Neapel ligger ön Castello Aragonese. Intill den finns på havets botten ”skorstenar” som spyr ut vulkaniska gaser bestående av koldioxid. Detta försurar havet runt ikring så att det där råder en surhetsgrad som vi förväntar oss att havet i sin helhet kommer att ha om ca 40 år.

Organismerna här har haft årtusenden på sig att anpassa sig till dessa förhållanden, men så har inte skett. Kalkbyggande djur, som till exempel snäckor och musslor saknas helt eftersom de inte kan bygga upp sina skal.

Atmosfären har i dag en högre koncentration av koldioxid än vad som är känt så långt tillbaka vi kan kontrollera, 800.000 år. 500 miljarder ton av gasen har vi släppt ut sedan industrialiseringen började. Och utsläppstakten ökar.

30 % av detta har haven tagit upp.Om trenden håller i sig kommer haven att vara 150 gånger surare 2100 än vad de var år 1800.Om vi helt slutade släppa ut koldioxid skulle det ta tusentals år för haven att återfå den naturliga nivån.

Havens minsta organismer har oftast någon form av kalkskelett.Det gäller inte minst coccolitoforiderna, encelliga växter i haven, även kallade kalkflagellater. De och planktoniska foraminiferer har en gång i tiden bland annat bildat Dovers vita klippor.

Dessa organismer riskerar att dö och det är de som utgör basen i näringskedjan. Det blir som att släppa korna på bete i Sahara.

Redan nu håller matfisken på att försvinna, vilket anses bero på utfiskning. Om dessa fiskars mat dessutom försvinner, då är det adjöss med detta livsmedel i en värld vars befolkning beräknas nå ett maximum år 2050 med nio miljarder människor.

Vad ska vi äta?

Koldioxidutsläppen är alltså inte bara en fråga om global uppvärmning! Den sidan av myntet är troligen den minst alarmerande.

Vad beror denna utveckling på? Jo till stora delar på den framväxande kapitalistiska ekonomin under de sista 200 åren. I en sådan ekonomi räknas kostnader enbart som utgifter och okontrollerade utsläpp ger de minsta utgifterna. I sanningens namn visste man inte från början vilka konsekvenser dessa utsläpp hade, men nu när man vet det motarbetar dessa kapitalistiska krafter varje form av reglering av dessa utsläpp.

För vår överlevnads skull måste kapitalismen förpassas till historiens kabinett!


Johan Frick

Vem är det?

En bloggare. En bra bloggare. En läsvärd bloggare En bloggare jag just råkade på!

Läs!

Aktuellt inlägg läser du här!

Här ett annat läsvärt inlägg!


I djupa veck …

… lägger Kapitano sin panna och funderar över världens ordning. Sedan fattar han sin penna och förmedlar de enkla sanningar som för somliga är så svåra att förstå.

Kapitano funderar och så gör även Skvitt!

Ibland undrar jag således varför jag själv försöker sprida kunskap när folk ändå saknar intresse. Jag tänker på en kollega. Det spelar ingen roll vad man pratar om som handlar om världsläget eller något som har med vetenskap att göra. Hon har inte hört talas om det. Hon vet inte vad jag pratar om. Men TV-såporna och annan så kallad underhållning det kan hon allt om.  Den stora katastrofen i hennes värld är inte tsunamin 2004 eller Fukushima i Japan 2011. Nej, den stora katastrofen är om hon missar ett avsnitt av Rederiet och den typen av program.

Varför spilla energi på människor som till och med just nu först och främst associerar till semester, sol och salta bad om man nämner Libyen?