Kategorier

Arkiv

Moderaters människosyn

Moderater och människosyn.jpg


Om de sjuka vore bilar

Sjuka bilar.jpg


Terrorismen i nytt sken, del 9

Detta är nionde delen i en längre skrift om elfte september-attentaten och den är hämtad från ett stort pussel på nätet, som skrevs 2002 och är lika aktuell i dag.

Första delenFöregående, eller scolla nedåt!


Pentagon en olycka?

Pentagon kanske rent av var en olycka. Planet kanske skulle styrts ned på marken alldeles framför Pentagon, så endast några vrakdelar flög fram mot fasaden. Det hade sett ut som om attentatsmännen även ville åt Pentagon, men missade.

Detta vet vi självfallet ingenting om. Men det skulle kunna varit så. Och en liten detalj glömdes bort i kalkyleringen: markeffekten.

Sept 2001 11.jpg

Ryssarna har i många år intresserat sig för denna effekt.

Den uppstår när endast några meter skiljer mellan vingarna och marken. Det uppstår en sammanpressad luftkudde, som ger extra bärkraft. En extra lyftkraft, som hindrade planet att störta på beräknad plats. Det flög en aning för långt. Det var aldrig meningen att träffa Pentagon. Man behövde inte räkna med personliga lojaliteter, som skulle förmått folk att avslöja vad de visste, om de visste, om vilka som planerat attentaten.

Just denna markeffekt räddade många brittiska piloter under andra världskriget, vars plan träffats av tyskt artilleri och förlorade höjd. Många piloter rapporterade att de höll på att störta i kanalen, då de till sin förvåning slutade att tappa höjd någon meter från vattenytan.


Terrorismen i nytt sken, del 8

Åttonde delen i ett stort pussel, som skrevs 2002 och är lika aktuell i dag.

Första delen i denna återgivning, som alltså börjar bakifrån, så alla inläggen kan läsas i tur och ordning genom att bara scrolla nedåt, när det väl är klart, den finner du här! Föregående, del 7 är här eller scolla nedåt!


När alltså allt gick som planerat…

Sept 2001 11.jpg

…med WTC utom att Pentagon av misstag träffades, var uppdraget slutfört och buskapet solklart: ”Vi har blivit angripna av terrorister”.

Det fjärde planet behövdes inte längre. Mer skadegörelse behövdes inte heller. Okunskapen om vad detta plan skulle haft som mål, kan faktiskt ha ett egenvärde. Ur okunskap föds spekulation och rädsla. Och rädslan och ovissheten kan vara mer kraftfullt vapen än allt annat.

Så vad göra med planet?

Om Ahmad al-Haznawi, Ahmad al-Nami, Ziad Jarrah och Said al-Ghamdi endast var vanliga passagerare, så skedde ingen kapning av planet. Då hade man kunnat avbryta operationen på ett snyggt sätt som inte behövt drabba någon.

Men man hade inte uppnått vinsterna med den stora ovissheten…

… dessutom, 17 minuter innan det störtar är Pentagon träffat. Det är för sent att avbryta planerna eftersom piloterna märkte att planet blev fjärrstyrt på något konstigt sätt. Planet skulle tagits in för undersökning och fjärrstyrningsutrustningen skulle upptäckts. Man MÅSTE låta det störta, så inte allt avslöjades.

Aftonbladet skriver -01 09 15 om ”svarat lådan” på flight 77: ”Endast tystnad hördes när lådans röstband spelades upp av experter.” Detta skrivs fyra dagar efter attackerna. Det är den snabbaste analys av en flightrecorder i flyghistorien. Annars brukar det halvårsvis med analyser av detta slag. Man har enormt avancerade metoder för att få fram info från mycket demolerade lådor. Därför är det ytterst suspekt att man har uttalat sig om innehållet redan efter några dagar!


Nästa avsnitt


Terrorismen i nytt sken, del 7

Detta är sjunde delen i en längre skrift om elfte september-attentaten och den är hämtad från ett stort pussel på nätet, som skrevs 2002 och är lika aktuell i dag.

Första delen i denna återgivning, som alltså börjar bakifrån, så alla inläggen kan läsas i tur och ordning genom att bara scrolla nedåt, när det väl är klart, den finner du här!

Föregående, del 6 är här eller scolla nedåt!

En tidigare olycka?

Sept 2001 11.jpg

Den slutsats de amerikanska federala utredare drar, vad gäller flygolyckan med ett Egypt Air-plan utanför USA:s östkust 1999, är att den skedde med vilje. När olyckan ägde rum styrdes planet av andrepiloten Gamil el-Batouty, som enligt den inspelning som finns på en av de så kallade svarta lådorna sade något som liknade en bön innan han styrde planet rätt ner i havet.

Representanter för flygbolaget har bestämt förnekat anklagelserna och sagt att el-Batouty var en stabil man och en erfaren pilot som inte kan ha velat begå självmord.

Men enligt utredarna finns inget som tyder på ett tekniskt fel ” som skulle kunna ha orsakat eller bidragit till en dykning med ljudets hastighet som föregick planets kollision med vattenytan.” Samtliga 217 människor ombord dog tio mil söder om Nantucket Island.

Om Gamil el-Batouty bad en bön, så säger det inget om varför. Om planet plötsligt togs över utifrån, fanns all anledning till en bön, likväl som om han bestämde sig för ett självmord. Det känns inte helt långsökt att fundera på om det var en generalrepition inför de kommande attackerna.


Alla inlägg om 11 september


Terrorismen i nytt sken, del 6

Text från dokument på nätet, utan känd författare.

Skvitt redogör för det i ett antal inlägg framöver, men i baklänges ordning. När allt är klart kan man skrolla sig ned i dokumentet i den ordning det ska läsa. Jag hoppas jag är tydlig nu.

Tidigare inlägg: Del 1, Del 2, Del 3, Del 4, Del 5

Sept 2001 11.jpg

Den otroliga störtningen

Precis som Egypt Air-planet 1999, som alltså de amerikanska federala utredarna hävdar störtade avsiktligt, skulle man kunna förklara det otroliga sätt på vilket flight 93 störtade.

Det gick rakt i backen.

Precis rakt ner i backen. Plan kan störta ner mot marken i många olika vinklar. Men i synnerhet civila flygplan är byggda med en viss aerodynamisk egenstabilitet, som gör vissa störtningsvinklar mindre sannolika. Störtningen av flight 93 föregicks av en serie till synes okontrollerade rörelser i luften innan det övergick till att flyga inverterat, dvs uppochned i ryggläge. Enligt ögonvittnen som CBS intervjuat. Därefter störtar det rakt ned i backen i en vinkel på 90 grader.

Störtningen utanför Pittsburgh kan bara förklaras på följande sätt: Antingen har piloten avsiktligt kört kärran vinkelrätt rakt ner i marken, vilket vi inte tror. Eller så har det varit sådant kaotiskt slagsmål i cockpit att någon kommit åt styrspaken på sådant sätt att planet störtat lodrätt ner i backen. Det man undrar över är om någon kunde komma åt styrspaken när planet flyger i inverterat läge och alla kravlar omkring på insidan av flygplanstaket?

Om störtningsvinkeln bara var en tillfällighet, så var det en extrem tillfällighet, eftersom planet faktiskt träffade med exakt 90 grader mot marken. Det blev bara en rund grop efter flygplanskroppen och ut från gropen på var sida klara avtryck, som efter en kniv, av de bägge vingarna. Resultatet blev att resterna av planet är maximalt förstörda och helt omöjliga att studera för en haverikommission.

Den sista förklaringsmodellen, om det inte fanns några kapare som slogs i cockpit, är att det fjärrstyrda planet måste förstöras maximalt. Just för att en haverikommission inte skall hitta fjärrutrustningen. Det förklarar varför planet störtade på ett av de mest osannolika av alla sätt. Det var en överlagd handling att förinta varje bevis, som kunde leda till att det upptäcktes att det var fjärrstyrt.

Nästa avsnitt.

Alla inlägg om elfte september