Kategorier

Arkiv

Invandring och integration.

 Fega

Vi är nog för fega i det här landet för diskutera invandringen på ett allsidigt sätt. Men Skvitt ska försöka sig på det och han tänker inte mumla i skägget. Ingen är förtjänt av det och det leder ingen vart och i så fall kan man lika väl hålla tyst.

Alltså, invandringspolitik ger invandringsproblematik, liksom all annan politik ger sin specifika problematik. Det är inget konstigt med det. Det omvända, däremot, det vore konstigt i högsta grad.

Invandring är politik och måste lösas med politiska åtgärder om en vettig integration ska kunna ske. Integration är invandringspolitikens A och O! Den måste ges prioritet och resurser. Det lönar sig.

De problem som finns med invandringen handlar om att folk inte tas emot ordentligt. Värst utsatta är de papperslösa. Och papperslöshet är inget annat än en politiskt beslutad och iscensatt konstruktion, administrerad av njugga byråkrater och ogina regelverk. Och så behöver det inte vara.

Men kan vi ta emot hur många som helst? Hur många kan vi vara i Sverige?

flyttlass.jpg

Sverige har en låg befolkningstäthet med 21 invånare per km². Med cirka 400 invånare per km² är Nederländerna det befolkningstätaste landet i Europa. Kan då Sverige också ha 400 invånare per km²? Eller om inte, förklara varför!

I Norrland har vi glesbygdsproblem. Det är inte bra med för gles befolkning. Alla inser ju det. Det blir onödigt långa transporter när varor och tjänster ska forslas mellan de glest utspridda människorna. Butikers kundunderlag räcker inte till om butikerna är för många och ligger för tätt. Elevunderlaget sviktar och skolor får läggas ned.

”Trots sin litenhet har Robertsfors eget gymnasium, Jenningsskolan. Eleverna är få, i höstas var de 62 stycken uppdelade på sex program. Det är dyrt för kommunen. Den förra borgerliga majoriteten ville lägga ned gymnasiet. Men det har blivit maktskifte och höstterminen 2011 erbjuds sju program.” Citatet hämtat från Malin Siwes, i Robertfors starkt kritiserade ledarinlägg.

Service blir sämre.  Infrastrukturen, vägar, elförsörjning, telefoni och internet blir dyr utslaget per capita. Transporter blir dyra och allt haltar. Folk tröttnar och flyttar. Problemen för kvarboende ökar i avfolkningsbygderna vartefter de blir färre.

I södra Sverige bor folk tätare och ovanstående problem är därför mindre. Hur små skulle de då vara om vi fördubblade befolkningen, fem-dubblade den till 100 invånare per km² eller ökade den till 400 invånare per km²?

Det enda man kan invända är väl att vi i Sverige uppskattar att landet inte är fullt så tätbefolkat, men till Nederländernas nivå är det dock mycket långt. Vi är 9 miljoner, men vi kan bli 200 miljoner innan det blir trångt här, så det ska vi inte oroa oss för i brådrasket. Det lär dröja minst ett sekel innan vi kommer dit, om vi ens kommer dit. 2050 visar alla prognoser på att världsbefolkningen inte längre kommer att växa. Och i Sverige vore den i avtagande om det inte vore för invandringen. Det skulle ställa krav på bostadsbyggande med ökad invandring, men det ger arbeten och det ökar vår BNP. Över huvud taget finns det mycket i samhället som skulle växa med ökad invandring och som på ett postivt sätt påverkar BNP.

Det är alltså inte invandring som är ett problem. Vi får faktiskt en bättre ekonomi. En bra integration är att hushålla med resurser. Tyvärr tycks detta vara svårt att begripa, även bland våra politiker. Vad som är viktigt är att snabbt integrera invandrare och då ska vi inte göra ett problem av att de kan vara papperslösa. Vi skapar problem där problem innerst inte finns.

Invandring är vägen till välstånd. Invandring är till exempel vägen till att vi ska få ut skäliga pensioner på äldre dar, eftersom demografin i dag ser ut så att allt färre arbetar och försörjer en växande grupp pensionärer.

En vuxen person som invandrar är ett klipp för samhället om den snabbt kommer in på arbetsmarknaden. Därför måste vi skapa arbeten åt dem, liksom åt oss. Och det är bara en fråga om vilja. De som har jobb arbetar för mycket. De arbetar övertid medan andra går arbetslösa. Där har vi något att lära av Henry Ford, som förkortade arbetstiden för arbetarna och gav dem ledigt både lördag och söndag. Han tänkte sig att han då fick sundare och friskare arbetare och det var nog rätt och sant tänkt.

Den nationalekonomiska vinsten med invandring kan väl inte vara svår att förstå. Varje infödd medborgare i landet behöver cirka 20 år för att bli produktiv. Innan dess kostar de pengar. En invandrad vuxen som integreras effektivt är produktiv på ett år. Förvisso finns probleminvandrare, men har någon undersökt varför?

Om invandrarna inte blir integrerade handlar det sannolikt om att vi inte satsar på integration och då får vi ju stå vårt eget kast.

En del av de problem som faktiskt finns och som utgör grogrund för Sverigedemokraterna har vi just för att vi inte tar integrationen på allvar. Och det är vårt ansvar, inte de som vandrar in.

flyttlass2.jpg

Vissa saker tycks vi inte våga tala om.

Vi måste våga ändra på det! Annars gör vi oss en björntjänst. Och det vi måste kunna tala om är egentligen bara självklarheter.

Svenskundervisning är en sådan självklarhet och den är en absolut förutsättning för integration. Den måste vara obligatorisk. Den måste också vara mer omfattande och längre än som i dag är. Att tala värdlandets språk något mer än hjälpligt måste ses som en rättighet, lika mycket som en skyldighet. Därför ska grunden läggas genom SFI och därefter utvecklas vidare genom att invandrarna kommer ut i arbetslivet.

Från vissa håll i världen kommer analfabeter och läskunnighet är en förutsättning för integration. Att lära sig att läsa måste vara obligatoriskt. Det är till och med en mänsklig rättighet, men bör i vårt samhälle även ses som en absolut skyldighet. Att vara till åren är ingen ursäkt för att inte lära sig att läsa, det visar Kubas alfabetiseringsprogram på 60-talet, när nästan en 100%-ig läskunnighet uppnåddes på bara några få år. Motsvarande har senare genomförts i Nicaragua. Alfabetisering är en solidarisk handling.

Mer känsligt är det med kulturella skillnader. Och vi kan inte och får inte ta ifrån folk deras kultur. Det är folkmord. Men alla invandrare måste ändå få en förståelse för den kultur de har valt att leva i genom att resa hit för att bosätta sig. Det är alltså ett absolut krav att de ska vara förtrogna med vår kultur, även om de behåller sin egen. Inom vissa områden måste de till och med anpassa sig till den. Motsvarnde krav ställs på oss om vi vill leva i andra länder, speciellt i de minst sekulariserade muslimska länderna, varifrån inte särskilt få kommer.

Invandrarna måste anpassa sig till det som vi i vår kultur inte kan acceptera i deras kultur. Det är ett minimikrav att de i vissa delar måste ta seden dit de kommer. För att kunna samsas måste man slipa av kantigheter. Så är det över allt i samhället. De kraven har vi rätt att ställa på dem om de har en seriös avsikt att bosätta sig här.

Det handlar alltså om att ställa krav på varandra. De har rätt att ställa krav på att vi anstränger oss att integrera dem och de måste ha viljan själva att i viss mån anpassa sig. Vi kan till exempel inte acceptera kvinnoförtryck, tvångsäktenskap, hederskulturer och omskärelse av flickebarn. Vi kan inte heller acceptera att religiös tro inte är en privatsak, helt fri från samhällets eller andras inblandning. Det är grundläggande.

Vi bör inte acceptera burka, nikab eller annan religiös klädsel, därför att det skapar isolering och står i motsats till integrationssträvandena och kvinnors frihet i vårt land. Dessutom är det en grogrund för rasism, vilket vi inte kan acceptera. Det är en liten eftergift de måste göra som ett slags pris för att få bo hos oss. Det är fegt av oss om vi inte vågar ställa det kravet och det är inte minst för deras eget bästa.

Strängt taget handlar det om att ge och ta. Och det gäller lika mycket oss som invandrarna. För invandrarna handlar det om att respektera värdlandet om det ska kunna acceptera dem. Invandring är viktigt för Sverige, men den ställer krav på oss och dem. Inget kan fås gratis. Det gäller att bjuda till från bägge håll, vi måste inse det, annars uppstår gnissel. Kan det undvikas har vi allt att vinna på invandringen och vi slipper rasism.

Vi måste ha en positiv syn och inse att ett mångkultutellt samhälle kan fungera bättre och är rikare än ett monokulturellt samhälle. Människor har i alla tider rört sig över gränserna och spridit sin kultur och sina färdigheter till allas nytta och berikning. Det är alltså inget nytt fenomen.

Konklusion:

Invandringsproblematik är politiskt skapad kontraproduktiv desintegration.

Det här inlägget skrivs med anledning av en kommentar, vilken visas i bilden:


One Comment on “Invandring och integration.”

  1. […] Rör inte min kompis!Du kan läsa allt här. […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s