Kategorier

Arkiv

Psykopati, som schack!

Jag har tidigare tagit upp psykopati och ett inlägg lade jag upp på begäran. Eftersom det uppskattades ska jag lägga upp några till. Här är det första i serien, som kommer att innehålla minst två inlägg till.

Den här texten är skriven av GOGILOL och jag mailade om tillstånd att få lägga ut texten här, vilket inte bara beviljades utan till och med uppskattades.

Har man inte förstått psykopati förr så gör man det nu, så håll till godo!

Här kommer den:

SOM SCHACK

Psykopaten
ser allt som ett spel, som måste vinnas, alltid!

Man kan likna en psykopat med en schackdator.
En sådan räknar snabbt igenom varje möjligt drag och motdrag, kanske i tre led. Varje utfall får en poängsättning och sedan väljer datorn det drag, som i slutändan är mest gynnsamt.
Finns det två nästan likvärdiga drag, men ett av dem är blott en promille bättre poängmässigt, väljs det draget.

Det är på detta sätt psykopaten förhåller sig gentemot andra, i alla situationer, i varje ögonblick, i kontakten med varje människa.
Och om psykopaten kalkylerar fel, lär den sig av misstaget och gör inte om det.

En schackdator
har de vanligaste spelöppningarna inprogrammerade.
Sådant som kallas schackspelets stigar. Det underlättar för datorn att analysera.
Psykopaten har sina väl beprövade stigar att vandra på.
Stigar du inte ser. Inte ens funderar på.

Du har också dina stigar. De leder åt ett helt annat håll.

Dina stigar leder till samförstånd och vänskap.

De leder till framgång för fler än dig själv.
De leder till framgång och bättre förutsättningar för både dig och den du samarbetar med.

Dessa stigar har mänskligheten trampat upp
genom historiens gång i kraft av social varelse. Och det är dessa stigar som även gör människor till sociala varelser.

  

Psykopatens stigar är hennes egna.
De leder till egen framgång och vinst, men alltid på någon annans bekostnad.

Det är stigar helt separerade från den sociala människans stigar.
De är den antisociales egotrippade stigar, som går över andra människors krossade liv.

De går över lik.

De tjänar bara en enda persons syfte.
De tjänar bara psykopatens syften.
Det är antisociala stigar.

Madoff - offren.jpg

Att umgås med en psykopat betyder att du alltid är en motståndare.
Du är den psykopaten spelar mot.
Och ditt sätt att förhålla dig gentemot psykopaten, är av en helt annan art än psykopatens schackdatorliknande beteende gentemot dig och alla vi andra.

 

Du syftar till att i samarbete uppnå gemensamma mål.
Du vill samarbeta.
Du är mänsklig.
Du tar känslomässiga hänsyn och du kan ge avkall på egna behov för det gemensammas bästa. I umgänget med någon annan
syftar du till att ni båda skall få det bättre.

Och detta vet psykopaten,
och för att du är sådan, föraktar psykopaten dig.

Att inte endast tänka på sig själv
är något som psykopaten föraktar.

Var och en som inte endast tänker på sig själv
upplevs som svag
och därför både är värd att förakta och värd att utnyttjas,
eftersom i psykopatens värld har den oegennyttige bett om att utnyttjas!

I psykopatens värld kan det alltså inte vara fel att utnyttja sådana personer.
De ber ju om det!

Och skrupler, det vet inte psykopaten vad det är för något!

Vi spelar alltså helt olika spel.
Du är mer eller mindre altruistisk, medan psykopaten är ensidigt egennyttig.
Det spelet förlorar du alltid.   

Om vi fortsätter liknelsen med schackdatorn, så är schackdatorn liksom psykopaten helt befriad från känsloliv.Den är programmerad för att vinna, men kan av en skicklig spelare besegras.
Ty vi spelar samma spel.

En vuxen
som spelar mot ett barn, kan göra ett mindre fördelaktigt drag, för att barnet skall bibehålla intresset för spelet och inte tappa sugen om den erfarne ständigt vinner. Det är mänskligt.Så gör vi människor ständigt i våra relationer och i vårt umgänge.
Så gör aldrig en dator och inte heller en psykopat.
Den uppför sig lika hänsynslöst som just en schackdator, men därmed upphör all likhet mellan en schackdator och en psykopat.

Medan schackdatorn alltid håller sig till reglerna, kan psykopaten plötsligt strunta i dem och ”flytta pjäserna” på ogiltigt sätt.

Psykopaten kan fuska.
Psykopaten kan utan minsta självförebråelse ”flytta löparen som om den var en springare”.

Psykopaten kan utan bekymmer påstå att tornet är en dam, fast ni bägge vet att så inte är fallet.

Psykopaten bryr sig inte om realiteterna. Hon bekymrar sig inte för att du tycker hon är en ”djävla falskspelare”, för psykopaten har bestämt sig för att vinna även om det innebär att bryta mot regler och hamna i vanrykte.

Hon intresserar sig inte för omgivningens inställning om henne som varande en falskspelare, ohederlig och samvetslös.

 

Med en sådan motspelare kan du bara förlora.
Och när du har insett detta, då slutar du spela med henne. Du vill inte ha med henne att göra mera, och det upplever psykopaten som att hon ändå vann spelet!

Med fusk, javisst, men att fuska är enligt psykopaten ”ett av spelets regler”!

Alltså vann hon!

 

Nu är ju livet mer komplicerat
och mer flerdimensionellt än ett schackparti.

I livet har psykopaten ännu större möjligheter att dribbla med överenskommelser och alla andra regler. En regel, till och med en lag, är ju till syvende og sist en överenskommelse.

När psykopaten har vunnit sitt ”schackparti”
och du står där med lång näsa och undrar hur allt detta egentligen kunde ske, lämnar hon dig och jagar ett nytt offer.

Om du inte ger dig, utan tar tag i psykopaten, för att denne skall gottgöra dig för de skador hon har åsamkat dig, är psykopaten genast med på noterna.
Psykopaten ser det som en helt ny match och en helt ny utmaning och med en helt ny vinst i sikte!

Ett nytt spel kan börja!

Du själv ser det självklart som något annat, nämligen att återställa rättvisan. Därför att du har en känsla för att rättvisa skall råda. Du har en känsla för fair play.
Det vet också psykopaten och spelar spelet mot dig igen utan skrupler eller samvete.
Utan ånger eller självförebråelser.
Utan att hålla sig till andra regler än de som passar för ögonblicket.

Därför förlorar du även match nummer två!
Och psykopaten har vunnit igen!
På fusk, men ”det tillhör ju spelets regler”! Just så tycker psykopaten! Och flabbar dig rakt i ansiktet.

 

Påverkan
Datorn talar inte om för dig vilka drag du skall göra. Alla drag du gör är dina egna beslut.
Du ser ställningen, gör dina bedömningar och kalkyler och flyttar sedan en pjäs dit du vill, utan att datorn påverkat dig.

Den sänder inga signaler in i ditt nervsystem, som du inte observerar, men påverkas av så att du gör de drag datorn vill. Datorn har ingen som helst kommunikation med dig, varken visuellt, verbalt eller utsätter dig för välbehagskänslor när du gör som den vill eller obehagskänslor när du motarbetar datorns försök att vinna.

Så fungerar inte umgänget med en psykopat. 

Hon påverkar dig på ett sofistikerat sätt.

Yes Sir!

 
Hon påverkar dig, så att du fattar beslut, som du tror är dina egna beslut därför att du är omedveten om att du blivit påverkad.

Psykopater framställs vanligen, som snabbpratande, insmilande, hycklande inställsamma, charmerande, dominanta och även våldsamma. Det är så de beskrivs i filmer, böcker och massmedia. Och det är alldeles rätt. Psykopater är sådana.

Men jag tycker det finns all anledning att lyfta fram en helt annan egenskap. Det är en del i deras manipuleringskonst, som är mer okänd. Kanske för att den är så subtil att den knappast kan observeras och därför svår att beskriva.

Jag observerade den egenskapen hos (ska vi kalla henne ”Nemi”?) många gånger. Men just för att det sätt hon manipulerade på var så diffust, och eteriskt,

var också varseblivningen av vad som skedde så skör att den dunstade bort lika fort som den uppstod.

Under korta ögonblick kände jag mig medveten om det, för att i nästa ögonblick lagt det åt sidan, någonstans i det undermedvetna. I efterhand kan jag erinra mig att det verkligen skedde.

Det är sådant, som gör att man känner sig bringad ur balans, som att man förlorat fotfästet i verkligheten.

Det är sådant, som gör att man känner sig förvirrad. Inte förstår vad som hände.

Det är sådant, som gör det så svårt att samla ihop sig igen, efteråt. Man känner att allt för mycket skett, men man vet inte hur och därför vet man inte hur man skall kunna hitta den rätta änden på tråden för att reda ut trasslet, som uppkommit.

Man vet att man gjort saker man inte egentligen borde ha gjort. Man vet bara inte varför man gjorde det.
Man gjorde allt man inte borde ha gjort. När det skedde kändes det fel och ändå rätt.

Kanske är det detta som gör att människor, som blivit offer för en psykopat, skäms för att prata om det.

Man vet inom sig att ingen förstår, hur det kom sig att man blev så
lurad.

Man vet att alla kommer att tycka att man var så blåögd, dum och korkad. Att de tänker om sig själva att sådana finter skull de själva inte gå på.

Därför
tiger de flesta och psykopatoffren tycks vara få. Men mörkertalet är sannolikt mångdubbelt större än fallet av kända offer.”

Där avslutar jag att citera GOGILOL

Och, tillägger Skvitt, eftersom psykopater hellre ljuger än talar sanning, kan ju sägas att det finns många sätt att ljuga på. Till exempel att bara säga halva sanningen och det blir många gånger en hel lögn. Bilden kommer från FÖRSTÅ PSYKOPATI

 

Ingen slump.jpg

 

Den här sortens lögner är politiker väldigt bra på!

 

PR-album.jpg

 

 

 


53 kommentarer on “Psykopati, som schack!”

 1. nintendotjejen skriver:

  Intressant inlägg. Tyvärr känner jag igen mönstret hos denna typ av människor…

  • skvitt skriver:

   Det är inte konstigt om du gör. Psykopater är lika som enäggstvillingar, så om du har träffat en har du träffat alla.Kram!/Skvitt

 2. offer no more skriver:

  Bra. Hoppas folk på bloggen lär sig. Och slutar vara så naiva.

 3. HEMIMAMMA skriver:

  mycket pedagogiskt och intressant… tack för detta.Nu vill jag veta hur man skiljer ut dem och hur man ”stoppar” eller behandlar dem?Hemikram

  • skvitt skriver:

   Behandling är omöjlig om du med det menar att de ska bli normala. Jag rekommenderar följande behandling:1. Scanna alla människor rutinmässigt för att fånga upp dem.2. Alla tvärsäkra fall spärras in på livstid.3. Typa dem så man vet allt om blodgrupp och liknande.4. Ha dem som levande organdonatorer till dess de lämnat ifrån sig ett organ förutan fortsatt liv ej längre är möjligt.5. Använd kvarlevorna till djurfoder och till köttbullar åt de inspärrade psykopaterna/organdonatorerna.Att skilja ut dem blir en fråga för specialistutbildade psykologer och inget vi behöver tänka på.Men innan min dröm går i uppfyllelse så måste vi vara på vår vakt hela tiden när vi träffar främlingar. Och det finns vissa knep att ta till för att ställa en amatördiagnos. Till det får jag återkomma i ett särskilt ”På begäran”-inlägg. Det kanske kommer nu på förmiddagen hoppas jag.Kram!/Skvitt

 4. Karlsson skriver:

  Lustigt!Vi satt på jobbet för något år sedan och snackade om psykopater eftersom vi hade haft en på jobbet som vi misstänkte vara en sådan. Personen fick sluta av skäl jag inte vill gå in på.Hur som helst var det en på jobbet som sa ungefär detsamma som du skriver här. En annan sa: ”bränn dom levande”, men då var det en annan som sa: ”Då är det bättre att ha dom som organdonatorer så de för en gång skull kommer till nytta” och med det uttalandet blev vi eniga.Man känner så när man har sett vilka fruktansvärt vidriga as det är.Tack för ordet!

  • skvitt skriver:

   Hej Karlsson!Dessa psykopater är så primitiva att primitivismen lätt smittar av sig och man gärna vill ta till sådan metoder, det förstår jag så väl och känner så själv. Annars hade jag ju inte skrivit så som jag gjorde i förra kommentarssvaret.Och för att tala riktigt allvar, så är det ju som så att psykopater är till ingen nytta men dess mer till skada för samhället och dess medborgare. De tillför ingenting alls, medan vi andra står för skapande, strävan till ordning och utveckling. Jag skulle också vilja sagt jämlikhet, trygghet och omtanke om varandra, men det gäller ju inte alla. Det gäller till exempel inte borgarklassen, bourgeoisien. Och det gäller inte borgarklassens lejda hejdukar som utför härskarklassen drängtjänst. Och dit hör inte minst sådana politiker som vi ser i Alliansen och inom det socialdemokratiska partiets ledargarnityr. I så fall hade samhället inte sett ut så som det gör.Psykopater gör inget annat än att parasitera på alla som kommer i deras väg. Och parasiter vill vi ju göra oss av med, så varför spara på dem? Det är verkligen inte fel att destruera dem, det är inte det. Det vore verkligen bäst för alla.Om vi bara för ett ögonblick kunde tänka oss att inte vara så humana, så kanske vi kunde ändra lagstiftningen en aning så att vi slapp dem.Och, med tanke på hur de uppfattas av de som drabbas av dem, som aliens, som någonting som har kommit från en annan planet, så är frågan: måste man vara human mot det som inte humant är?Det står var och en fritt att ha en åsikt om saken och intressant att få synpunkter på detta!/Skvitt

 5. Syrran skriver:

  Ursäkta pseudonym, men min syrra är psykopat och jag varken vill eller vågar framträda med namn. Jag kan aldrig gå säker för hennes attacker och fick hon reda på att jag skrev här kan hon hitta på vad som helst.Jag har alltså utnyttjats på alla tänkbara sätt. En gång hade hon fått mig intresserad av en kille och vi hade sex redan första natten. Sedan såg jag aldrig röken av honom mer. På ett knepigt sätt, för långdraget att berätta, fick jag på omväg veta att killen hade betalat syrran 1000:- för att få ett ligg med mig.Jag blev av med tre jobb tack vare henne. Jag blev så lurad på pengar att jag inte kunde betala hyran och fick betalningsanmärkning. Hon hade nämligen ingen stans att bo och fick bo hos mig. Tog löneavin och mitt leg och tog ut hela lönen, vi är väldigt lika till utseendet alltså. Hon blånekade till alltihopa och sa att löneavin hade väl kommit bort och någon hade väl fått ut pengarna på något vis. Mest sjukt av allt är väl hur hon avslutade hela den harrangen som hon kläckte ur sig på ett väldigt hotfullt och anklagande sätt var att hon sa ”Du vet det finns ingen man kan lita på, det finns så många psykopater i samhället, men mig kan du lita på som den enda riktigt ärliga personen och så är jag ju din syster!”Jag har nu flyttat till Norrland och bodde tidigare någonstans i Mellansverige. Det var min enda chans, eller flytta utomlands.Så för att ge en synpunkt, som du ville ha så säger jag bara en sak. Vill någon mörda henne så står jag till tjänst med att berätta var hon bor. Det är min egen syster jag talar om!Var det något mara du ville veta?Tack för att du skriver om detta. Det är få som gör det och få som kan det. Men du verkar väldigt påläst.Jo, att undanröja folk genom att få dem dömda. Det lyckades hon också med. Offret, en kille som hon hade lurat på pengar. Om jag hade vågat hade jag vittnat mot syrran. Men jag var med rättegången och hörde henne ljuga mera än jag har hört henne ljuga i hela mitt liv. Inte ett ord var sant. Jag skämdes för att jag inte vågade försvara killen och plågas fortfarande av det.Skriv mera om detta, det behövs!

  • skvitt skriver:

   Hej Syrran!Mycket intressant redogörelse, som säkert ökar läsarnas förståelse för psykopaters ondsinta förslagenhet. Skvitt har full förståelse för din oförsonliga hållning till din syster. Hon har ju själv en oförsonlig hållning till dig som alltså är helt igenom egocentrisk och för dig både tragisk och katastrofal./Skvitt

 6. Min svarta låda skriver:

  Inte nog med att de tycker sig ha rätt att fuska och skapa sina egna regler, de kräver också av omgivningen att de ska följa spelreglerna! Vilket vi också gör, för vettiga människor fuskar inte.Bra att du skriver om det här, det kan det aldrig skrivas om för mycket!

 7. Maxmax skriver:

  Psykiska sjukdomar medför manipulativa beteenden. Vore intressant, att få läsa någon gång om detta problem. Är du förresten psykolog?

  • skvitt skriver:

   Skvitt är ingen psykolog, men påläst. Han vill också korrigera en aning. Personlighetsstörningar är inte detsamma som psykisk sjukdom och psykiskt sjuka är i allmänhet inte manipulativa. Något som kan sägas vara lite mitt emellan är borderline störning. Dessa personer uppvisar en förvrängd verklighetsuppfattning och liknar därför till en del psykossjukdomar. Dessa personer är dessutom manipulativa och liknar därmed de personlighetsstöra. Det är alltså gränsfall, precis som diagnosen säger med sitt namn./Skvitt

 8. imsy skriver:

  Haha! Det är precis som att läsa om den som spelar chack med mig just nu! Jag har varit med om ett par sådana chefer tidigare så jag förstod rätt snabbt vad det var frågan om men inte vem som spelade.Men så kom det ett litet felaktigt drag… Nu tar jag paus i schackspelandet och ser vad som händer…

  • skvitt skriver:

   Skvitt håller tummarna på att Imsy vinner och att det i värsta fall blir remi. Kanske att remi trots allt är det bästa som kan hända eftersom psykopaten antagligen inte anser spelet avslutat i annat fall.Vi är nog många som vill se hur spelet fortsätter, så håll oss informerade. Och ett råd: kalkylera även med drag som inte följer spelets regler. Det är inte lätt, eftersom det är som att spela schack i mer än två dimensioner.Har du varit inne på psykopati.se och kikat i fotoalbumet? Där finns ett schackbräde som är multidimensionellt!

 9. sarahmara skriver:

  Mycket intressant!! Jag har svårt att läsa långa inlägg, men det här ”slukade” mitt intresse… Jag förstår mer nu får jag säga. Och en tumme för att du förklarade det på ett förstående sätt, och inte i termer som är svåra att tolka! Tack //sarahmara

 10. DragonFaye skriver:

  Håller med Sarah, men tyvärr är ämnet inte nytt för mig..Tumme!

  • skvitt skriver:

   Se det positivt. Du är en erfarenhet rikare och har en större kunskapsbank. Inget ont som inte har något gott med sig!/Skvitt

 11. imsy skriver:

  Jag kalkylerar med alla bedrövligheter som överhuvudtaget går att råka ut för. Just nu sitter jag med trumf på hand. Och mitt tålamod är nästintill oändligt!

  • skvitt skriver:

   Se bara upp så han inte byter torn mot springare eller vice versa. Eller backar med en bonde, flyttar tillbaka utslagen spelare in på brädet eller något annat fusk som ”tillhör spelets regler” för just den färg han spelar. Jag antar att han valde att få spela svart! Om han valde att få spela vitt, så var det endast för att dupera!/Skvitt

 12. DragonFaye skriver:

  Fasen vet, jag gick ju på det hela en gång till så.. Men de är ju så helsikes manipulativa!Men nu får det banne mig vara nog!Tyvärr kommer jag inte undan den ena psykopaten då hon ingår i familjen på sätt och vis..

  • skvitt skriver:

   Men då har du dubbel erfarenhet och nästa gång går du på magkänslan. Den är inte dum den, ska Skvitt säga.Angående ”påsättochvisfamiljemedlemmen” så måste din strategi vara att hålla största möjliga distans./Skvitt

 13. DragonFaye skriver:

  Kort sagt, nu har jag bytt till fia med knuff. 😉

 14. imsy skriver:

  Inte ett enda drag har hittills följt spelets regler så jag förutsätter att bönder ska bli kungar och allt möjligt. Det jag kan göra är att sköta mig exemplariskt och hålla schackpjäser borta från mitt hem. Det ska bli spännande att se om jag lyckas… Anledning till anklagelser kan ju vara påhittade…

  • skvitt skriver:

   Ja, lögn är en speciell pjäs som bara får användas av psykopaten och fan ta den motspelare som själv ställer en sådan pjäs på brädet!Men även mot det har psykopaten ett motdrag, nämligen sticksågen som sågar bort hela rutan som pjäsen står på!;-)/Skvitt

 15. DragonFaye skriver:

  30 mil bort bor hon så distansen är tack och lov rätt stor. :pOch jo visst fuskar dom, med i fia med knuff kan jag fuska med! Och dessutom är jag en jäkel på fia. 😀

 16. imsy skriver:

  Om sticksågen kommer fram plockar jag upp de chackpjäser jag har under bordet. En efter en efter en… Lyckas han ändå såga bort rutan gör jag den till en flotte och fortsätter spelet därifrån.

 17. sarahmara skriver:

  Jag gick inte på en person som jag blivit utsatt för igen. Däremot, vågade jag inget annat än att gå in och svara då han kommenterat hos mig!. Är psykopater medvetna om t ex en sån sak?//Sarahmara

 18. DragonFaye skriver:

  Åh tro mig.. Den sista knuffen utlöste nästan ett Tredje Världskrig. Och det var jag förbannat nöjd med då kärringfan behövde sättas på plats! Ursäkta språket.Och jajamen här hålls det stenhård koll på tärningarna!Kram!

 19. DragonFaye skriver:

  Åh jo tro mig det kan man… Men att skriva dom offentligt det är en annan sak det. T.om JAG har gränser. ;)Fortsätt med dina bra och upplysande inlägg!Bless och kram!

  • skvitt skriver:

   OK, koka dem levande, de blir nog goare då, som kräftor. Äckligare kan de i vart fall aldrig bli!Jo, jag ska hämta mera från nätet, men även skapa eget material. En sak jag jobbar på är att göra är ett inlägg om hur man kan känna igen dem och det är på Hemimammas önskemål. Kanske att det är det viktigaste av allt när det gäller psykopater. Därför insåg jag ganska snart att det inlägget ska jag lägga min själ och hjärta på, så det täcker in allt på en gång och intet ska fattas, om nu det är möjligt.Först tänkte jag; lätt som en plätt, gjort på en kafferast. Men jag tänker att jag med det inlägget måste vara alldeles speciellt grundlig, så att jag inte behöver komplettera för mycket. Inlägget kommer nog i veckan som följer.Jag kan upplysa om att jag har fått klartecken från psykopati.se om att lägga ut en text om psykopaters lögner. Det kan jag göra redan om en liten stund.Kram, min vän!/Skvitt

 20. DragonFaye skriver:

  Haha jag visste att det fanns en rå sida i dig! 😉 Fast hallå? Jag råkar tycka kräftor är löjligt goda! Så jag ska minsann njuta av måltiden efteråt också. :pOj ett sådant inlägg är jättesvårt ju! Fast det fanns en blogg förut som enbart tog upp just det ämnet! Om hur man kände igenom dom, deras sätt på arbetsplatser, hemma, hur olika de kunde vara mot folk, allt! Skitbra blogg men jag tror inte den är kvar..För ja det är otroligt mycket att ta med.. Det är bra det! Ska se hur många jag kan pricka av mot en annan som jag har extremt starka misstankar är psykopat, då allt tyder på det. Ser fram emot det inlägget! :)*varma kramar tillbaka*

  • skvitt skriver:

   När det gäller psykopater har jag ingen fördragsamhet. Fanns det en möjlighet att pina livet ur de jag personligen känner, t,ex. hon som satte min kompis på pottkanten och jag räddade med att ge honom ca 60.000 kr. då gjorde jag det med glatt hjärta! Men inte till priset av livstids fängelse. Som jag ser det, alla varor och tjänster har sitt pris och är det för högt så avstår man.Kräftor är goda och priset inte högre än att man ibland kan avnjuta dem. Men 20 år på kåken är för mycket när man endast ett liv har.Bloggen, viken blogg?Inlägget är skrivet redan, men inte färdigt än. Jag jobbar på det, som sagt.Tills det är klart kan du ju kolla denna länk:http://www.psykopati.se/16914075Kram på dig!/Skvitt

 21. Astrid skriver:

  Ett spel som helst bör undvikas. Men jag har vunnit ett par partier!

  • skvitt skriver:

   Hemskt vad många av mina besökare som har erfarenheter! Men nu har jag ju läst mycket av dig. Mer än du vet. Och jag har läst det om att du kunde ha varit en del i statistiken. Starkt inlägg!Varma kramar!/Skvitt

 22. DragonFaye skriver:

  Jag är ju betydligt mera cynisk till det svenska rättväsendet så jag räknar kallt med att jag kan skylla på tillfällig sinnesförvirring, få sitta på ett rätt okej psykhem i fem år och sedan komma ut för exemplariskt uppförande. Det FINNS inget livstidsfängelse i Sverige! Finns inte en chans att en förstagångsförbrytare som redan har psykiska diagnoser får sitta 20 år. Jag vet t.om ärligt talat sätt att ha ihjäl den där personen jag misstänker starkt vara en psykopat på ett sätt ser ut att vara en hjärtattack. och med tanke på hans hälsotillstånd skulle ingen ifrågasätta det.Herregud missförstå mig inte nu, jag skulle aldrig GÖRA det! *S* Jag läste och såg vad jag skrivit och såg att det verkade rätt iskallt men han har gjort min mamma mycket psykiskt illa och det är något jag absolut inte tål!Förlåt nu kom jag ifrån ämnet på ett ganska underligt spår.. Ledsen. Hur som helst, det jag menade är att jag förstår hur du känner. Det som hände din kompis och dig var hemskt och tyvärr inte unikt! Det är ett av skälet till att jag tror så många faktiskt skriver här och berättar att de har haft kontakt med psykopater. Mammas chef t.ex är renodlad psykopat! Vet du vad hon sade när mamma var tvungen att åka in för att mormor hade blivit akut sjuk? ”Kunde ni inte ha planerat det lite tidigare? Jag tycker inte om att ge folk ledigt såhär i sista sekunden!”! Har du hört något så sjukt??Bloggen jag menade är en blogg som fanns här på AB förut om som tog upp just exakt det du skrivet om, psykopater och hur man upptäcker dom.Tack för länken, ska absolut kika! :)*ickepsykopatiska kramar* ;)/Faye.

  • skvitt skriver:

   Om man vill må bra efter en psykopatattack så ska man nog glömma alltsammans så fort som man bara kan. Det finns ju inget att göra åt saken.Jag känner ett offer som trodde att han kunde bli trodd och prövade en juridisk väg, men det var ingen som fattade vad det handlade om. Ändå var det ju bedrägeri och ytterligare fyra-fem brottsrubriceringar med diverse presenterade bevis, men det kom aldrig längre än till hans anmälan. Där lades det ner trots minst fem försök och det handlade ju om cirka 50.000 kronor för så länge sedan att det i dagens penningvärde säkert är minst det dubbla.Det var mera frustrerande för min bekant att rättsväsendet trodde att han berättade sagor än själva brotten han utsattes för. Han tog så illa vid sig av polisens kränkningar av honom för de anmälningar han gjorde, att han allvarligt övervägde att ta sitt liv. Han har långt senare berättat att han många gånger stod på bron och skulle hoppa, stod på spåret och väntade på tåget, funderade på att dränka sig och så vidare.Är det så konstigt att jag har börjat intressera mig för Satan på jorden?Kram!/Skvitt

 23. Undrande skriver:

  De sjuka verkar vara upprörda. Undrar varför de fick sina diagnoser. Manipulation och överkänslighet hör väl till de vanliga symptomen hos dessa?

 24. Undrande skriver:

  Jag menar,är det ok att bete sig hur som helst bara för att man har en diagnos? Bekvämt. Jag ska också skaffa mig en.

 25. imsy skriver:

  Jag förväntade mig ett fredagsdrag idag. Mycket riktigt: 2 likadana pjäser bytte plats med varandra. Oförändrat läge men ändå samma resultat.

 26. imsy skriver:

  Jag håller tyst på min blogg nu. Ska det spelas i lönndom så ska det.

 27. HEMIMAMMA skriver:

  knuffar lite försiktigt…


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s