Kategorier

Arkiv

Skvitt gör reklam!

Ändå är han till vänster om dem!


Rik på ditt avsked

Har du fått sparken någon gång?

Blev du rik på det?

Antagligen inte!

Men det är ju skillnad på folk och fä, som alltid.

(Varför är det just de vanliga medborgarna som ska offra sina liv i krigen som endast har till syfte att gagna de besuttnas intressen och vinster? Fundera på det!)

Alla vanliga*, som sliter ihjäl sig på sina jobb, får förslitningsskador och sjukdomar, för dem är ett avsked en katastrof. De får inte ens ett avgångsvederlag. Inte det minsta i den vägen, bara ett avsked på grått papper.

Vissa avsked sker på grund av att den avskedade faktiskt har råkat göra en grov tabbe, men de flesta avskedas för att ledningen inte längre behöver dem. En anställd är bara en slit-och-släng-vara! Numera kan man dessutom avskedas för att man har blivit sjuk. Så var det inte tills för helt nyligen.

Ett gott råd: känn aldrig lojalitet med företaget för företaget hyser ingen solidaritet med dig!

– – –

Och försämringarna, de kommer ju slag i slag!

Så kan det bli numera tack vare överklass-regeringens ändrade sjukförsäkringsregler. De välkomnas varmt av våra arbetsgivare! De drabbar dock inte heller de vars inkomst baseras på kapitalinkomster, räntor, aktieklipp och andra arbetsfria inkomster som man kan inhösta hur sjuk man än är och som genereras av oss andra!

Arbetare avskedas för att de ska kunna tvingas till arbetsprövning – även om en sjukdom är garanterat dödlig. Din oförmåga att arbeta får inte din behandlande läkare värdera. Den ska värderas av Försäkingskassans läkare som du aldrig ens får träffa. Detta kallas arbetarpolitik. Jo, för Sveriges högerparti har ju bytt namn två gånger.

Första bytet var från att heta Högerpartiet till att därefter heta det mera smickrande, inställsamma och i sann psykopatisk anda förrädiskt lismande namnet Moderaterna. Sen lade man till ett ord för man ville förleda väljarna ännu mera och kom på att kalla sig det nya arbetarpartiet.

Men det är samma djävla högerpolitik helt igenom tid och rum! Någon arbetarpolitik är det sannerligen inte! Lögn är det däremot sannerligen!

Blir du arbetslös, eller sjuk så rasar ekonomin och antagligen hamnar du hos inkassoföretagen och kronofogdemyndigheten och då är det kört. Väl där blir det bara ännu dyrare att leva.

Men så var det ju den där skillnaden på folk och fä – fä som du och jag och folk som till exempel en kommundirektör. För har du ett så välbetalt jobb så blir ditt avsked rena lyftet. Bra hade du det i så fall redan innan och bättre blir det med ett avsked! Och så är det ju skattebetalarna i fall som detta som får betala, och ännu mindre blir det över av skattemedlen som skulle kunna spenderas på de som behöver socialbidrag. Resultatet bara förstärker sanningen att när det regnar manna från himlen …

Manna utan sked.jpg

Bildinformation

Sådan är verkligheten! Det är skillnad på fattig och rik – rik berikas och fattig sugs ut! Sådan är kapitalismen!


Lönsamt avsked.jpg

Det kan ju spekuleras i att Frediksson faktiskt har gjort ett bra jobb och därför inte passar ett borgerligt styre, men tyvärr har Skvitt ingen aning om vad det faktiskt rör sig om.


* Skvitt erkänner att han faktiskt har ett bra och välavlönat jobb som inte ger förslitningsskador, vilket inte hindrar honom att ta ställning för sämre lottade bröder, systrar och kamrater.

Kanske Skvitts kritik tas mera på allvar när ni vet att Skvitt själv har det hiskeligt bra förspänt för egen del och inte så mycket talar i egen sak – men ser andras elände och ställer sig på vänsterns yttersta kant, solidariskt med mindre väl lottade kamrater därför att Skvitt i själ och hjärta är en sann kommunist – inte (V)!, men en sann och äkta kommunist till vänster om sådana revisionister.

Skvitt är såldes inte bara en simpel kverulant! Avfärda honom inte med det!


Göteborg får mutgeneral!

Mutgeneral.jpg

Som pressen och Skvitt skrivit tidigare så är ju Göteborg en riktigt korrupt mutstad. Nu får staden även en mutgeneral. 

Man skulle kanske kunna tro att den generalen har till uppgift att koordinera mutaffärerna bättre i staden. Visst hade det kunnat vara så, för staden är lagom stor för att sådana skurkfasoner kan bli omfattande utan att upptäckas och lagom liten för att ingen vill avslöja vad de vet. Sådant kan leda till att man sågar av den gren man sitter på. 

Göteborg är alltså sannolikt en av de mer korrupta städerna i Sverige

Men det var inte så det menades med mutgeneralen, vilket man kan läsa mera om här.

Vad det blir av detta återstår att se. Skvitt ställer sig tveksamt till om det blir mer än kosmetika därför att det hör till saken att att inblandade alltid håller käften och därför är sådana här skumraskaffärer svåra att komma åt. Och i Göteborg är det säkert svårare än i någon annan stad i landet.


Inget ont som inte har något gott med sig

Det bästa med självmordsbombare är att de aldrig är återfallsförbrytare.

Sen tänker jag på klottrare. På vissa platser har de fått egna väggar och plank att hålla till på. Kan man inte anvisa speciella platser även för självmordsbombare?