Kategorier

Arkiv

Händelsekjedja

1. Sjuk

2. Utförsäkrad

3. Skuldsatt

4. Affärsidé

5. Bestulen

6. ???

 

Det finns de som lever på andra och det finns de som lever på andras olycka!

 

Parasitism-inkasso.jpg

Så om du blir sjuk, då blir du utförsäkrad efter en viss tid. Då får du ekonomiska problem och du kommer efter med hyran, till exempel. 

Då blir du en affärsidé.Då finns det de som kan sko sig på din katastrofala situation och utsatta läge. Du blir som hyenors offer – de ger sig på den svagaste och hugger sina hungriga käftar i dig.

Du som inget längre har du blir bestulen ännu en gång. Och vad återstår då?

???


Bonuslänk


Slask!

Om det kan vara av intresse så kan ni ju klicka här!

Slask.jpg


Ske Guds vilja!

Nu har det varit en massdöd bland fiskar, skriver AFTONBLADET.

Och som Skvitt kunde avslöja har ju Gud ett finger med i spelet, i allt.

Gud bakom allt (2).jpg

Låt oss därför lyssna till översteprästerna vad det finns för gudomlig mening med denna massdöd, med krigen, med fattigdomen, med svälten, med sjukdomarna som plågar mänskligheten och med alla dessa psykopater som förpestar allt och förstör allt för oss andra som bara vill gott.

Låt prästerskapet förklara vad som gott är när regeringen rycker undan den lilla trygghet som vi har skapat för de sjuka!

 


Bonuslänk

 


Sa inte från början

Varför sa man det inte från början?

 

Varför står det inte i bibelns skapelseberättelse? Om bibeln är guds ord vore det väl lämpligt att det beskrevs hur det gick till innan vetenskapen kom på det.

Med minsta lilla eftertanke genomskådas bedrägeriet genast. Prästerskapet hittar på och hittar på i det oändliga bara för att få behålla makten över mänskligheten. I stället för upplysning sysslar man kategoriskt med desinformation.

 

Nu kan kyrka inte längre blunda för realiteterna så man erkänner att världen skapades i big bang. Men gud måste ändå ha sitt finger med i spelet och då var det alltså han som skapade big bang.

OK, det var väl intressant. Nu ser Skvitt fram emot nästa revidering av bibelns skapelseberättelse och det är när kyrkans lärde får veta att världen inte skapades i big bang. Det är nämligen precis det som vetenskapen i dag säger. Big bang är inte skapelsen av universum utan vad som hände alldeles efter att universum skapades. 

Visserligen skulle vi med våra sinnen tycka att universum uppstod i big bang om vi hade kunnat se på när det ägde rum. Tiden mellan att universum uppstod och tills dess big bang ägde rum är nämligen försvinnande liten. Det tidsglappet är så litet att en nanosekund skulle upplevas som en evighet. 

 

Skvitt vill nu fråga kyrkans lärde: var det under denna lilla försvinnande tidsrymd som gud skapades och väl skapad satte han fart på big bang? Är det så? Om det är så, vem skapade då universum OCH gud?

 

Gud bakom allt.jpg

 

Nej, allvarligt talat, Skvitt tror mera på rödluvan och vargen.

 

Och vad gäller vetenskapens nuvarande ståndpunkt är det ingen vetskapsman som ser denna som en dogm. Kanske det redan i morgon finns en ännu bättre förklaring än den de har i dag. Då är vetenskapen rask att efter kritiskt granskande av nya rön genast överge rådande teori. Det är vad som gör vetenskapen så sund.

Men prästerskapet hänger sig åt dogmer och endast motvilligt reviderar de dessa dogmer när så är absolut nödvändigt. Den enda dogmen de aldrig kan frigöra sig från är guds existens därför att på denna dogm vilar hela deras egen existens.