Kategorier

Arkiv

Usama + CIA = sant

Castro säger att Usama bin Ladin är CIA:s man.

Det där är ju så magstarkt att ingen kan tro på den saken. Men så är det ju Cubas diktator Fidel Castro som säger det så det är inget att bry sig om. En senil djävla kommunistdjävel som ser spöken och sprider lögner, eller hur!

 

Rättelse

Fidel Castro är egentligen ingen kommunist. Han är en advokat och humanist av stora mått! En som endast önskade befria det cubanska folket folket från Batistas slaveri och utsugningspolitik, från analfabetism och fattigdom. Och han lyckades med det. analfetiseringsprogrammet, till exempel, ledde på några få års tid till att 98% av befolkningen var läskunniga, helt unikt för latinamerika och fullt i klass med till exempel Sverige (97% 1972).

Varför inte läsa här, till exempel? Ta bort era propagandasydda skygglappar, för en gång skull och läs historen! Förstå att USA drev Castro in i Sovjets famn genom sin blockad mot landet, i rädsla för att folkdemokrati skulle spridas på USA:s ”egen” bakgård.

Blockaden inleddes mot Cuba i och med att Castro omformade landet från att vara USA:s lilla spelhåla och bordell till att ge folket en verklig demokrati, läskunnighet, jämlikhet och kontrollen över sin egen ekonomi.

Nu gapskattar ni lättlurade, så klart. En enpartistat kan väl inte vara en demokrati, så klart.

Nu vet dock Skvitt vad demokrati EGENTLIGEN är. Och Skvitt vet att väldigt få faktiskt förstår den saken. Alltså tar sig Skitt för att undervisa lite granna.

Vad är demokrati?

Är det rätten att få ynnesten att rösta på ett antal obskyra och i grunden odemokratiska partier med partipiska som viner över de självständigt tänkande, eller är det att folk verkligen får bestämma i olika sakfrågor?

Svara JA eller Nej på den frågan!

Kan det vara så att det saknar betydelse om det finns eller inte finns politiska partier som vart 4:e år serverar oss valfläsk? Kan det vara så att det enda som räknas, ur demokratisk synvinkel, är att folket får en chans att bestämma och säga sin mening på något sätt?

Tänk och fundera på den saken, för det är just på den punkten alla är så förbannat genomindoktrinerade att tanken aldrig infinner sig att reflektera kring den frågan!

Kan det vara så att demokrati är ett grekiskt ord?

Kan det vara ett ord på grekiska som är sammansatt av ”demos” = folk och ”kratia” = välde? Kan det vara så att demokrati kan utövas på fler sätt än med parlamentarism och kan det vara så att parlamentarism inte är den optimala deomratin? Kan det vara så att direktstyre kan vara mera demokratiskt än parlamentarism?Och kan det vara så att ”världens största demokrati” är USA, fast det faktiskt inte uppfyller kraven på vad som menas med parlametarism? Tänk på det!

Kan man leka med tanken att vi avskaffar alla partier och att vi röstar i varje enskild fråga genom att utnyttja Internet? Skulle det vara mera demokratiskt än att vart 4:e år lägga sin röst på några som framför en paketlösning på en massa frågor som sedan ignoreras och glöms bort när valet är över?

Kan det vara demokrati att de som styr och ställer över länders ekonomi är ett litet fåtal människor i privata företags styrelserum? Kan det vara så att det är demokrati, när dessa personer fattar beslut som sänker hela världsekonomin, men själva gör sig enförmögenhet?

Kan frågan kanske ställas såhär: Vem har den egentliga makten?

 

Tänk i nya banor, mina läsare!

Försök att frigöra er från den indoktrinering ni har sugit i er som bröstmjölk!

 

Cuba är organiserat så att det finns bostadsorganisationer, arbetsplatsorganisationer och så vidare, där folk träffas och diskutetrar hur de vill ha det. Och de majoritetsbeslut som fattas faktiskt drivs igenom.

Huga, huga!

Tänk så odemokratiskt! Folk får besluta och bestämma på lokal nivå, men det finns bara ett parti! Sicken ”diktatur”!

 

Skvitt har försökt att få folk att förstå vad demokrati faktiskt är under decennier av år. Och Skvitt kan bara konstatera att det är helt hopplöst att bryta igenom den hjärntvätt alla dagligen och stundligen utsätts för hela livet igenom. Snälla, försök att tänka för en gång skull! Tänk självständigt och tänk att det finns makt och sådana som det ska styras och ställas över, snälla, tänk! Tänk självständigt! Bojkotta valet i år och res er och säg, ”vi går inte i er fålla längre, vi reser oss och tar våra beslut på egen hand!”

 

Tyvärr, att diskutera den här saken med menralt efterblivna och grundlurade människor är fullkomligt menningslöst och Skvitt avstår givetvis från sådant sisyfosarbete. Men faktum kvarstår, demokrati betyder folkvälde och folkvälde kan organiseras på olika sätt. Parlamentarism är bara ett sätt och ett dåligt sätt. Och när folkflertalet inte har annat sätt att påverka än att rösta vart 4:e år, medan en klick drar upp de stora besluten i sina styrelserum och den allra viktigaste styrmekanismen, riksbanken, inte står under regeringens kontroll, då är det skralt med folkets inflytande.

 

Kort sagt, vi lever i en diktatur, inse det!

Castro ändrade på det för sitt eget folk. Och just för det försattes landet i blockad av USA. Officiellet för att de är en diktatur!

 Usama CIA-agent - inget nytt.jpg

Nu avslöjar Castro en sanning som inte alls är en nyhet för den som har orkat sätta sig in i sakernas faktiska tillstånd!

 

Usama bin Ladin är CIA:s man!

 

Usama bin Ladin, som USA har hävdat i många år hotar USA, har utfört det ena attentatet efter det andra utan att ta på sig någon skuld. Frågan är varför man inte har tagit honom för länge sedan, trots att man har haft chansen många gånger?

Richard Selby, ledande republikan i den amerikanska senaten, uppger att han informerades flera gånger och fick erbjudanden om att Usama bin Ladin kunde överlämnas till USA. ”Det är hemligstämplad information, som jag inte kan kommentera närmare. Men vi gick miste om flera möjligheter.”

Han nämner följande fyra tillfällen och hur ett tillfångatagande skulle skett om man verkligen haft den ambitionen.

Tidigt 1996: Sudan erbjöd USA att överlämna Usama bin Ladin på samma sätt som terroristen Carlos ”Schakalen” som kommit i franska händer två år tidigare. Men USA avböjde.

Den 18 maj 1996: Usama bin Ladin lämnade Sudan i ett chartrat plan med ett följe på 150 personer, däribland hans fruar. C 130-planet, med destination Jalalabad i östra Afghanistan, mellanlandade i Gulfstaten Qatar, som USA har goda förbindelser med och en militärbas i. Från denna bas hade man kunnat skicka ut trupper att fånga in honom och man hade också kunnat tagit över hela lilleputtlandet, om så hade behövts för att fånga honom. Qatar är endast 11.000 kvadratkilometer stort, drygt tre gånger större än Gotland. Men Usama bin Ladin & Co tilläts fylla på bränsle och flyga vidare.

Den 6 juli 2000: Mansoor Ijaz, en pakistansk-amerikansk miljonär, kontaktade Bill Clintons stabschef med ett förslag från en icke namngiven Gulfstat. En islamsk hjälpfond skulle sättas upp för att stötta Afghanistan i utbyte mot att talibanerna lämnade över bin Ladin till Gulfstaten. Därifrån skulle USA få ta honom. Men Vita huset tog aldrig chansen, trots att han nu hade korats till USA:s fiende nr 1!

Hösten 2000: Saudiarabiens säkerhetstjänst erbjöd att placera spårningsutrustning i bagaget som Usama bin Ladins mamma skulle ta med när hon reste till Afghanistan för att träffa sin son. CIA visade inget intresse då heller för gripandet av den som man sade utgjorde det största hotet mot USA sedan Sovjetunionens fall! Hur kommer sig detta?

 

Kanske dags att titta lite närmare på mannen, Usama bin Ladin!

Usama föddes 1958 och är en av 52 söner till en förmögen byggmästare och affärsman i Saudi-Arabien. Han utbildade sig till civilingenjör vid universitetet i Jiddah.

1979 befann han sig i Istambul där han värvades av CIA, som hade en rekryteringsbas där, i avsikt att anskaffa frivilliga till kriget mot den sovjetstödda Kabulregeringen i Afghanistan, vilken faktiskt satsade på att modernisera och demokratisera det feodala landet. Man gjorde det med starkt stöd av landets kvinnor, eftersom dessa hade mest att vinna på den politik man förde, förvisso inte av andra skäl än vad som gagnade Sovjetunionen. Det handlade om olja, det handlade om geostrategiska skäl och det handlade om Sovjets strävan att undvika muslimst inflytande i Sovjets närområde.

Således stödde USA de som hade mest att förlora på Sovjets politik och ambitioner. USA södde därför feodalherrarna, narkotikahandlarna, narkotikasmugglarna och de religiösa mullorna. Därmed är det USA som har skapat den omänskliga regim som USA senare kom att störta. Och USA störtade inte regimen för dess grymheter, dess odemokratiska styre, diktatur, tortyr och kvinnoförtryck, inte för dess totala avsaknad av demokratisträvan eller ett någolunda hyfsat och modernt rättssystem och inte för att Usama var gäst hos mullorna. Nej, USA störtade regimen av helt andra skäl. Det handlade om olja, naturresurser i allmänhet och geostrategiska kalkyler med militärbaser tätt inpå Ryssland och Kina .

 

Som nyrekryterad CIA-tjänare blev Usama ansvarig för logistiken och finasiell mellanhand för vapenhandel finansierad av USA och Saudi-Arabien. Det var stora affärer överstigande en miljard dollar om året. För Usamas privata affärer var det ytterligt lukrativt att tjäna USA.

 

Usama bin Ladin skor sig alltså själv på kriget i Afghanistan och hela regionen, liksom många andra affärsmän skor sig på krig, till exempel George Bush den äldre. 

Usama är en affärsman som vem som helst och som sådan har han opererat lite var stans. I Sudan etablerade han företaget Usama Holding, som sysslade med finans, verktygsmaskiner, bilar, offentliga arbeten såsom omfattande vägbyggen inte minst för Lundin Oils räkning, vilket Carl Bildt skulle kunna intyga om han ville avslöja sanningen. Via sin son kontrollerar Usama i samarbete med de amerikanska underrättelsetjänsterna (finns 52 stycken!) delar av opiumhandeln i Centralasien. Det är en narkotikahandel som gynnar USA:s politiska intressen, inte bara i området, och som bland annat finansierar kriget om oljan.

I London har Usam investerat i elektronik, fastigheter, import och export. I Österrike skaffade han sig stora gårdar. Han har handlat med diamanter i Afrika och haft fiskeflotta i Kenya, skog i Turkiet och Tadjikistan. Han har brevlådeföretag i Pakistan, Malaysia, Singapore, Gulfstaterna och Västindiska skatteparadis. Hans affärer går genom banker som Barclays i London, Girocredit i Österrike och al-Shamal i Sudan för att nämna några.

Som alla affärsmän av rang världen över, utövar han det politiska inflytande hans affärer kräver och han själv är mäktig till. Han stödjer således all verksamhet som tjänar hans egna syften. Det är ju inget konstigt med det, men det betyder att där sunni har framgång, där har Usama det också. Och han underblåser den sunni-muslimska revolutionen, varhelst den utvecklas, i Algeriet, i Egypten, i Filipinerna och Indonesien och så vidare.

Han bevakar helt enkelt sina egna affärsintressen. Det är inget konstigt med det. Och han har av eget ekonomiskt intresse stöttat al-Qaida, med ekonomiskt stöd av amerikansk underrättelsetjänst.

Massmedia har skrivit mycket om dUsamas stöd. Om bara ett uns av den uppmärksamhet hans stöd till al-Qaida fått i media, ägnats åt de träningsläger han inte har finansierat, utan som USA har betlat för, då hade bilden blivit mera nyanserad.

Zbigniew Brzezinski, president Carters nationella säkerhetsrådgivare, med fortsatt stort inflytande i Washington och författare till böcker som ”Total War” och ”The Grand Chessboard” avslöjade nyligen att USA:s president Carter den 3/7 1979, utan kongressens vetskap, i hemlighet avsatte 500 miljoner dollar, för upprättande av en internationell terroriströrelse, som skulle sprida islamsk fundamentalism i Centralasien och destabilisera Sovjetunionen. Fundera lite kring det (”Nästa stora krig blir kriget mot terrorismen!”)!

CIA kallade det ”Operation Cyklon”. När det väl kom igång, satsades fyra miljarder dollar på att etablera och driva islamiska skolor i Pakistan (Taliban betyder ”student”). Unga fanatiker skickades till CIA:s spionträningsläger i Virginia, där kommande al-Qaida-medlemmar fick lära sig sabotageteknik och terrorism. Från en islamsk Brooklynskola i New York rekryterades andra, som sändes till Pakistan och tränades av brittiska MI6-officerare och SAS-styrkor. Vi bör inte glömma vad medierna förtiger!

 

Så frågan är: hur blev Usama terrorist? Men den frågan är meningslös, så länge ordet inte definierats! USA är inte terroristiskt, sägs det. Usamas al-Qaida är. Vad är skillnaden? Al-Qaida är mer en skapelse av USA än av Usama. Maktens dirigenter definierar faktiskt bergeppen! Och ska sanningen fram så står USA bakom de flesta terrorhändelserna och de är så många att det inte finns utrymme att återge dem.

Men frågan om hur och när Usama blev terrorist har ändå ett svar: genom CIA:s försorg och när det gagnade USA:s intressen.

 

Mer biografi om Usama

1982 reste bin Ladin till Pakistan och därefter till Afghanistan där han fick en politisk nyckelroll i och med sin verksamhet, vilken bestod i att fördela vapen och pengar till de reaktionära grupper som krigade mot Kabulregimen och Sovjetunionen. Men även, och till stor del tack vare, för att han hade fullt stöd av USA. Hans styrka låg i de intima kontakter han hade med CIA, Saudi-Arabien och dess underrättelseverksamhet, vars chef Turki bin Faisal, var bror till kungen och vän med Usama.

Usama har två ambitioner i sitt liv. Att tjäna pengar och att sprida sunni-islam och utan att påstå att jag känner honom, vill jag påstå att jag nämnt hans värdering av sina ambitionerna i rätt ordning. Först kommer pengarna, sedan sunni.

Han reste hem 1990. Efter kritik mot kungahuset lämnade han landet 1991 och for till Sudan.

I en intervju med Robert Fisk, som är en av de få som träffat Usama, sägs att Usamas kritik mot den Saudiska regimen gick ut på att denna hade förlorat sin legitimitet  för att den var bedräglig, bjöd in USA-trupper och stödde länder som slogs mot muslimer och hjälpte kommunister i Jemen mot Sydjemenitiska muslimer, samt hjälpte Arrafat att slåss mot Hamas.

Kungahuset kunde inte acceptera den kritiken och han ansåg sig tvungen att fly. Usama fortsatte med både affärer och politik. Hans förmögenhet var nu på ca två miljarder i dollar räknat. Han fick i väst senare epitetet ”jihads bankir”.

Trots att Usama 1994 fråntogs sitt Saudi-Arabiska medborgarskap har han i hemlighet fortsatt ta emot stora belopp från den saudiska staten. Det visar att det finns en officiell och en inoficell inställning till honom, kort sagt, det handlar om politik och intressen och det handlar om politiska lögner, förnekanden och förtal!

Kontakterna med saudisk underrättelsetjänst upphörde inte aldrig.

Då Usama återvänder till Afghanistan 1996, året för talibanernas maktövertagande, fortsätter han sin lukrativa handel med vapen, narkotikahantering, infrastruktur och talbanutbildning.

Kort sagt, Usama är gödd med CIA-pengar. Han blirär både rådgivare och god vän med talibanernas andlige ledare, samtidigt sim han är i USA:s tjänst. USA har nämligen aldrig på egen hand kunnat infiltrera den muslimska världen och har med ljus och lykta försökt finna spioner för att få insyn och kunna se in bakom kulisserna. Usama är den som klarade detta och han har varit synnerligen framgångsrik i sitt dubbelspel.

Regimens finanser och handelsintressen gynnas av Usamas kunnande och kontakter. I detta läge behöver han USA:s stöd och vice versa. Han fortsätter alltså att verka för CIA när ”det kommunistiska hotet” trots allt är undanröjt. det är förklaringen till att han aldrig har infångats, trots ett antal tillfällen och möjligheter.

I samma takt som Afghanistans regim försöker gå sina egna vägar och försöker driva en självständig politik gentemot USA, för vilket den har sin tillkomst att tacka, i samma takt ökar beskyllningarna från USA mot den framgångsrike CIA-mannen Usama för att utgöra ett hot mot USA:s intressen och säkerhet. Men som alla har lagt märke till så har dessa beskyllningr numera blivit allt mer sällsynta i takt med att USA:s mål blivit uppfyllda.

Det är inget konstigt med det. Han besitter kunskap, som är värdefull för den underrättelsetjänst han är anställd hos och faktiskt inte en säkerhetsrisk för det land denna underrättelsetjänst är satt att tjäna.

 

 Det är alltså inget annat än gammal skåpmat när Fidel Castro kommer med sitt utalande!