Kategorier

Arkiv

Vandalismens lösning

Många begär att polisen ska stoppa vandalism, så som den i våra förorter. Skolbränder, bilbränder och upplopp i till exempel Rosengård, Tynnered och Rinkeby med flera ställen.

Andra menar att lösningen vore att minska klassklyftorna och öka integrationen.

Under tiden eskalerar vandalismen och den är inte bara koncentrerad till invandrartäta arbetarområden om nu sanningen ska fram. Faktum är att klotter utförs till stor del av ungdomar från bättre bemedlade familjer med helsvensk bakgrund.

Skvitt vill här inskjuta att hans uppfattning förvisso är att vi har ett rejält ojämlikt samhälle. Den saken ska dock inte diskuteras här och nu.

Däremot måste något rejält göras, här och nu. Och det är dags att faktiskt lyfta på locket, rejält, och tala klarspråk.

 

Skvitt företog en resa genom staden, till villaförorter och till hyreskasernernas dito. Visst är det skillnad!

Att ta kollektivtrafiken till arbetarförorterna var som sitta i en apbur. Skrik och skrän på alla språk. Och Skvitt undrade varför dessa barn och ungdomar måste uppföra sig som en stor apflock. Är det föräldrarnas barnuppfostran som slår fel, är det deras utsatta ekonomiska situation som gör att de inte orkar med sin uppgift, har de för många barn att ta hand om och är de för utarbetade? Frågorna hopar sig och Skvitt tänkte som så: den här problematiken är multifaktoriell, stora dagisgrupper, nedslitna skolor med för stora klasser, gigantiska förorter med anonymitet, främlingsskap, arbetslös och så vidare.

 

Men någon stans i allt elände måste faktiskt föräldrarna ta sitt ansvar. Och det gäller oavsett klasstillhörighet.

Polisen kan inte ta hand om allt, det är mer än man kan begära.

 

Något måste göras!

Så låt föräldrarnas ansvar utökas. Låt dem betala. Dra in barnbidrag om deras barn fördärvar, oavett om det är hög- eller lågavlönades barn som står för skadegörelsen. Den förstnämnda gruppen, för vilka ekonomiska sanktioner inte spelar så stor roll kan man komplettera med att ta ifrån dem avdragsrätten för deras villalån och alla andra lån de drar av för.

Lågavlönade föräldrar vars barn vandaliserar kan förslagsvis bostadsbidrag, socialbidrag och A-kassa dras in om deras barn ertappas med skadegörelse.

 

Skvitt är övertygad om att detta skulle sätta press på föräldrarna att uppfostra barnen till att värna om all vår gemensamma egendom. För trots allt är det där det brister, oavsett socialgrupp. Slå till där det svider. Och självklart, all skadegörelse ska dessutom betalas av barnens och ungdomarnas föräldrar.

 

Hur vore det att testa detta? I vart fall skulle samhället få in pengar för att både återställa och för att göra livet drägligare för i första hand arbetarförorternas människor.

vandalismen.jpg