Kategorier

Arkiv

Ibland undrar Skvitt!

Naturen trängs undan allt mer av en allt större mänsklig population.

Vad ska man göra?

Djuen har ingen plats. Jordens resurser räcker inte till. Vår planet utarmas och förgiftas.

Själva har vi snart ingen natur att förströ oss i redan nu sliter vi ned den lilla natur som finn genom att vi är för många som vistas i den.

Var är problemet? Vad är problemet?

Är vi för många?

Var finns naturen.jpg

Ibland behövs lite humor för att se allvaret!


Och så …

… tillbaka igen till Göteborg, denna stora evenemangsstad där vårens stora evenemang är föga smickrande. GP, bland andra, uppmärksammar detta, bland annat.

Värre än N-korea.jpg

Den ruttna staden, där alla känner alla i maktens topp.

 

Faktiskt borde Proletären lägga ett politiskt perspektiv på saken, för det handlar om en egocentrisk inställning á la idealen inom bourgeoisin.

Proletären 1.jpg

En liten fråga till Proletärens redaktion: måste tidningen se så förbaskat tråkig ut?

Och är det fel att popularisera den en aning?

Alla är ju inte lika torra som ni!


Jasså!

Gripen terrorits SÄPO.jpg

Klippet kommer från GP och hela artikeln kan läsas här!

 


Skvitt kommer osökt att tänka på andra terrorister. Till exempel sådana som ser till att FK:s regler inte tillåter långtidssjukskrivna att behålla jobben och inte heller sjukersättningen.

Skvitt tänker också på alla börsspekulanter som bara tänker egoistiskt.

Skvitt tänker på alla de som utvecklar dessa hemska vapen.

Och Skvitt tänker också som så: när ska dessa bli föremål för säkerhetspolisens intresse?


Livet – ingen dans på rosor

Som livet blev.gif


Rutin!

En synnerligen flat JK säger enligt AFTONBLADET:

”Här har det dessutom skett i ett utrymme där det finns en glasdörr till en korridor där det passerar manliga poliser, och det är inte acceptabelt.”

iNTE acceptabelt.jpg

Vad är det frågan om? Är det allt en JK-myndighet har att säga? Här handlar det om kränkande övergrepp och JK är en inrättning som ska skydda folket från myndighetsövergrepp. Och så heter det att det inte är ”acceptabelt”!

Det är skandal att Lundapolisen utsätter en ung flicka för övergrepp, som faktiskt, i alla andra sammanhang hade klassats som grovt sexuellt övergrepp. Men det är en ännu större skandal att det tonas ned som att det inte är acceptabelt!

Fy bubblan på er små poliser, så får man inte göra!

Det är ungefär så som handläggaren Katarina Berglund Siegbahn vid JK säger.

Myndighetsmissbruk AVKLÄDNING.jpg

Observera att detta är rutin, sägs det. Därmed är det alltså systematiskt som brotten begås.

Sådant kan inte en chef vara, eller tillåtas vara, ovetande om. Tvärt om är det en chefs förbannade plikt att både ställa upp rutiner och se till att de efterföljs.

En utredning startades, men den lades nad. Käns det bekant?

Brukade polischefen vara med och flukta, rent av? Ja, Skvitt tar sig friheten att spekulera!