Kategorier

Arkiv

Försvann ur tidningen på känt Stalinvis!

Jo, pressen, läs Skånskan, lyfte ut en artikel från nättupplagan av någon anledning. Det var antagligen någon myndiget som inte gillade granskning och fick redaktionen att radera sin artikel. Och den som uppmärksammat detta är Astrids miljö- och samhällsblogg, som inte är så tråkig som titeln eventuellt kan få någon att tro.

Det är mycket som försvinner …” heter det aktuella avsnittet, vilket verkligen rekommenderas.

 

Det Astrid alltså upmärksammar är att Skånskan tillämpar samma censur som till exempel Stalins Sovjetunionen när en person hade fallit onåd. Då retuscherades persoen bort från alla bilder som fanns i tidninge och böcker. Skvitt kan bara konstarera at dett måst ha kostat ansenliga resurser. Till exempel att åka och hämta in skolböcker, bibloteksböcker osv för ta tillbaka uplogorna och trycka om dem med retuscherade bilder.

Anledningen till allt det där retuscerandet var att peronerna skulle försvinna så totelt som om de aldrig hade funnits. Kan ju tyckas vara onödigt krångligt när man istället hade kunnat öst ut propaganda som för tid och eviget hade dragit skam och förakt över personen ifråga. Det hade verkligen varit mycket enklare och antagligen hade det varit svårare att motbevisa. Nu räcker det att ha två bilder, den med X jämte Stalin och ett antal andra och den nyare där alla står i samma positioner, men X är borta.

Nu har alltså Skånskan gjort som Stalin. Men det var enlare för Skånskan. Det räckte med ett knapptryck. Det är liksom lättare i dagens moderna IT-värld. Det kanske till och med ”tryckfelsnisse” i modern tappning som var framme, Cool!

 

Skvitt tycker att det är ett sant missbruk av ytrandefriheten att censurera sig på sådan vis.Och det indikerar också att man inte står för vad man skriver!

Visst, man kan ju råka skriva galet, fel och på ofivilligt sätt råka fara med lögn, men då kan man gå in med en demeti istället. Det är avsevärt bättre att göra det. Då får man ju reda på vad som var fel.

Men, Skånskan gjorde som Stalin! Historiens dom vilar tungt över tidningen efter detta. Hädanefter kan tidningen knappast kännas seriös och trovärdig. Den skammen får tidningen leva med för överskådlig tid.

Något försvann.jpg

Läs altså med garanterat god behållning Astrids miljö- och samhällsblogg:

inlägget DET ÄR MYCKET SOM FÖRSVINNER  …

och glöm inte klicket (annars finns det även här!).

 


Korruption och välstånd

Skvitt läste någonstans att länder med utbredd korrution är länder med låg levnadsstandard. Det fanns statistik över detta från de flesta länder. Sambandet var tydigt. Ju mer korruption desto lägre var levnadsstandarden i dessa länder.

Slutsatsen blev att korruptinen är ogynsamm för ländernas ekonomi.

Hur är det då ställt i Sverige?

Skvitt tvivlar på att vi är särskilt befriade från sådant. Men hur det är i landet som helhet är det väl ingen som undersökt på allvar. Det är så svårt att komma åt. Och som vanligt: ska det avslöjas då måste det vara massmedia, i den mån de sysslar med grävande journalistik.

Här är dock Uppdrag granskning om Göteborgskorrutionen och hur man på högsta nivå försöker mörka och stoppa reportaget. Länk till SVTs sida.

Korruptionen.jpg

 

                                            -oooOooo-

 

Nu blir det i alla fall en sak för åklagaren.

Det blir svårt efter allt detta att i sann Göteborgsanda bara blunda för det skedda. Med andra ord, här gäller det för åklagaren att balansera försiktiktigt och lotsa mellan blidskären för att inte frysas ut i den Göteborgska ankdammen!