Kategorier

Arkiv

Hålla varandra om ryggen!

Inget händer!

 

Nej ingenting hände till att börja med. Leo hänger sig på toaletten i Mariestads häkte. Vårdarna tittar in för de tycker att Leo är där så länge. De hittar honom hängd i lakan.

I vårdarnas huvuden händer inte så mycket, som vi alla vet.

Här kan inskjutas en fråga: funderade de inte alls varför han behövde ta med sig lakan in på toa?

Nu vet vi att ingenting tycks ha fungerat i hjärnan på de tre vårdarna, 60, 52 0ch 39 år gamla. När man är vuxen bör man handla vuxet. Det ska inte behövas instruktioner för att man ska skära ned en hängd utan dröjsmål och börja återupplivning. Var och fattar ju sådant redan i barnaåren. Men här fattar man uppenbarligen ingenting.

I vårdarnas huvuden händer inte så mycket, som vi alla vet.

Alltså stängde man dörren igen. Och så låste man dörren också.

Här kan inskjutas en annan fråga: trodde de att han skulle ta sig ned själv och fly på något vis, död som han var, efter vad de säger att de trodde?

 

Nej, det är inte mycket som fungerar i deras huvuden, som sagt. Tingsrätten gav dem 80 dagsböter för grovt tjänstefel, vilket två av dem inte kunde begripa. I deras huvuden hände inte så mycket, som vi alla vet. Alltså överklagade två av dem domen till hovrätten som fastställde tingsrättens dom.

 

Med sådana vårdare på Mariestads häkte får man hoppas att Gud beskyddar de intagna. För så vitt Skvitt förstår så har de sina jobb kvar. De stängdes först av efter att saken kommit ut, men sedan gick de i tjänst igen. Tur för dem det, för andra jobb lär de inte heller klara av. Vem vill ha sådana ”begåvningar” på avlöningslistan?

De har påstått att det saknades rutiner för sådant här. Som om det måste finnas skriftligt på vad var och en intuitivt ändå fattar att man måste göra. Nåväl, det fanns ändå skiftliga rutiner i händelse av att förståndet inte skulle räcka till.

Mariestadsvårdare IQ.jpg

Nu kunde ju Skvitt kanske nöjt sig med detta påpekande, men det finns mera att tillägga.

 

Uppenbarligen går man till poliserna och berättar och så ringer man efter en ambulans.

Ändå något!

Under tiden dinglar Leo i lakandet, ännu vid varande vid liv.

Förmodligen hänger han där under bestialiska tortyliknande förhållanden, läs plågor! Låt vara att han själv försatte sig i situationen, men ändå. Han måste lida ohyggligt alltmedan han sakta förlorar medvetandet på grund av strypning. Allmedan han antagligen ångrar sig bittert. Alltmedan han ännu går att rädda till livet.

 

Och till slut kommer ambulanspersonalen och gör det självklaraste man kan göra i denna situation. Alltså de förbereder att ta ned honom och göra återupplivning.

 

Nu först agerar poliserna. De agerar med samma imponerande förstånd som vårdarna. Poliserna stoppar ambulanspersonalen. Man måst ju plåta killen där han hänger innan han tas ned!

Javisst, herre Gud. Den ene är dummare än den andre!

 

Nu är frågan vad som ska ske med poliserna. Vad Skvitt kan erinra sig har inget skett ännu. Eller så har Skvitt glömt det, alternativt har pressen inte skrivit om det. Någon som vet?

Poliserna är ju lika delaktiga. De borde inte ha väntat på ambulans och absolut inte inte hindrat dem för fotografering först! Det är ju så självklart att normalbegåvade barn begriper det.

Och självmord är inget ovanligt på häkten.

Inget ovanligt - suicid.jpg

Däremot är åtal mot poliser ovanligt.

 

Nu kunde ju Skvitt nöjt sig med detta, men det finns mer att tillägga.

 

Hela saken tystades ned! Men så avslöjades allt av Sveriges Radio Kaliber. Och då, först då, ansåg man sig nödsakad att agera med en utredning, som utmynnade i att inget fel hade begåtts! Det var åklagare som kom fram till att ingen hade åsidosatt sin arbetsuppgift!

 

Det här är Sverige av i dag!

Först mörkar man händelsen och låtsas som ingeting. Så får media tag i saken så man måste agera på något vis, men man kommer inte fram till att fel har begåtts.

Media fortsätter att snoka och gallra fram fakta, så till slut går det inte längre. Saken måste ha sin gång. Och vad slutar det med? Dagsböter!

Sverige, javisst!