Kategorier

Arkiv

Handlingsplan mot psykopaterna!

Det krävs en handlingsplan mot psykopaterna. Det räcker inte med att bara vänta tills de begår ett brott. Det kraävs mer än så.

 

Skälen är bland annat att psykopater alltid ställer till det på alla sätt för omgivningen, även då de inte begår brott. Och ofta begår de brott utan att dessa upptäcks. Inte sällan snackar de sig på ett ogenerat och faktiskt briljant sätt ur den värsta knipa. Vem kan inte duperas av en psykopat? Vem kan inte manipuleras och vem kan alltid upptäcka lögnen bakom orden?

Vem lägger märke till hur de undviker obehaglga frågor med nonsens- och tangenssvar och hur de förvrider fakta och justerar lögner om de första lögnerna inte håller? Vem vet hur man ska lyssna på en psykopat?

Poliser är inte immuna, åklagare är det inte heller. Domare och nämndemän kan också föras bakom ljuset lekande lätt av en psykopat. Allt detta gör att de ofta klarar sig undan straff.

Dessutom uppträder de ofta som ”brottsoffer” allt för att ro sina kriminella handlingar i land! Och de lyckas också! Detta gör att ett offer kan drabbas dubbelt upp av psykopaters gärningar.

 

Psykopati är en relativt vanlig personlighetsstörning. Siffran är av naturliga skäl osäker eftersom ingen psykopat söker vård och behandling för sin störning, vilken hittills inte är åtkomlig med terapeutiska metoder. och de vill inte heller vara anorlunda!

Psykopatens känsloliv omvänt.jpg

De enda som får en diagnos är ett fåtal fängelsedömda, särskilt grova brottslingar. Därför är det också svårt att veta hur utbredd störningen faktiskt är. Man brukar tala om 2%. Vissa anger en siffra på 3-4%. Sannnolikt är det fler, kanske 6%. Bland kvinnor anges en lägre siffra än för män, trots att det inte finns det minsta belägg för det!

Därtill kommer de som har starka psykopatiska drag och som därför i vissa situationer kan begå lika bestialiska handlingar som riktiga psykopater.

Det är i sammanhanget också viktigt att påpeka att det inte är handlingarna som gör psykopaten utan det är psykopati som möjliggör vissa grova handlingar. Om man kan hålla isär detta förstår man att psyopati är en personlighetsstörning som i sig inte är avhängig eventuell kriminalitet, men ofta är en förutsättning för det. Hur många vet det?

 

Hur ser kunskapen om psykopati ut i vårt samhälle?

De flesta har sin kunskap från litteratur av tvivelaktigt värde och från filmens värld, främst hollywoodprodukter av lika tvivelaktigt värde. Därför tror de flesta att en psykopat alltid är ett monster som det på utsidan syns vad det är fråga om. Men sanngen är mycket mer annorlunda.

Psykopaten är förde allra flesta en person som verkar sympatisk. Men för den som drabbas förvänds denna falska bild snart till en grotesk motsats. Då kommer monstret fram, även om det inte liknar Hollywoods produkter. När ett govt brott uppdagas är det inte ovanligt att omgivningen förvånas och säger med en mun: ”Vem kunde tro att det var han? Vad har hänt med honom? han som är så trevlig och skötsam!” Alla tycks tagna på sängen. Det är inte så konstigt. De är mästare på att hålla masken, mästare på att inte avslöja sitt rätta jag.

Det är den här sympatiska masken som får så många psykopater att lyckas förvända synen på alla, inte minst på rättsväsendet, både när de är misstänkta och då de använder sig av rättssytemet för att kväsa ett offer. Och de lyckas väldigt ofta, i kraft av sin förmåga att spela den roll som situationen kräver, med charm, vältalighet, lögner och dupering.

Ingen är immun mot sådant.

 

Vad som behövs är mera forskning, men även upplysning. Tyvärr är situationen den att man inte får tala om psykopati. Det är som att det inte finns. Ändå är det så vanligt! Det räcker med att ta en titt i dagens tidning, till exempel dagens EXPRESSEN. Där finns flera fall som Skvitt kan tänka sig handla om psykopater.

 

Här är dagens skörd av artiklar som väcker Skvitts misstankar om fall som handlar om psykopati eller drag av störningen:

1. Kommunala tjänstemän som skor sig på skattebetalarna. Och kommunen, som inte utreder mutorna, och när Janne Josefsson vill göra ett reportage hyrs vakter in som kastar ut honom med rena gangstermetoder.

Just den här typen av korrutionsbrott är vanliga bland människor med rymliga samveten och är det några som har det, eller snarare inte har något som helst samvete, så är det psykopater. I det här fallet handlar det enligt Skvitt om människor som kan antas ha drag av psykopati. Härvan kommer att utredas av Riksenheten mot korrution.

Jossefson kommunal korruption.jpg

2. Nästa fall är Mats Alm, den misstänkte möraren av Linda Chen. Enligt EXPRESSEN säger en poliskvinna i förhör i tingsrätten att Mats ”skrikgrät”, dock utan tårar. Han upplevdes även som verbal. Och ungefär så är psykopater. Men det räcker inte långt för en diagnos. Dock, allt sammantaget som framkommit genom pressen, vågar sig Skitt på att säga att letar man efter psyaopater är Mats Alm ett ganska säkert kort.

Bedrägeri typiskt.jpg

3. Om bildens brott läser ni också i dagens EXPRESSEN. Kommentar överfödig, utöver att bedrägeri är ett brott som nästan uteslutande begås av  psykopater. I all där det inte föreligger psykopati handlar det om människor med starka psykopatiska drag.

4. Fallet Emma är Skvitts nästa exempel där gärningsmannen på goda grunder kan tänkas vara en psykopat. Det handlar om Emmas före detta pojkvän. Han har våldagit Emma. Han har utsatt henne för människorov, skurit henne i underlivet, försökt att strypa henne och skurit henne i ögonen. Han har därutöver sparkat henne och slagit henne tills hon blev medvetslös. Han har försökt döda henne på ett utdraget och grymt sätt. Det handlar om besinningslöst våld och avsaknaden av empatisk förmåga tycks vara noll och intet, vilket är typikt för psykopater. Det får väl anses omöjligt att begå så fruktansvärda handlingar mot någon annan utan sådan avsaknad av känsloliv som kännetecknar alla psykopater.

 

5. Att lura av hjälporganisationer på deras pengar är ett oerhört brott. Jonas af Donner är som bekant åtalad för att ha lurat Röda Korset och Cancerfonden, vilket Skvitt tidigare har kommeterat. Detta får adelsamannen att kvala in i Skvitts skara av misstänkta psykopater. Här handlar det både om ett mega-ego och en total brist på empati för de som organisationerna har som uppgift att hjälpa. Det handlar också om en kallsinnig inställning till risken att avslöjas och den sociala skam det för med sig.

Kanske han kände att det var spännande. För att lyckas krävdes en uppsjö av lögner. Visst bad han rätten om ursäkt, men ångrar han sig? Är det inte istället för chansen till strafflindring som han ber om ursäkt, en ursäkt som han i stället borde be hjälporganistionernas målpersoner om. Är det inte snarare så att det enda han är missnöjd med är att han avsöjades? Intressant är hans förklaring, han sa att han drabbades av guldsot!

 

6. EXPRESSEN i dag skriver också om Nancy Tavsans mördare. Han kan vara psykiskt sjuk, står det. Sanningen är nog snarare att det är en psykopat med tanke på hans notoriska brottslighet som inleddes före tonåren och det besinningslösa våld han flera gånger gjort sig skyldig till, vilket vittnar om en empatisk förmåga på amöbastadiet. Det är inte sådant som annars kännetecknar psykiskt sjuka, men däremot vissa personlighetsstörningar (läs psykopati!).

 

7. EXPRESSEN tar även upp folkmordet i Rwanda, vars ”ingenjörer” också kvalar in på Skvitts lista över tänkbara psykopater.

 

8. Rånmord på grund av skulder får väl anses väl grovt åsidosättande av mänsklighet för ekonomiska förluster. Såldes rör det sig om starka psykopatiska drag hos gärningsmännen.

 

9. Banken Goldman Sachs, som lurat sina kunder påmiljadrbelopp är ännu ett fall som kan misstänkas sprungna ur huvudet på folk med psykopatiska drag. Och i den branchen finns också Berhard Madoff, som allmänt klassas som en fullfjädrad psykopat.

 

Nio fall en enda dag i EXPRESSEN, det säger en del. Den gotrogen säger antagligen att Skvitt ser psykopater över allt. Men det är bara att läsa pressen och använda sig av befintlig kunskap om psykopati för att se att det är vanligt förekommande. Ändå är det bara de mest uppmärksammade fallen och fall som har med grova brott att göra, som vi får läsa om. Det dock inte sådant som är det vanligaste bland psykopaters gärningar, vilket länken visar. Vardagspsykopaten finns över allt och i vårt grannskap, i vår omgivning!

 

Vad gör samhället för att förebygga psykopaters härjningar?

Absolut ingenting, men istället är det enligt vårt samhälles sätt att se på saken, ett allvarligt förtalsbrott att påstå att någon är psykopat. Ja, till och med om man på något sätt har luskat reda på en existerande grannlaga ställd diagnos. Skvitt misstänker att det finns intressen hos vissa starka grupper i samhället som försöker mörka psykopati. Antagligen är det psykopater och halvpsykopater med makt som ligger bakom.

Eller finns det andra skäl?

Vardagspsykopater skapar.jpg

Slutsats:

Helt klart behövs ett gott skydd mot psykopaterna och en beredskap för att samhället ska gå något mera säkert från psykopaternas försåtliga attacker.

Männisor måste utbildas för att stå bättre rustade mot faran! Men psykopati erkänns inte ens som diagnos! I stället används diagnosen antisocal beteendestörning, vilken alltså inte inrymmer de kännetcknande symtomen på störningen, men istället pekar på handlingar, gärningar och beteenden som inte passar in i vad som kan anses som socialt accepterat. Det är en annan sak! Det kan förklaras med annat än psykopati, lika väl som att det faktiskt ka vara psykopati.

Vardagspsykopaten förblir alltså en person utan diagnos!

 

Utbildning

Helt klart behövs ett skydd mot psykopaterna, så de inte kan använda sig av rättsväsendet för att fullborda sina brott mot enskilda! Rättsväsendets personal på alla nivåer, från den enskilde polisen till den högste domare måste få kunskap om psykopati.

Socialtjänstens personal måste få utbildning. Alla måste utbildas i psykopati. Störningen måste ingå som obligatoriskt ämne i skolan, förslagsvis i samhällskunskap. I väntan på att utbildning når hela befolkningen måste TV ta sitt ansvar. I vart fall public service. SVT måste visa dokuetärer om psykopati. Eftersom ämnet trots allt kittlar vissa borde även kommersiell TV ta upp ämnet på ett seriöst sätt. Skvitt kan tänka sig att TV3 sannolikt skule få en bra tittarstatistik om man satsade på detta.