Kategorier

Arkiv

Vem klistrade?

Och på vems uppdrag klistrades?

Vilket var syftet?

Bevisfejket.jpg

 Vad hjälper det om Kwast säger att ”benbitarna” saknade betydelse. Man måste väl ändå utreda varför någon fejkar bevis!

Illusorisk Kwast.jpg


Polisen och värderingar

Alla känner till det, ”apedjävel, blattedjävel, Oskar Neger och Neger Niggersson”.

För polisen, i alla fall i Skåne, helt rumsrena ord. Klart det blev kritik när det kom fram. Och så såg man sig nödsakad att ta fram en värdegrund. 

Sådant hade man säkert aldrig hört talas om tidigare inom polisen. ”Värdegrund? Vadå värdegrund?”

Det är inte lätt att ha svag begåvning. Det kommer ju fram nu!

Nu sprider sig en skräckens stämning inom organisationen, enligt Polisförbundet. Det kommer att bli som i det forna öst!

”Herregud! Ska vi inte få tala fritt ur hjärtat utan att riskera att bli anmälda. Ska det vara åsiktspoliser i vår egen kår?”

I Skåne är polisen nu helt skräckslagen. Kanske mest för man inte intuitivt har förmåga att känna vilka ord som är olämpliga. Ja, det är sannerligen inte lätt att ha klent förstånd.

Rädslan blir således ”jättestor”! Och förbundets kritik tas inom polisledningen på allra största allvar. Frågan ska därför utredas.

 

Polis o värdegrund.jpg

Nåja, men vad säger då polisens sk. ”Värdegrund”?

Jo, polisen ska vara ”engagerade, effektiva och tillgängliga”. Det säger Mårten Unbeck, chefsjurist vid Skånepolisen.

Polisens värdegrund.jpg

Aha! Alltid redo, klipp till genast med batongen och … ??? Tillgängliga? Tja, vad det nu kan beyda.

Men värdegrund, är det inte något annat? Är det inte frågor om etik, humanism och jämställdhet mellan kön, raser, etnisk tillhörighet och religiös d:o?

Nähä? Så problemet med att polisen har svårigheter att hålla sig till värdegrunden är att man saknar engageman, effektivitet och tillgänglighet? Men så är det ju i hela landet. Då skiljer sig inte Skånepolisen ut sig det minsta.

Ja, ja, det är inte lätt att vara liten och ha långt hem och inte heller lätt att vara efter och ha mycket att ta igen. Tur att det finns en polisverksamhet. Alla kan ju inte jobba inom skyddad verkstad*. Och vi bör ha lite överseende, det är ju ändå barn vi talar om. Låt vara vuxna sådana, som gillar bilar och blanka knappar. 

Polisens inlärningssvårigheter.jpg


* Skvitt hade här ursprungligen plyckligt nog skrivit namnet på ett företag. Det var väldigt fel och påpekades i en förtjänstfull kommentar, vilken ses nedan.


Allas ansvar

Alla har faktiskt ett ansvar när någon i omgivningen är ”skvatt galen”, som man säger till vardags. Alltså, om din vän, granne eller anhörig är psykotisk, då har vi ett ansvar att ta. Se till att personen kommer under vård. Själva inser de sällan det. Ju mindre insikten är desto större brukar vårdbehovet vara.

Psykos.jpg

Psykiatrin kan inte bevaka alla. Psykiatrin måste få stöd. Ring polisen och förklara så sköter de resten med läkarbedömning.

Förmodligen behöver personen inte få reda på att det var du som ringde.

Sannolikt är att personen är glad för hjälpen när psykosen är hävd.

En liten risk finns att personen vid nästa psykosgenombrott reagerar med ilska mot dig för din anmälan, men det är ovanligt.

Kom ihåg att generellt är dessa personer inte farliga, men man vet inte vem som eventuellt kan bli det.

Tänk på alternativet, någon kan råka illa ut och det behöver inte vara någon annan, det kan vara den psykotiske själv.

Vi har ett ansvar! Vi har alla ett ansvar!