Kategorier

Arkiv

Kan man tjäna pengar på nätet?

Javisst. Det finns ju exepel som Google.

Men för oss dödliga då?

Skvitt vet ju att vissa modeblogare gör grova pengar. Skvitt tjänar dock inte ett enda öre om ni till äventys trodde det. Inte heller har Skvitt kollat upp den här siten. I händelse av några överblivna minuter kanske det kollas upp, men hur jag än bär mig åt för att spara lite tid här och där så har jag ingen tid av överskott insatt på något slags konto som man kan göra med pengar. Tid är något konstigt, liksom.

Vad är tid.jpg


Angelägen reklam

Skvitt kikade på djurens samarittjänst, hemsida och blogg. Der resulterade att lägga upp båda i Skvitts vänstermarginal tillglädje för dem och er.

Djurens samarittjänst.jpg

 

Det är säkert behjärtansvärt det som de sysslar med. Har du till exepel en bortsprungen katt kan du annonsera efter den, vilket väl inte är helt fel och hitar någon den så kanske den fins på deras katthem.


Jordbävning! Tsunami?

Jorbävning i natt skakade Sumatra i Sydostasien. Tsunamivarning utfärdad.

Faktum är att tektoniskt uppkomna spänningar mellan kontinetalplattorna i området inte fick sin utlösning 2004 med lättat tryck och avlastning till mer än kring kanske 20%. Resten av spänningarna finns alltså kvar och väntar på att få släppa, trots många nya skalv i regionen utefter plattgränserna.

Men jordbävning och tsunami har inte ett direkt samband. Det är mer komplicerat än så. Därför kan en stor jordbävning till havs äga rum utan tsunami, lika väl som att en liten skakning kan orsaka en stor tsunami, som till exempel vid jordbävningen utanför Nya Guinea 1998 (se mer!).

New Guinea Tsunami.jpg

Vid denna tsunami bildades vågor på minst 15 meters höjd och orsakades av ett undervattensjordskred som i sin tur kom sig av jordbävningen. Hela byar utplånades.

Om nattens jordbävning får vi väl mera information under dagen.


Jag är ingen främlingsfientlig person

Men vi måste vara på vår vakt mot subversiva element som vill vrida klockan tillbaka till den medeltid som islam lever i!

Se här vad Skvitt har saxat ur F&F!

”Islamisk arvsrätt i det mångkulturella Sverige heter avhandlingen som juristen Mosa Sayed den 29 januari försvarade vid Uppsala universitet. Men avhandlingen går längre än att leverera en ingående redogörelse för och analys av den islamiska arvsrätten. Mosa Sayed förordar tydligt också vad som bör göras i Sverige: Det rättsliga erkännandet av den kulturella tillhörigheten bör i vissa fall kunna leda till att arv delas med olika lotter beroende på om arvingarna är män eller kvinnor.”

”Den svenska lagstiftningen om arvsrätt utgår från att arvet ska fördelas enligt de lagar som gäller i det land som den avlidne var medborgare i vid sin död. Men förutsättningen är att den utländska lagstiftningen inte strider mot svensk arvsrätt. Sharialagarna gör det. Till exempel ärver inte kvinnor lika mycket som män, medges inte arv över religionsgränser och får inte barn utanför äktenskapet ärva sin far.”

Är det denna orättvisa Mosa Sayed försöker införa i Sverige? Och sen då, om han lyckas, vad blir nästa steg? Slöjtvång, stenande av våldtagna kvinnor, osv?

Än lever medeltiden.jpg

Nu måste foten sättas ned klart och tydligt med kraft så marken darrar!

 

Ny lag behövs, men inte en sådan lag.

Nej den lag som behövs är en lag som gör att vi kan utvisa folk som propagerar för sådan mänsklig avart som sharia! Ut med sådant pack! Svensk lag ska aldrig vara religiös lag. Religion måste vara en privatsak och får aldrig vara en sak för staten.

Här går Skvitt verkligen i taket! Ut med sådant pack! Ut med de som strävar åt att införa islam i Sverige! Islam måste bekäpas med kraft varhelst den utövas som maktmedel mot andra. Det är en förtryckarreligion.

Skvitt menar att vill folk tro på Allah och annan smörja, så OK. Hur medeltida islam är visas klart och tydligt av att endast en muslim* har lyckats få Nobelpris, tänk på det! Och att tvinga andra att följa vissa regler av religiös art har ingen någon rätt till! Att tvinga andra tillbaka till medeltiden har ingen heller någon rätt till!

Invandrarvänlighet kan inte få gå så långt att klockan vrids baklänges!

Så dumma får vi aldrig bli!


 * Den iranska människorättsadvokaten Shirin Ebadi fick dock Nobels fredspris av rent politiska skäl!

Till sist:

Vi har många fina muslimer som arbeter i vårt land och gör en stark arbetsinsats utan att försöka tvinga på oss deras religion. Och vi har massor med invandrare som försörjer våra pensionärer. Vi har många invandrare som kommer hit med utbildning och knappast har kostat oss ett enda öre innan de är klara att bidra till vårt gemensamma välstånd. Det får vi inte glömma!


Språkforskning avslöjar rättsosäkerhet

”Vi är snabba att uppfatta att någon bryter på svenska. Dessutom skapar vi oss omedelbart en bild av den som talar med brytning, något som påverkar inte minst nämndemän och jurister i domstolsförhandlingar. Det visar Niklas Torstensson i sin doktorsavhandling i kognitionsvetenskap vid Umeå universitet.”

”Domstolarnas nämndemän och jurister bör utbildas i flerspråkighet.”

Det skriver F&F.

Och här en kommentar:

F&F-kommentar.jpg


Nya rön!

Forskningen har starkt stöd av våra politiker.

Politiker undersöker.jpg

Här pågår tydligen någon form av forskning!


Omedveten inlärning – nya rön

”Många färdigheter vi använder till vardags, som att knäppa en skjorta eller spela ett instrument, består av sekvenser av enskilda rörelser som måste utföras i rätt ordning. Man vet sedan tidigare att det finns två inlärningssystem för att lära sig sådana rörelsemönster. Med det implicita systemet lär vi oss utan att vara medvetna om vad som pågår och utan att vi avsiktligt tränar, exempelvis när vi bara upprepar en rörelse. Det explicita systemet, däremot, används när vi tränar avsiktligt och är medvetna om vad vi lär oss.”

Omedveten inlärning.jpg

Läs mer!

Och lite om forskningen på Lunds univeristet.