Kategorier

Arkiv

Ap hatare, mordet i Landskrona samt svenskundervisning!

En person som kallar sig ”Ap hatare” får lite svenskutbildning i min senaste kommentar, läs här!

Eftersom det ser ut att finnas fler sådana som ”Ap hatare” i Landskrona, rekommenderas ni allesammans att klicka på länken ovan, läsa, fundera och vidtaga lämpliga åtgärder för att införskaffa de elementära kunskaperna i svenska språket som krävs för en ordentlig integration. Detta eftersom ni har annekterats av Sverige 1658 och ännu inte kan räknas som fullvärdiga svenskar.

 

Jau pRautar inte me mau sjaluv.jpg

Jau oumgås baRa me gelikauR, infoodda svenkauR!


Dubbelmord i Växjö – Skvitt förklarar

AFTONBLADET skriver om dubbelmordet i Växjö.

För somliga är det helt obegripligt, men det handlar faktiskt om en psykpatient. Och av det lilla som man kan läsa sig till så tycks hon ha hallucinationer vid tillfället. Hon upplevdes prata med sig själv. Om den iakttagelsen är riktig är det snarast troligt att hon talar med sina röster. Och hon lär ha sagt att de mördade kunde vara farliga.

Det är alltså inte långsökt att gissa på att hon lider av schizofreni med rösthallucinos och vanföreställningar. Rösterna kan ha varit imperativa. De kan ha sgt till henne att hon skulle mörda männen för att rädda världen.

Det obegripliga är ingalunda speciellt obegripligt, men självfallet fruktansvärt tragiskt både för männen och kvinnan.

Skvittmålning Kvinna.jpg

Vem bär ansvaret?

Vad Skvitt erfar har psykiatrisk öppenvård inte sällan dålig koll på patienterna. Ibland är lagstiftningen ett hinder för denna koll och ibland är det psykiatrins bristande resurser.

Tyvärr brister det ibland också i kompetens inom vården. Det kan vara vårdpersonalen som inte ser bakom masken om patienten kommer till öppenvården och skärper sig för att hålla sig samlad och det kan vara läkare som inte ordinerar depotpreparat eller i alla fall för låg dos.

Ett problem som tycks tillta är läkarnas tro på de senaste preparaten, vilka inte ger samma hämmande effekt. Man tillåter sig att även i svåra fall spela rysk roulett, tyvärr.

 

Är schizofrena farliga?

Nej, absolut inte. Sådant här är ytterst sällsynt. Även friska mördar, men då är skälen annorlunda. Det är det som är skillnaden.