Kategorier

Arkiv

Försvann ur tidningen på känt Stalinvis!

Jo, pressen, läs Skånskan, lyfte ut en artikel från nättupplagan av någon anledning. Det var antagligen någon myndiget som inte gillade granskning och fick redaktionen att radera sin artikel. Och den som uppmärksammat detta är Astrids miljö- och samhällsblogg, som inte är så tråkig som titeln eventuellt kan få någon att tro.

Det är mycket som försvinner …” heter det aktuella avsnittet, vilket verkligen rekommenderas.

 

Det Astrid alltså upmärksammar är att Skånskan tillämpar samma censur som till exempel Stalins Sovjetunionen när en person hade fallit onåd. Då retuscherades persoen bort från alla bilder som fanns i tidninge och böcker. Skvitt kan bara konstarera at dett måst ha kostat ansenliga resurser. Till exempel att åka och hämta in skolböcker, bibloteksböcker osv för ta tillbaka uplogorna och trycka om dem med retuscherade bilder.

Anledningen till allt det där retuscerandet var att peronerna skulle försvinna så totelt som om de aldrig hade funnits. Kan ju tyckas vara onödigt krångligt när man istället hade kunnat öst ut propaganda som för tid och eviget hade dragit skam och förakt över personen ifråga. Det hade verkligen varit mycket enklare och antagligen hade det varit svårare att motbevisa. Nu räcker det att ha två bilder, den med X jämte Stalin och ett antal andra och den nyare där alla står i samma positioner, men X är borta.

Nu har alltså Skånskan gjort som Stalin. Men det var enlare för Skånskan. Det räckte med ett knapptryck. Det är liksom lättare i dagens moderna IT-värld. Det kanske till och med ”tryckfelsnisse” i modern tappning som var framme, Cool!

 

Skvitt tycker att det är ett sant missbruk av ytrandefriheten att censurera sig på sådan vis.Och det indikerar också att man inte står för vad man skriver!

Visst, man kan ju råka skriva galet, fel och på ofivilligt sätt råka fara med lögn, men då kan man gå in med en demeti istället. Det är avsevärt bättre att göra det. Då får man ju reda på vad som var fel.

Men, Skånskan gjorde som Stalin! Historiens dom vilar tungt över tidningen efter detta. Hädanefter kan tidningen knappast kännas seriös och trovärdig. Den skammen får tidningen leva med för överskådlig tid.

Något försvann.jpg

Läs altså med garanterat god behållning Astrids miljö- och samhällsblogg:

inlägget DET ÄR MYCKET SOM FÖRSVINNER  …

och glöm inte klicket (annars finns det även här!).

 


Korruption och välstånd

Skvitt läste någonstans att länder med utbredd korrution är länder med låg levnadsstandard. Det fanns statistik över detta från de flesta länder. Sambandet var tydigt. Ju mer korruption desto lägre var levnadsstandarden i dessa länder.

Slutsatsen blev att korruptinen är ogynsamm för ländernas ekonomi.

Hur är det då ställt i Sverige?

Skvitt tvivlar på att vi är särskilt befriade från sådant. Men hur det är i landet som helhet är det väl ingen som undersökt på allvar. Det är så svårt att komma åt. Och som vanligt: ska det avslöjas då måste det vara massmedia, i den mån de sysslar med grävande journalistik.

Här är dock Uppdrag granskning om Göteborgskorrutionen och hur man på högsta nivå försöker mörka och stoppa reportaget. Länk till SVTs sida.

Korruptionen.jpg

 

                                            -oooOooo-

 

Nu blir det i alla fall en sak för åklagaren.

Det blir svårt efter allt detta att i sann Göteborgsanda bara blunda för det skedda. Med andra ord, här gäller det för åklagaren att balansera försiktiktigt och lotsa mellan blidskären för att inte frysas ut i den Göteborgska ankdammen!


Hålla varandra om ryggen!

Inget händer!

 

Nej ingenting hände till att börja med. Leo hänger sig på toaletten i Mariestads häkte. Vårdarna tittar in för de tycker att Leo är där så länge. De hittar honom hängd i lakan.

I vårdarnas huvuden händer inte så mycket, som vi alla vet.

Här kan inskjutas en fråga: funderade de inte alls varför han behövde ta med sig lakan in på toa?

Nu vet vi att ingenting tycks ha fungerat i hjärnan på de tre vårdarna, 60, 52 0ch 39 år gamla. När man är vuxen bör man handla vuxet. Det ska inte behövas instruktioner för att man ska skära ned en hängd utan dröjsmål och börja återupplivning. Var och fattar ju sådant redan i barnaåren. Men här fattar man uppenbarligen ingenting.

I vårdarnas huvuden händer inte så mycket, som vi alla vet.

Alltså stängde man dörren igen. Och så låste man dörren också.

Här kan inskjutas en annan fråga: trodde de att han skulle ta sig ned själv och fly på något vis, död som han var, efter vad de säger att de trodde?

 

Nej, det är inte mycket som fungerar i deras huvuden, som sagt. Tingsrätten gav dem 80 dagsböter för grovt tjänstefel, vilket två av dem inte kunde begripa. I deras huvuden hände inte så mycket, som vi alla vet. Alltså överklagade två av dem domen till hovrätten som fastställde tingsrättens dom.

 

Med sådana vårdare på Mariestads häkte får man hoppas att Gud beskyddar de intagna. För så vitt Skvitt förstår så har de sina jobb kvar. De stängdes först av efter att saken kommit ut, men sedan gick de i tjänst igen. Tur för dem det, för andra jobb lär de inte heller klara av. Vem vill ha sådana ”begåvningar” på avlöningslistan?

De har påstått att det saknades rutiner för sådant här. Som om det måste finnas skriftligt på vad var och en intuitivt ändå fattar att man måste göra. Nåväl, det fanns ändå skiftliga rutiner i händelse av att förståndet inte skulle räcka till.

Mariestadsvårdare IQ.jpg

Nu kunde ju Skvitt kanske nöjt sig med detta påpekande, men det finns mera att tillägga.

 

Uppenbarligen går man till poliserna och berättar och så ringer man efter en ambulans.

Ändå något!

Under tiden dinglar Leo i lakandet, ännu vid varande vid liv.

Förmodligen hänger han där under bestialiska tortyliknande förhållanden, läs plågor! Låt vara att han själv försatte sig i situationen, men ändå. Han måste lida ohyggligt alltmedan han sakta förlorar medvetandet på grund av strypning. Allmedan han antagligen ångrar sig bittert. Alltmedan han ännu går att rädda till livet.

 

Och till slut kommer ambulanspersonalen och gör det självklaraste man kan göra i denna situation. Alltså de förbereder att ta ned honom och göra återupplivning.

 

Nu först agerar poliserna. De agerar med samma imponerande förstånd som vårdarna. Poliserna stoppar ambulanspersonalen. Man måst ju plåta killen där han hänger innan han tas ned!

Javisst, herre Gud. Den ene är dummare än den andre!

 

Nu är frågan vad som ska ske med poliserna. Vad Skvitt kan erinra sig har inget skett ännu. Eller så har Skvitt glömt det, alternativt har pressen inte skrivit om det. Någon som vet?

Poliserna är ju lika delaktiga. De borde inte ha väntat på ambulans och absolut inte inte hindrat dem för fotografering först! Det är ju så självklart att normalbegåvade barn begriper det.

Och självmord är inget ovanligt på häkten.

Inget ovanligt - suicid.jpg

Däremot är åtal mot poliser ovanligt.

 

Nu kunde ju Skvitt nöjt sig med detta, men det finns mer att tillägga.

 

Hela saken tystades ned! Men så avslöjades allt av Sveriges Radio Kaliber. Och då, först då, ansåg man sig nödsakad att agera med en utredning, som utmynnade i att inget fel hade begåtts! Det var åklagare som kom fram till att ingen hade åsidosatt sin arbetsuppgift!

 

Det här är Sverige av i dag!

Först mörkar man händelsen och låtsas som ingeting. Så får media tag i saken så man måste agera på något vis, men man kommer inte fram till att fel har begåtts.

Media fortsätter att snoka och gallra fram fakta, så till slut går det inte längre. Saken måste ha sin gång. Och vad slutar det med? Dagsböter!

Sverige, javisst!

 


Handlingsplan mot psykopaterna!

Det krävs en handlingsplan mot psykopaterna. Det räcker inte med att bara vänta tills de begår ett brott. Det kraävs mer än så.

 

Skälen är bland annat att psykopater alltid ställer till det på alla sätt för omgivningen, även då de inte begår brott. Och ofta begår de brott utan att dessa upptäcks. Inte sällan snackar de sig på ett ogenerat och faktiskt briljant sätt ur den värsta knipa. Vem kan inte duperas av en psykopat? Vem kan inte manipuleras och vem kan alltid upptäcka lögnen bakom orden?

Vem lägger märke till hur de undviker obehaglga frågor med nonsens- och tangenssvar och hur de förvrider fakta och justerar lögner om de första lögnerna inte håller? Vem vet hur man ska lyssna på en psykopat?

Poliser är inte immuna, åklagare är det inte heller. Domare och nämndemän kan också föras bakom ljuset lekande lätt av en psykopat. Allt detta gör att de ofta klarar sig undan straff.

Dessutom uppträder de ofta som ”brottsoffer” allt för att ro sina kriminella handlingar i land! Och de lyckas också! Detta gör att ett offer kan drabbas dubbelt upp av psykopaters gärningar.

 

Psykopati är en relativt vanlig personlighetsstörning. Siffran är av naturliga skäl osäker eftersom ingen psykopat söker vård och behandling för sin störning, vilken hittills inte är åtkomlig med terapeutiska metoder. och de vill inte heller vara anorlunda!

Psykopatens känsloliv omvänt.jpg

De enda som får en diagnos är ett fåtal fängelsedömda, särskilt grova brottslingar. Därför är det också svårt att veta hur utbredd störningen faktiskt är. Man brukar tala om 2%. Vissa anger en siffra på 3-4%. Sannnolikt är det fler, kanske 6%. Bland kvinnor anges en lägre siffra än för män, trots att det inte finns det minsta belägg för det!

Därtill kommer de som har starka psykopatiska drag och som därför i vissa situationer kan begå lika bestialiska handlingar som riktiga psykopater.

Det är i sammanhanget också viktigt att påpeka att det inte är handlingarna som gör psykopaten utan det är psykopati som möjliggör vissa grova handlingar. Om man kan hålla isär detta förstår man att psyopati är en personlighetsstörning som i sig inte är avhängig eventuell kriminalitet, men ofta är en förutsättning för det. Hur många vet det?

 

Hur ser kunskapen om psykopati ut i vårt samhälle?

De flesta har sin kunskap från litteratur av tvivelaktigt värde och från filmens värld, främst hollywoodprodukter av lika tvivelaktigt värde. Därför tror de flesta att en psykopat alltid är ett monster som det på utsidan syns vad det är fråga om. Men sanngen är mycket mer annorlunda.

Psykopaten är förde allra flesta en person som verkar sympatisk. Men för den som drabbas förvänds denna falska bild snart till en grotesk motsats. Då kommer monstret fram, även om det inte liknar Hollywoods produkter. När ett govt brott uppdagas är det inte ovanligt att omgivningen förvånas och säger med en mun: ”Vem kunde tro att det var han? Vad har hänt med honom? han som är så trevlig och skötsam!” Alla tycks tagna på sängen. Det är inte så konstigt. De är mästare på att hålla masken, mästare på att inte avslöja sitt rätta jag.

Det är den här sympatiska masken som får så många psykopater att lyckas förvända synen på alla, inte minst på rättsväsendet, både när de är misstänkta och då de använder sig av rättssytemet för att kväsa ett offer. Och de lyckas väldigt ofta, i kraft av sin förmåga att spela den roll som situationen kräver, med charm, vältalighet, lögner och dupering.

Ingen är immun mot sådant.

 

Vad som behövs är mera forskning, men även upplysning. Tyvärr är situationen den att man inte får tala om psykopati. Det är som att det inte finns. Ändå är det så vanligt! Det räcker med att ta en titt i dagens tidning, till exempel dagens EXPRESSEN. Där finns flera fall som Skvitt kan tänka sig handla om psykopater.

 

Här är dagens skörd av artiklar som väcker Skvitts misstankar om fall som handlar om psykopati eller drag av störningen:

1. Kommunala tjänstemän som skor sig på skattebetalarna. Och kommunen, som inte utreder mutorna, och när Janne Josefsson vill göra ett reportage hyrs vakter in som kastar ut honom med rena gangstermetoder.

Just den här typen av korrutionsbrott är vanliga bland människor med rymliga samveten och är det några som har det, eller snarare inte har något som helst samvete, så är det psykopater. I det här fallet handlar det enligt Skvitt om människor som kan antas ha drag av psykopati. Härvan kommer att utredas av Riksenheten mot korrution.

Jossefson kommunal korruption.jpg

2. Nästa fall är Mats Alm, den misstänkte möraren av Linda Chen. Enligt EXPRESSEN säger en poliskvinna i förhör i tingsrätten att Mats ”skrikgrät”, dock utan tårar. Han upplevdes även som verbal. Och ungefär så är psykopater. Men det räcker inte långt för en diagnos. Dock, allt sammantaget som framkommit genom pressen, vågar sig Skitt på att säga att letar man efter psyaopater är Mats Alm ett ganska säkert kort.

Bedrägeri typiskt.jpg

3. Om bildens brott läser ni också i dagens EXPRESSEN. Kommentar överfödig, utöver att bedrägeri är ett brott som nästan uteslutande begås av  psykopater. I all där det inte föreligger psykopati handlar det om människor med starka psykopatiska drag.

4. Fallet Emma är Skvitts nästa exempel där gärningsmannen på goda grunder kan tänkas vara en psykopat. Det handlar om Emmas före detta pojkvän. Han har våldagit Emma. Han har utsatt henne för människorov, skurit henne i underlivet, försökt att strypa henne och skurit henne i ögonen. Han har därutöver sparkat henne och slagit henne tills hon blev medvetslös. Han har försökt döda henne på ett utdraget och grymt sätt. Det handlar om besinningslöst våld och avsaknaden av empatisk förmåga tycks vara noll och intet, vilket är typikt för psykopater. Det får väl anses omöjligt att begå så fruktansvärda handlingar mot någon annan utan sådan avsaknad av känsloliv som kännetecknar alla psykopater.

 

5. Att lura av hjälporganisationer på deras pengar är ett oerhört brott. Jonas af Donner är som bekant åtalad för att ha lurat Röda Korset och Cancerfonden, vilket Skvitt tidigare har kommeterat. Detta får adelsamannen att kvala in i Skvitts skara av misstänkta psykopater. Här handlar det både om ett mega-ego och en total brist på empati för de som organisationerna har som uppgift att hjälpa. Det handlar också om en kallsinnig inställning till risken att avslöjas och den sociala skam det för med sig.

Kanske han kände att det var spännande. För att lyckas krävdes en uppsjö av lögner. Visst bad han rätten om ursäkt, men ångrar han sig? Är det inte istället för chansen till strafflindring som han ber om ursäkt, en ursäkt som han i stället borde be hjälporganistionernas målpersoner om. Är det inte snarare så att det enda han är missnöjd med är att han avsöjades? Intressant är hans förklaring, han sa att han drabbades av guldsot!

 

6. EXPRESSEN i dag skriver också om Nancy Tavsans mördare. Han kan vara psykiskt sjuk, står det. Sanningen är nog snarare att det är en psykopat med tanke på hans notoriska brottslighet som inleddes före tonåren och det besinningslösa våld han flera gånger gjort sig skyldig till, vilket vittnar om en empatisk förmåga på amöbastadiet. Det är inte sådant som annars kännetecknar psykiskt sjuka, men däremot vissa personlighetsstörningar (läs psykopati!).

 

7. EXPRESSEN tar även upp folkmordet i Rwanda, vars ”ingenjörer” också kvalar in på Skvitts lista över tänkbara psykopater.

 

8. Rånmord på grund av skulder får väl anses väl grovt åsidosättande av mänsklighet för ekonomiska förluster. Såldes rör det sig om starka psykopatiska drag hos gärningsmännen.

 

9. Banken Goldman Sachs, som lurat sina kunder påmiljadrbelopp är ännu ett fall som kan misstänkas sprungna ur huvudet på folk med psykopatiska drag. Och i den branchen finns också Berhard Madoff, som allmänt klassas som en fullfjädrad psykopat.

 

Nio fall en enda dag i EXPRESSEN, det säger en del. Den gotrogen säger antagligen att Skvitt ser psykopater över allt. Men det är bara att läsa pressen och använda sig av befintlig kunskap om psykopati för att se att det är vanligt förekommande. Ändå är det bara de mest uppmärksammade fallen och fall som har med grova brott att göra, som vi får läsa om. Det dock inte sådant som är det vanligaste bland psykopaters gärningar, vilket länken visar. Vardagspsykopaten finns över allt och i vårt grannskap, i vår omgivning!

 

Vad gör samhället för att förebygga psykopaters härjningar?

Absolut ingenting, men istället är det enligt vårt samhälles sätt att se på saken, ett allvarligt förtalsbrott att påstå att någon är psykopat. Ja, till och med om man på något sätt har luskat reda på en existerande grannlaga ställd diagnos. Skvitt misstänker att det finns intressen hos vissa starka grupper i samhället som försöker mörka psykopati. Antagligen är det psykopater och halvpsykopater med makt som ligger bakom.

Eller finns det andra skäl?

Vardagspsykopater skapar.jpg

Slutsats:

Helt klart behövs ett gott skydd mot psykopaterna och en beredskap för att samhället ska gå något mera säkert från psykopaternas försåtliga attacker.

Männisor måste utbildas för att stå bättre rustade mot faran! Men psykopati erkänns inte ens som diagnos! I stället används diagnosen antisocal beteendestörning, vilken alltså inte inrymmer de kännetcknande symtomen på störningen, men istället pekar på handlingar, gärningar och beteenden som inte passar in i vad som kan anses som socialt accepterat. Det är en annan sak! Det kan förklaras med annat än psykopati, lika väl som att det faktiskt ka vara psykopati.

Vardagspsykopaten förblir alltså en person utan diagnos!

 

Utbildning

Helt klart behövs ett skydd mot psykopaterna, så de inte kan använda sig av rättsväsendet för att fullborda sina brott mot enskilda! Rättsväsendets personal på alla nivåer, från den enskilde polisen till den högste domare måste få kunskap om psykopati.

Socialtjänstens personal måste få utbildning. Alla måste utbildas i psykopati. Störningen måste ingå som obligatoriskt ämne i skolan, förslagsvis i samhällskunskap. I väntan på att utbildning når hela befolkningen måste TV ta sitt ansvar. I vart fall public service. SVT måste visa dokuetärer om psykopati. Eftersom ämnet trots allt kittlar vissa borde även kommersiell TV ta upp ämnet på ett seriöst sätt. Skvitt kan tänka sig att TV3 sannolikt skule få en bra tittarstatistik om man satsade på detta.En bekant doft?

Är det ine inte så det känns?

Doft av psykopati.jpg

Att det luktar lite unket av psykopati?


Fundering om Jesus


Mat-tipset

Om hur man gör en räk- och laxrulle.

Räk-o laxrulle.jpg


Aha!

Taskigt avsked.

Aha-brev.jpg

Läs här!


Söndag, som sagt

Så Skvitt vilar med sin kritik och allt det där tråkigt allvarliga.

Skvitt tar det piano och bjuder på en bild.

Oj då-lyft.jpg

Ni som vill se originalet kan klicka här.

Och artikeln kan läsas här.


Lördag

Just det, lördag.

Kanske inte vara alldeles allvarlig en sådan dag. Alltså presenterar Skvitt dagens nonsens som en länk under bilden av dagens Google.

Dagens Google.jpg

Här har vi dagens nonsens!

Men vi måste ändå ha lite av det seriösa, trots allt. Och därför frågar Skvitt: hur skulle vår miljöse ut om alla fög till USA bara för att lyckan skiter sig? Har Madde rätt till vår miljö? Har hon rätt att förstöra klimatet med att flyga hitan och ditan bara för att hon är rik?

Skvitt tycker att hon kan göra som alla andra, spara på miljön och sura på kammaren.

Och så kollar vi på filmen också!

Skvitt bjuder så gärna på en till.

Kanske mera spännande med en riktig galning?

Och om det inte var nog, kolla då denna lilla video!

Avslutningsvis tackar Skvitt AFTONBLADET som tillhandahåller en så bra bloggportal.

Tack!